Khoa học quản lý 2010-05-21 08:20:08

Năm 2009 là năm thứ ba Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học thực hiện Đề án chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định bởi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ với mức tự chủ là 80% kinh phí hoạt động thường xuyên. Đây là một tỷ lệ tự chủ về tài chính khá cao so với một đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ mới được thành lập 5 năm, nhưng đa số công việc được giao là thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và truyền thống đoàn kết vượt qua khó khăn của tập thể viên chức, người lao động, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong khuôn khổ của bài viết xin nêu một số kết quả nổi bật về công tác thông tin khoa học, công nghệ và đào tạo tin học của .
* Đẩy mạnh tuyển truyền, phổ biến thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống:
Trong năm qua Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã xuất bản và phát hành 6 số với số lượng 12.000 bản. Tạp chí không ngừng nâng cao chất lượng, phát hành đúng kỳ, nhiều tin, bài của Tạp chí phản ánh kịp thời kết quả nghiên cứu và triển khai áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Tạp chí đã phát hành tới Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, các huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tỉnh, một số doanh nghiệp, 265 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; một số cơ quan Trung ương, một số trường Đại học và 63 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Tạp chí đã đăng 102 bài, 40 tin và 100 ảnh, trong đó có nhiều bài, tin phản ánh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ và trên 80% bài, tin, ảnh tuyên truyền, phổ biến các qui trình kỹ thuật, kết quả nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. Nhiều bài, tin sau khi Tạp chí phát hành được các đài phát thanh huyện và đài truyền thanh cấp xã phổ biến cho cán bộ, nhân dân các địa phương áp dụng. Nhiều qui trình gieo cấy giống lúa mới, trồng cây rau, mầu có năng suất, chất lượng và các mô hình chuyển đổi vùng trũng cấy lúa bấp bênh sang đào ao thả cá, lập vườn trồng cây ăn quả đã được phổ biến để nhân dân áp dụng.
phát hành 24 số Bản tin Kinh tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường với số lượng 3.600 bản. Bản tin phát hành thường kỳ 15 ngày/kỳ, được gửi tới các đồng chí Tỉnh uỷ viên, Thường trực HĐND, thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố. Đã có 336 bài, tin về hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong và ngoài tỉnh Hải Dương được đăng tải trên Bản tin. Đây là những thông tin bổ ích phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.
Năm 2009, tiếp tục thực hiện đề tài: "Xây dựng Trang thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương trên Internet phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn". Website Sở Khoa học và Công nghệ có tên miền http://www.haiduongdost.gov.vn và chuyên Trang nông nghiệp-phát triển nông thôn hoạt động ổn định, đã có 2.530 tác phẩm báo chí, trong đó 605 bài, 850 tin, 1.161 ảnh về hoạt động khoa học, công nghệ, các qui trình kỹ thuật, các mô hình áp dụng khoa học, công nghệ có hiệu quả, các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp-nông thôn và một số thông tin khác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Hải Dương được đăng tải. Với nhiều thông tin vừa mang tính thời sự, vừa mang tính phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tính đến ngày 31/12/2009 đã có 255.518 lượt người truy cập vào trang chính (trung bình mỗi ngày có trên 700 lượt người truy cập), 98.506 lượt người truy cập vào chuyên Trang nông nghiệp-phát triển nông thôn (trung bình mỗi ngày có trên 400 lượt người truy cập).
Riêng chuyên Trang nông nghiệp-phát triển nông thôn đã có 2.245 bài, tin, về các quy trình kỹ thuật, khoa học thường thức, hỏi đáp về khoa học, công nghệ và ảnh hoạt động khoa học, công nghệ được đăng tải. Trong đó có: 92 tin hàng ngày và các bài, tin, ảnh thuộc các chuyên mục; 421 tin, bài về trồng trọt, 140 về chăn nuôi, 129 về thủy sản, 13 về chế biến nông sản, thực phẩm, 32 về làng nghề, 43 kỹ thuật mới, 21 mô hình sản xuất, 1.176 về hỏi đáp khoa học, công nghệ, 114 về khoa học thường thức và 30 bài, ảnh về thị trường và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
