Khoa học và Công nghệ 2010-06-02 00:14:49

Ngày 30 tháng 12 năm 2009, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số: 4618/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2010. Sau đây là danh mục các dự án, đề tài khoa học và công nghệ sau:CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2009 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2010Các dự án, đề tài thực hiện từ năm 2009 chuyển tiếp sang năm 2010 gồm: 3 đề án, 4 dự án (trong đó có 3 dự án đối ứng Trung ương) và 17 đề tài.

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
1. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao T10 theo VietGAP tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện cây Lương thực và Cây thực phẩm
2. Đề tài: Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hoá cho hiệu quả kinh tế cao đối với giống Sinora và Marabel trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
3. Đề tài: Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cây dưa hấu trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( NN&PTNT)
4. Đề tài: Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi và biện pháp phòng trừ tại Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Viện Bảo vệ thực vật

5. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống Ổi trắng số 1 tại địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
6. Đề tài: Trồng thử nghiệm cây hoa loa kèn chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương.
7. Đề tài: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt Supper M3 đảm bảo an toàn sinh học ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương
8. Dự án: Áp dụng công nghệ sinh học sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực để phục vụ mở rộng diện tích sản xuất thuỷ sản hàng hoá trên địa bàn tỉnh
Đơn vị chủ trì: Xí nghiệp Giống cây trồng - thuỷ sản Tứ Kỳ thuộc Công ty TNHH một thành viên giống cây trồng Hải Dương.
9.Đề tài:Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus) bán thâm canh tại Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
10. Đề tài: Xây dựng mô hình xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất gạo an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Phòng NN& PTNT huyện Bình GiangII. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1. Đề án: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010.
Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO 9001: 2000 của tỉnh
2. Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và sáng tác mẫu tranh phục vụ xây dựng bộ tranh hoành tráng tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương
3. Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn hoá học thông qua dạy bài tập hoá học cấp trung học cơ sở tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng Hải Dương
4. Đề tài: Nghiên cứu và biên tập Địa chí thành phố Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Thành ủy Hải Dương
5. Đề tài: Thực trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp của lực lượng Công an tham gia giải quyết góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình hiện nay
Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh Hải Dương
6. Đề tài: Sưu tầm, biên soạn và xuất bản biên niên sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930-2009 (Phục vụ Đại hội Đại biểu Tỉnh Đảng bộ Hải Dương Lần thứ XV)
Đơn vị chủ trì: Thông tin khoa học, công nghệ và Tin học.
III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG
1. Đề án: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2007-2010
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
2. Đề án: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009-2013.
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
IV. LĨNH VỰC CONG NGHỆ THÔNG TIN
1. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp bảo mật mạng LAN Sở Khoa học và Công nghệ và xây dựng phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Đơn vị chủ trì: Thông tin khoa học công nghệ và Tin học
2. Đề tài: Ứng dụng công nghệ không dây nâng cấp mạng thông tin nội bộ Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hải Dương
V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất giải pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.
Đơn vị chủ trì: Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương.
VI. KINH PHÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG
1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp tại Hải Dương
Đơn vị chủ trì: ứng dựng Tiến bộ Khoa học
2. Dự án: Xây dựng mô hình thâm canh và chế biến các giống chè chất lượng cao để khôi phục thương hiệu chè Thanh Mai tại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương
3. Dự án: Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh Hải Dương trên mạng Internet.
Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2010
Các dự án, đề tài thực hiện từ năm 2010 gồm: 1 đề án, 7 dự án (trong đó có 2 dự án đối ứng Trung ương), 26 đề tài và 03 nhiệm vụ, nghiệp vụ khoa học và công nghệ.
I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống lúa ngắn ngày PC6 và P6 ĐB tại một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm
2. Đề tài: Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn mở rộng giống lúa SH2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
4. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
5. Đề tài: Sản xuất thử giống ngô nếp lai F1 King 80 mật độ cao theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá tại huyện Thanh Miện
Đơn vị thực hiện: Khuyến nông huyện Thanh Miện
6. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn khoai lang ruột vàng chất lượng cao KLC 266 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
7. Đề tài: Sản xuất thử giống lạc LĐN-02 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
8. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn và hoàn thiện quy trình thâm canh lạc đạt năng suất cao tại Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ, thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
