Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013

08:27 | 22/03/2012

Thực hiện Công văn số 109/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 01 năm 2012 về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 52/SKHCN-KHTC...

Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương năm 2012

Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương năm 2012

01:16 | 22/02/2012

  Ngày 07 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2012 gồm 03 đề án, 10 dự án (trong đó 04 dự án đối ứng Trung ương và hợp tác nước ngoài) 40 đề tài, 01  nghiệp vụ, quản lý nhà nước về khoa học công...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

03:43 | 29/07/2011

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.

08:56 | 26/07/2011

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912