đã in 282 bản hướng dẫn kỹ thuật, trong đó: có 59 bản hướng dẫn kỹ thuật các giống lúa, 96 bản hướng dẫn kỹ thuật cây rau quả, 88 bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, 30 bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi thuỷ sản, 05 bản hướng dẫn kỹ thuật về trồng dâu, nuôi tằm và 04 bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm và 20 phim hướng dẫn khoa học, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Các bản hướng dẫn kỹ thuật này được sao in vào đĩa CD gửi cho tới 265 xã, phường, thị trấn trong tỉnh để nghiên cứu áp dụng.
* Nâng cao chất lượng đào tạo tin học:
Ngay từ đầu năm 2009, đã tiến hành rà soát, bổ sung nội dung đào tạo tin học văn phòng, trong đó giảm bớt những nội dung mang tính lý thuyết, tăng tính thực tế giúp học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại về công tác tại địa phương và cơ quan sẽ vận dụng có hiệu qủa vào công việc hàng ngày. Nội dung đào tạo tin học văn phòng có bổ sung thêm kiến thức khai thác thông tin trên Website Sở Khoa học và Công nghệ và chuyên Trang nông nghiệp-phát triển nông thôn. Nội dung giáo trình tin học văn phòng gồm 120 tiết, trong đó học viên được học lý thuyết là 80 tiết, thực hành 28 tiết, ôn tập 8 tiết. Kết thúc khoá đào tạo học viên phải làm bài thi lý thuyết (phần thi trắc nghiệm) và bài thi thực hành tổng thời gian là 4 tiết.
đã bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm giảng dạy tin học văn phòng nhiều năm tham gia đào tạo tin học được tổ chức tại .
Kết quả năm 2009, tổ chức đào tạo 102 học viên và tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học văn phòng cho 5 lớp, gồm 95 học viên là cán bộ, công chức các xã, thị trấn của huyện Thanh Hà và huyện Kim Thành đã học đủ thời gian theo quy định. Kết quả có 100% học viên dự thi được cấp chứng chỉ tin học văn phòng. Trong đó có 54,8% đạt loại giỏi, 45,2% đạt loại khá; không có học viên đạt loại trung bình và không đạt yêu cầu.
phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ tin học chương trình A cho 17 học viên là công chức, viên chức thuộc một số sở, ngành và huyện, thành phố.
Thực hiện nội dung đề tài: Xây dựng Trang thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương trên Internet phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, đã tiến hành hướng dẫn sử dụng Internet và thư điện tử cho 133 cán bộ là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và cán bộ các ngành của 6 xã, phường, thị trấn chọn làm mô hình khai thác có hiệu quả thông tin khoa học và công nghệ trên Internet. Nội dung tập huấn chuyên đề gồm: hướng dẫn sử dụng cơ bản về hệ điều hành Windows XP; hướng dẫn khai thác thông tin khoa học và công nghệ trên các trang Web của các cơ quan Trung ương và các tỉnh; khai thác các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, kiến thức nông nghiệp-phát triển nông thôn trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ; hướng dẫn lập hộp thư điện tử, cách sử dụng thư điện tử để gửi và nhận các tệp tài liệu. Những kết quả đào tạo tin học cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn và các cơ quan trong tỉnh đã góp phần tăng số cán bộ, công chức ở tỉnh sử dụng thành thạo tin học vào công việc chuyên môn hàng ngày.
Năm 2009, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống và nâng cao chất lượng đào tạo tin học mà còn thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ giao như: quản lý mạng tin học, quản lý thư viện, lưu trữ của của Sở Khoa học và Công nghệ; tư vấn đấu thầu và giám sát nghiệm thu thiết bị các dự án, đề tài công nghệ thông tin; biên soạn biên niên sử tỉnh Hải Dương; thực hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Thu sự nghiệp của đạt 576.564.000 đồng, vượt 130,6% kế hoạch.
Ghi nhận thành tích đạt được, năm 2009 Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.
Với những kết quả đạt được, đang tiến những bước vững chắc trong quá trình thực hiện Đề án chuyển đổi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nghị định 115/NĐ-CP.

Nguyễn Văn Vóc
Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương
Bài đăng trên tạp chí KHCN&MT số 2/2010
Đ

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912