Hoạt động TC-ĐL-CL 2008-12-29 04:15:50

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG HẢI DƯƠNG CON SỐ VÀ SỰ KIỆN   Cùng với sự phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn  - Đo lượng -  Chất lượng đã có những bước trưởng thành và đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương. Sau đây là một số con số và sự kiện chính:

1. Thành lập tổ chức tiền thân của Chi cục Tiêu chuẩn -

2. Thành lập Chi cục TĐC Hải Hưng theo Quyết định số 30/TC của UBND tỉnh, ngày 25/8/1984 đánh dấu bước ngoặt trong hoàn thiện về tổ chức quản lý nhà nước và sự phát triển đồng bộ, mạnh mẽ 3 mặt hoạt động TĐC.

Trong thời kỳ 1984-1996: Vể tổ chức ban đầu cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ chỉ bao gồm: 04 bộ môn, 01 bộ phận, sau đó được bố trí thành 04 phòng: Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng quản lý Tiêu chuẩn, chất lượng, Phòng quản lý đo lường, Phòng kiểm nghiệm; Về chuyên môn, nghiệp vụ: 1512 sản phẩm đăng ký chất lượng sản phẩm, 130.347 phương tiện đo được kiểm định thuộc các lĩnh vực khối lượng, thể tích, áp lực, điện.

 

3. Thành lập Chi cục TĐC Hải Dương theo Quyết định số 2091/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Dương, ngày 20/8/1997 mở đầu cho quá trình đổi mới sâu sắc, toàn diện của hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế với một số sự kiện nổi bật:

- Năm 1996, Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng Việt Nam đầu tiên của tỉnh được thành lập để tuyển chọn các doanh nghiệp suất sắc đề nghị Hội đồng Trung ương trao giải. Nhà máy chế tạo Bơm Hải Dương là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh được tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Đến nay đã có 22 lượt doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, 02 doanh nghiệp đạt Giải thưởng vàng: Công ty chế tạo Bơm Hải Dương (năm 2000), Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương (2008).

- Năm 2000, 02 doanh nghiệp đầu tiên (Công ty giày da Hải Dương, Công ty xi măng Hải Dương) áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng Q-base, mở đầu cho triển khai đề án hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9000, ISO 14000, GMP, HACCP, SA8000 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có trên 60 doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan quản lý hành chính nhà nước đầu tiên xây dựng, áp dụng và được chứng nhận ISO 9000:2000 (năm 2006), tạo cơ sở cho triển khai Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính của tỉnh. Đến năm 2008 đã có tổng số 32 Sở, ngành, văn phòng UBND tỉnh, huyện xây dựng, áp dụng; dự kiến toàn bộ các sở, ngành, văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng UBND các huyện được chứng nhận vào năm 2009.

- Năm 2006 tổng kết thập niên chất lượng lần thứ nhất và phát động thập niên chất lượng lần thứ hai với chủ đề "Năng suất và chất lượng là chìa khoá cho sự phát triển kinh tế và hội nhập";

- Từ năm 1997 đến nay, là thời kỳ có nhiều đổi mới trong các hình thức quản lý TĐC theo hướng tăng cường tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sản xuất kinh doanh, giảm sự can thiệp sâu của nhà nước tới cơ sở, cũng là thời kỳ mà hoạt động TĐC nhận được sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật lớn nhất với tổng số trên 6 tỷ đồng; đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động khoảng 40 người (trong đó biên chế công chức 17 người); kiểm định được 529.000 phương tiện đo; thí nghiệm 5.715 mẫu thực phẩm và vật liệu xây dựng với hàng vạn chỉ tiêu; Ra được 31 bản tin TBT cung cấp cho hàng ngàn lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan; kiểm tra, thanh tra được 1.906 lượt cơ sở...

Trong quá trình phấn đấu trưởng thành, Chi cục TĐC Hải Dương đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục TĐC, của UBND tỉnh và các tổ chức đoàn thể khác.

Đo lường - Chất lượng (TĐC): Phòng Đo lường thành lập tháng 4/1969 và bộ phận Tiêu chuẩn - Chất lượng thành lập vào đầu thập niên 70 đặt nền móng đầu tiên cho công tác quản lý nhà nước về TĐC. Hoạt động thời kỳ này chủ yếu là những hoạt động mang tính chất tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và người dân thông qua những hoạt động trọng yếu của công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Đến năm 1985, hàng năm đã kiểm định được từ 1,2 - 2 vạn phương tiện đo thuộc lĩnh vực khối lượng, dung tích, trong đó chủ yếu là sản phẩm cân treo của HTX 3-2 Châu Giang sản xuất; Phổ biến áp dụng trên 700 tiêu chuẩn các loại; đưa vào kế hoạch quản lý chất lượng của tỉnh 40 - 60 sản phẩm trọng điểm, đăng ký chất lượng cho trên 300 sản phẩm.

Trịnh Đăng Hoàn

Chi cục phó Chi cục TĐC Hải Dương

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912