Tiền lãi gửi tiết kiệm được miễn thuế thu nhập cá nhân

08:43 | 22/02/2011

Đây là thông tin trong Thông tư 12/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC và Thông tư 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.  

Sẽ sửa đổi Luật Tài nguyên nước

08:28 | 22/02/2011

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tài nguyên nước (TNN) năm 1998 đang được xây dựng, nhằm bảo vệ TNN có hiệu quả; sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra được tốt hơn; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về TNN trong tình hình mới.  

Thực hiện 300 dự án ứng dụng khoa học công nghệ

01:39 | 09/12/2010

Trong Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Bộ Khoa học-Công nghệ giai đoạn 2005-2010, đã có gần 300 dự án tại 60 tỉnh, thành phố được thực hiện với tổng kinh phí gần 750 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả của các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2004-2010

07:50 | 15/06/2010

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Nông thôn Miền núi giai đoạn 2004-2010".

Đưa khoa học và công nghệ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

17:00 | 27/05/2010

Việt Nam hiện có gần 1.500 viện, trung tâm nghiên cứu thuộc mọi thành phần kinh tế với khoảng 2,6 triệu người tham gia nghiên cứu khoa học. Trong đó, có gần 60.000 người trực tiếp làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Dù kinh phí đầu tư cho KHCN chưa lớn,...

Nghị định mới về tuyển dụng và quản lý công chức

17:00 | 28/03/2010

Từ ngày 01/5/2010, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Theo Nghị định này, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức.

Sở Khoa học và Công nghệ  tổng kết, nghiệm thu các đề tài, dự án

Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết, nghiệm thu các đề tài, dự án

08:20 | 19/03/2010

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương vừa tổ chức tổng kết và nghiệm thu các đề tài, dự án được thực hiện và hoàn thành năm 2009.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoa học  và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoa học và công nghệ.

08:18 | 10/09/2009

Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương năm 2009 gồm 03 đề án, 08 dự án, 41 đề tài, 02 nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp - xây dựng, tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin, y tế, khoa học xã hội và nhân văn với tổng...

Hải Dương trong cách mạng tháng Tám 1945

Hải Dương trong cách mạng tháng Tám 1945

03:41 | 10/09/2009

Chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng được Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang ngày 16/8/1945 nhất trí tán thành. Đại hội quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam (Chính phủ lâm thời), do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912