Nước uống tinh khiết merry vì sức khoẻ cộng đồng

04:25 | 29/12/2008

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT MERRY VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG Hiện nay, thị trường nước uống tinh khiết trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, phong phú. Ngoài các sản phẩm như Lavie, Vistal, Laska... còn có nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất như Côn Sơn, Lemom, Waco... Nước uống tinh khiết...

Bảy tố chất của người lãnh đạo

04:23 | 29/12/2008

BẢY TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Theo các nhà nghiên cứu và tổng kết của các giáo sư Mc. Shane và Von Glinow trong giáo trình của M Graw-Hill Inc, để trở thành một người lãnh đạo cần hội tụ 7 nhân tố sau:  

Lái xe kiêm nhiệm

04:21 | 29/12/2008

Mẩu chuyện nhỏ: LÁI XE KIÊM NHIỆM Cuối năm 1977, lãnh đạo tỉnh cấp cho Ban Khoa học Kỹ thuật một xe con cũ của Đoàn 12 thải ra. Hồi ấy cơ quan chưa có lái xe. Vì tôi là kỹ sư chế tạo máy, có bằng lái xe đã qua nhiều năm phục vụ trong quân đội nên lãnh đạo Ban đã cử tôi và kỹ sư động lực Quách Văn...

Quá trình hình thành và phát triển của tạp chí KH,CN và MT Hải Dương

04:18 | 29/12/2008

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI DƯƠNG Năm 1977, tờ Tin Khoa học Kỹ thuật Hải Hưng lần đầu tiên được ra mắt bạn đọc, đồng thời tờ tin là tiền thân của Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) Hải Dương ngày nay. Quá trình hình...

Chi cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

04:15 | 29/12/2008

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG HẢI DƯƠNG CON SỐ VÀ SỰ KIỆN   Cùng với sự phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn  - Đo lượng -  Chất lượng đã có những bước trưởng thành và đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương. Sau đây là một...

Công tác quản lý nhà nước về môi trường

04:14 | 29/12/2008

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM QUA Ở HẢI DƯƠNG Ngày 22/5/1993 Chính phủ đã ra Nghị định số 22/CP qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT). Căn cứ vào Nghị định trên, ngày 06/9/1993 Liên Bộ KH,CN&MT và Ban Tổ...

Những kỷ niệm khó quên trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

04:12 | 29/12/2008

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tháng 5/1977, lần đầu tiên về thị xã Hải Dương liên hệ xin chuyển công tác từ Hà Nội về tỉnh, tôi được lãnh đạo Ban Khoa học Kỹ thuật (KHKT) tỉnh Hải Hưng (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương) ghi vào giấy giới...

Những dấu mốc đáng nhớ về hoạt động KHKT và TC-ĐL-CL

04:10 | 29/12/2008

NHỮNG DẤU MỐC ĐÁNG NHỚ VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG TỈNH HẢI HƯƠNG Năm 1967 tôi được chuyển công tác từ Ty Công nghiệp tỉnh Hà Nam về Ban Khoa học Kỹ thuật (KHKT) tỉnh Hưng Yên. Năm 1968, khi sát nhập tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng và...

40 năm - Những sự kiện và con số đáng nhớ

04:07 | 29/12/2008

40 NĂM - NHỮNG SỰ KIỆN VÀ CON SỐ ĐÁNG NHỚ 1. Từ Ban Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Hải Hưng đến Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Hải Dương: - Khi chưa hợp nhất tỉnh, Hải Dương có Hội phổ biến KHKT, Hưng Yên có Ban KHKT. Đến khi hợp nhất tỉnh (1968), Ban KHKT tỉnh Hưng Yên chuyển thành Ban...

Một số thành tựu Khoa học và Công nghệ trong nông nghiệp

04:05 | 29/12/2008

MỘT SỐ THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA Gần nửa thế kỷ qua khoa học và công nghệ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt có các thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau đây là những kết quả nổi bật:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912