Hoạt động TC-ĐL-CL 2010-03-24 02:32:17

Năm 2009 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức với hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh. Song với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, của Sở khoa học và Công nghệ Hải Dương và sự tích cực, chủ động của tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã kết thúc một năm hoạt động với một số kết quả nổi bật sau:

Chi cục tham mưu cho Sở khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ban ngành xây dựng thành công Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh và đã được UBND tỉnh ký ban hành tại Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009; đôn đốc triển khai xây dựng và áp dụng ISO 9001:2000 tại 12 cơ quan trong năm 2009-2010; Tổ chức góp ý các dự thảo văn bản pháp quy: dự thảo Luật Đo lường; dự thảo Nghị định 132/ 2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; dự thảo Thông tư về giải thưởng Chất lượng Quốc gia; dự thảo Đề án triển khai hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong sản xuất, lưu thông, bảo vệ và giám sát chất lượng thuốc tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009-2013.
Năm 2009, là năm có nhiều đổi mới trong quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lường với nhiều văn bản pháp quy được ban hành, nhiều biến động phức tạp trên thị trường..., để cập nhật kiến thức pháp luật và tình hình thị trường có liên quan, Chi cục đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy và các hoạt động của về tiêu chuẩn, đo lường, chất lưọng dưới các hình thức Hội nghị, Hội thảo chuyên đề và trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục, Bản tin TBT, Tạp chí Khoa học và ứng dụng của Liên hiệp hội các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương với 36 tin, bài. Đặc biệt năm 2009, cán bộ, viên chức và người lao động Chi cục đã tham gia đưa 109 tin, bài về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đăng trên trang Web của Sở Khoa học và Công nghệ. Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp với việc thực hiện các chức năng khác như: kiểm tra nhà nước về TC - ĐL - CL; kiểm định, thử nghiệm tại cơ sở được tiếp tục phát huy với số lượng hàng chục ngàn lượt người là các cán bộ quản lý, nhân viên tại các doanh nghiệp, các Hợp tác xã điện nông thôn và người sử dụng điện ...
Trong công tác quản lý tiêu chuẩn- chất lượng, Chi cục đã hướng dẫn và làm thủ tục tiếp nhận được 05 bộ hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn của các đơn vị sản xuất ( Trong đó: 04 về xi măng, 01 về thanh nhôm định hình); hướng dẫn hàng chục cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố tiêu chuẩn áp dụng;Tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; giúp Hội đồng Sơ tuyển xem xét, đề nghị Hội đồng Giải thưởng chất lượng Trung ương trao giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2009 (giải Bạc) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Giống cây trồng Hải Dương.
- Thực hiện việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra đối với 11 cơ quan hành chính đã triển khai đề án ISO trong năm 2008 và 11 đơn vị mới triển khai năm 2009.
- Chi cục đã tham gia xác định chất lượng còn lại cho 451 tài sản các loại theo đề nghị của Hội đồng Định giá tài sản của tỉnh và thành phố, của Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính và các tổ chức khác.
Về công tác quản lý đo lường, Chi cục đã sớm hoàn thiện thủ tục đề nghị và đã được Tổng cục Công nhận các chuẩn đo lường thuộc các lĩnh vực đo lường khối lượng, đo lường dung tích, đo lường điện và đo lường áp lực theo quy định mới; đã cử đi đào tạo và tổ chức đào tạo lại, đào tạo cập nhật cho trên 20 lượt kiểm định viên các lĩnh vực đo. Hoạt động kiểm định được đẩy mạnh, kết quả năm 2009 đã thực hiện kiểm định được tổng số 47.16 phương tiện đo các loại, vượt mức kế hoạch đã đề ra năm 2009 là 102,4%. Các trang, thiết bị chuẩn đo lường đảm bảo thực hiện đúng chế độ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Hoạt động thử nghiệm phục vụ nhu cầu kiểm soát chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất xi măng, gạch xây dựng...; nhu cầu quản lý chất lượng các công trình xây dựng, giao thông của các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, với tổng số mẫu thử trong năm đạt 1.039 mẫu các loại vượt kế hoạch được giao.
Hoạt động TBT được tăng cường, thông tin từ TBT Việt Nam được thường xuyên cập nhật; các thông tin cảnh báo của các nước thành viên, các thông tin trên internet được thu thập, xử lý và đăng tải trên Ban tin TBT Hải Dương với định kỳ ra 02 tờ tin/tháng (vào ngày 10 và 25 hàng tháng) gửi cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh có liên quan số lượng 900 bản tin ...Các thông tin hoạt động của mạng lưới TBT được cập nhật liên tục lên trang Web của Sở Khoa học và Công nghệ.
Xác định hoạt động kiểm tra, thanh tra có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năm 2009 Chi cục đã tổ chức được 5 đợt kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường tại 62 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; về đo lường kiểm tra 222 cột bơm; kiểm tra trị số octan của 62 mẫu xăng A92 không phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đo lường và chất lượng, đã nhắc nhở 11/62 cửa hàng không ghi thông tin cảnh báo. Đặc biệt, trong năm, Chi cục đã bước đầu tổ chức mở rộng kiểm tra đo lường tại các cơ sở thí nghiệm vật liệu xây dựng thuộc ngành xây dựng và khám chữa bệnh thuộc ngành y tế, tạo cơ sở cho phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quản lý đo lường trong thời gian tới. Ngoài ra, Chi cục còn đẩy mạnh hoạt động phối hợp các đơn vị bạn trong các đợt kiểm tra, thanh tra chuyên đề như: tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Tết Kỷ Sửu kiểm tra 118 cơ sở sản xuất và kinh doanh doanh, xử lý 101 cơ sở vi phạm về đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá, đo lường, chất lượng, hàng cấm, hàng nhập lậu.. thu nộp ngân sách 22.650.000 đồng; tham gia đoàn kiểm tra về vật liệu xây dựng do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì tại cơ sở sản xuất Xi măng Phú Gia, kiểm tra về mặt hàng quần áo, đồ chơi trẻ em tại 05 cơ sở, và kiểm tra mặt hàng may mặc tại các Doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Chi cục tham gia 5 đợt thanh tra chuyên đề về: mũ bảo hiểm và sản xuất phân bón; taximet; hàng đóng gói sẵn theo định lượng; đo lường chất lượng xăng dầu; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá đối với hàng hoá dây, cáp điện và sản xuất đồ chơi trẻ em do Thanh tra sở chủ trì tại 46 cơ sở; tham gia đoàn thanh tra của Tổng cục TC-ĐL-CL thanh tra tại 5 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tuy vậy, năm 2009 hoạt động của Chi cục vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: thành quả đạt được chưa toàn diện, vẫn còn một vài chỉ tiêu mới đạt được ở mức hoàn thành; hoạt động quản lý có những đổi mới, mở rộng song chưa đồng bộ, chưa toàn diện; một số cán bộ, công chức và người lao động chưa thực sự quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ... Tuy vậy, kết quả đạt được sau một năm phấn đấu là minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục trong sự quan tâm chỉ đạo, động viên của các cấp, các ngành... đó cũng là cơ sở cho lòng tin vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được thành công to lơn hơn trong năm tới - năm 2010.
Trịnh Đăng Hoàn
Bài được đăng trên tạp chí KHCN&MT số 1/2010

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912