Khoa học công nghệ 2017-12-26 07:12:18

Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) là một nội dung quan trọng của Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016.

Thực hiện nội dung hỗ trợ của Đề án nêu trên, đồng thời để khuyến khích, thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh trong việc đăng ký xác lập quyền SHCN, trong năm 2017 Ban chỉ đạo Đề án đã trình Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN cho 46 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh. Trong đó:

- Phân theo loại hình tổ chức được hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN như sau:

+ Hỗ trợ được cho 29 doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền SHCN;

+ Hỗ trợ được cho 15 hộ kinh doanh cá thể đăng ký xác lập quyền SHCN;

+ Hỗ trợ cho 01 hợp tác xã đăng ký xác lập quyền SHCN;

+ Hỗ trợ cho 01 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đăng ký xác lập quyền SHCN.

- Phân theo đối tượng sở hữu công nghiệp được hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN cụ thể như sau:

+ Đã hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN cho 50 nhãn hiệu, trong đó có 26 nhãn hiệu có một nhóm sản phẩm/dịch vụ; 18 nhãn hiệu có hai nhóm sản phẩm/dịch vụ; 05 nhãn hiệu có ba nhóm sản phẩm/dịch vụ; 01 nhãn hiệu có bốn nhóm sản phẩm/dịch vụ;

+ Đã hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN cho 05 kiểu dáng công nghiệp.

Qua số liệu tổng hợp cho thấy, đối tượng tài sản trí tuệ được hỗ trợ bảo hộ quyền SHCN chủ yếu là nhãn hiệu. Đồng thời, đa phần các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN trong năm 2017 là các đơn vị, doanh nghiệp mới lần đầu thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN.

Ngoài nội dung hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn được bộ phận chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tư vấn để lựa chọn hình thức bảo hộ quyền SHCN phù hợp với đối tượng tài sản trí tuệ của họ, cũng như hỗ trợ tra cứu sơ bộ để đánh giá khả năng bảo hộ của các loại tài sản trí tuệ này, hỗ trợ tham gia hội chợ quảng bá thương hiệu./.

Lê Lương Thịnh

Phòng Quản lý khoa học

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912