9. Đề tài: Nghiên cứu tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ hành hàng hoá chất lượng cao theo hướng VietGAP tại Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
10. Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng cà chua lai HT152, HT160 trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Sách
11. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống dưa Thanh lê trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
12. Đề tài: Sản xuất thử giống Thanh long ruột đỏ tại tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Ứng dụng tiến bộ khoa học
13. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống Ổi Lê Đài Loan trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Ứng dụng tiến bộ khoa học
14. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa Cẩm Chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa Đồng tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Ứng dụng Tiến bộ khoa học
15. Đề tài: Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Bảo vệ Thực vật
16. Đề tài: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung theo VietGAHP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Phòng NN& PTNT huyện Cẩm Giàng
17. Đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tạo đàn ong chúa ngoại Apis Mellifera và phòng trị bệnh cho giống ong ngoại tại huyện Thanh Hà.
Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Bắc
18. Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn mở rộng nuôi thương phẩm cá rô phi dòng Sô Đan trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Phòng NN& PTNT huyện Gia Lộc
19. Đề tài: Đánh giá tác động của các loại phân bón NEB26, Alatca E2001, canxi - nitrat, VEDAGRO, muối sunphát kẽm đến cây trồng và môi trường đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương
20. Dự án: Xây dựng mô hình trình diễn mở rộng xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ vi sinh góp phần giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Phòng Công Thương huyện Thanh Hà
21. Nghiệp vụ hoạt động ứng dụng TBKH trong lĩnh vực nông nghiệp của ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
21.1. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Đại Dương 1 trên địa bàn tình Hải Dương
21.2. Đề tài: Sản xuất thử giống lúa mới LT25 và SH4 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21.3. Đề tài: Xây dựng mô hình về tổ chức và quản lý sản xuất lúa tập trung để phát huy tác dụng của giàn sạ lúa theo hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21.4. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống khoai lang chất lượng cao HT2, HT3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
21.5. Đề tài: Sản xuất thử giống Lạc mới HL5 của Hàn Quốc tại tỉnh Hải Dương
21.6. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống ngô nếp lai MX6
21.7. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi gà thương phẩm XTP1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
21.8. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cua đồng thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương
II. LĨNH VỰC Y TẾ
1. Đề tài: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của dịch vụ thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương
2. Đề tài: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của thân cây Ý dĩ (coix lacryma-jobi) để ứng dụng trong điều trị đái tháo đường.
Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương
III. LĨNH VỰC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1. Đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu, khôi phục, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải Di sản Hán-Nôm tại các di tích lịch sử - văn hoá tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Hội Sử học tỉnh Hải Dương
2. Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thông qua các hoạt động giáo dục
Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
3. Đề án: Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
IV. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
1. Đề tài: Áp dụng công nghệ muối nhạt vào sản xuất dưa chuột muối phục vụ xuất khẩu tại Công ty CP chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Công ty CP Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.
2. Đề tài: Ứng dụng CNTT xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương
3. Đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
4. Đề tài: Ứng dụng CNTT trong quản lý hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương
5. Đề tài: Ứng dụng CNTT xây dựng mạng tin học diện rộng quản lý công tác quốc phòng – quân sự địa phương tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương
6. Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng LAN không dây tại UBMT tổ quốc tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương
7. Nghiệp vụ của Thông tin khoa học công nghệ và Tin học:
7.1 Xuất bản Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
7.2. Xuất bản Bản tin Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường
7.3. Nhiệm vụ thông tin tư liệu khoa học và công nghệ, thư viện
7.4. Quản trị mạng LAN của Sở Khoa học và Công nghệ
7.5. Đào tạo tin học văn phòng cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các huyện, thành phố.
7.6. Duy trì hoạt động Webside của Sở Khoa học và Công nghệ
7.7. Tăng cường tiềm lực
V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Dự án: Triển khai mở rộng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
2. Nhiệm vụ Khoa học công nghệ: Đánh giá việc áp dụng công nghệ trong sản xuất gạch sét nung bằng lò liên tục kiểu đứng và lò gạch thủ công có xử lý khói bằng nước vôi.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.V
I. KINH PHÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG
1. Dự án: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể nếp cái hoa vàng Kinh Môn
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
2. Dự án: Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình tỉnh.
Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương.
Hoàng Phương
(tổng hợp)
B
ài đăng trên tạp chí KHCN&MT số 2/2010

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912