Kết quả nghiên cứu KH&CN năm 2014

06:55 | 26/11/2014

Kết quả thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015         1. Kết quả thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2014....

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế của Sở Khoa học và Công nghệ

06:45 | 24/11/2014

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương, cụ thể:

Tăng năng lực điều tra thống kê khoa học công nghệ

Tăng năng lực điều tra thống kê khoa học công nghệ

17:00 | 09/03/2014

Dự án đã giúp Việt Nam nâng cao năng lực điều tra thống kê trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Dự án “Xây dựng năng lực điều tra thống kê khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam” do Cục Thông tin KH&CN thực hiện đã giúp Việt Nam nâng cao năng lực điều tra thống kê trong lĩnh vực khoa...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912