Tin tức thời sự Hải Dương 0000-00-00 00:00:00

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý KH&CN cao nhất trong tỉnh Hải Dương, trong đó có Tạp chí KH&CN là cơ quan ngôn luận, lý luận của Sở. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương (KH&CN) có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương. Tạp chí đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về KH&CN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương; Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động KH&CN của cơ quan nghiên cứu và triển khai, các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong và ngoài tỉnh; Tuyên truyền các kết quả, thành tựu KH&CN của các viện nghiên cứu, sở, ban, ngành địa phương. Nhiều kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và trong lĩnh vực giao thông - vận tải và xây dựng được thương xuyên phản ánh góp phần tạo lập và quảng bá thương hiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiền thân là tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng”, xuất bản số đầu tiên vào tháng 12 năm 1977. Cùng với sự phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ, Tạp chí đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp báo chí tỉnh Hải Dương.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 1641/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 10/9/2012,in khổ giấy 19 x 27cm, dầy 40 trang, xuất bản 2 tháng/kỳ, số lượng 2.000 bản/số.Tạp chí gửi tới một số bộ, ngành, cơ quan khoa học và công nghệ Trung ương, cơ quan báo chí và 63 Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong cả nước; một số trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường Dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh. Ở tỉnh Tạp chí được gửi tới các lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; uỷ viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; huyện, thành phố, thị xã, một số phòng chuyên môn cấp huyện, Đài Phát thanh, Trung tâm giáo dục chính trị các huyện, thành phố, thị xã; Tạp chí gửi tới 265 xã, phường, thị trấn gồm: Bí thư, chủ tịch UBND, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Đài truyền thanh, Trung tâm học tập cộng đồng cùng các cộng tác viên tích cực.

Với gần 16 năm (từ tháng 12/2001) được công nhận là cơ quan báo chí, trong nhữngnămqua,Tạp chí đã đăng tải 1671 bài, 498 tin, 1535 ảnh, 81 thơ, 109 câu đối, 61 tranh vui, tranh phê bình. Ngoài ra tạp chí KHCN còn giới thiệu được 9 bài hát từ năm 2001 đến nay (tính đến hết số 2 năm 2017) và đăng 261 lượt thông tin và hình ảnh giới thiệu, quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.Ban biên tập Tạp chí có 8 thành viên, trong đó có 4/8 người được cấp thẻ Nhà báo giai đoạn 2016- 2020; 3/8 người có trình độ Thạc sĩ. Đội ngũ cộng tác viên của tạp chí ở trong và ngoài tỉnh tiếp tục được duy trì với số lượng trên 100 người.Từ năm 2014, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức bằng việc in mầu toàn bộ 40 trang đảm bảo chất lượng.

Mỗi số Tạp chí đều đảm bảo6 chuyên mục gồm: Những vấn đề chung; Khoa học và Công nghệ; Khoa học quản lý; Bảo vệ môi trường; Hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ. Tạp chí luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, tập trung phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường; các biện pháp, giải pháp lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, giới thiệu trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong nước, thế giới góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

 Trong những năm qua, Tạp chí đã không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, các tin bài đã phản ánh kịp thời các hoạt động về khoa học và công nghệ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung phản ánh các mô hình sản xuất nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh, các nội dung hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ... và đổi mới cơ chế quản lý trong khoa học và công nghệ. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tạp chí Khoa học và Công nghệđã có nhiều bài được độc giả đánh giá cao như: Một nông dân chế tạo thành công máy gieo hạt cà rốt; Hải Dương quan tâm xử lý rơm rạ bằng vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Lưỡi cày lên luống làm vụ đông - Một sáng kiến của nông dân; Trang trại chăn nuôi lợn theo công nghệ cao tại huyện Tứ Kỳ; TS Đào Xuân Thảng: “Nghiên cứu khoa học phải đáp ứng của thực tiễn”; Tỉnh Hải Dương thực hiện chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Khoa học công nghệ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của một số ngành công nghiệp tỉnh Hải Dương; Mô hình khai thác rươi bền vững ở xã An Thanh (Tứ Kỳ); Bảo hộ kết quả nghiên cứu giống lúa Bắc thơm số 7 và Bắc ưu 253 kháng bạc lá; Hỗ trợ khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý vải thiều Thanh Hà; Người thanh niên có nhiều sáng kiến kỹ thuật ở Công ty May Đồng Tâm . . .Sau khi các tin bài được đăng trên Tạp chí đông đảo bạn đọc đã chủ động liên hệvới tòa soạnđể tìm hiểuđịa chỉ mô hình, học hỏi những kinh nghiệmkhoa học kỹ thuật đểứng dụng vào thực tiễn với địa phương mình.

Hiện nay, Ban biên tập Tạp chí có 8 thành viên, trong đó có 4/8 người được cấp thẻ Nhà báo giai đoạn 2011 - 2015; 3/8 người có trình độ Thạc sĩ. Đội ngũ cộng tác viên của tạp chí ở trong và ngoài tỉnh tiếp tục được duy trì với số lượng trên 100 người. Các cộng tác viên của Tạp chí đều nhiệt tình và có trình độ chuyên môn cao. Họ là những kỹ sư, là nhà nghiên cứu, nhà khoa học, những người làm quản lý kinh tế - xã hội đang công tác tại các cơ quan ở Hải Dương và Trung ương. Để kịp thời động viên khích lệ các cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí, hằng năm Ban Biên tập đều tổ chức đi tham quan thực tế, trao đổi,học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, lấy tư liệu sinh động cho các bài viết. 

Từ năm 2011 đến 2013 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Ban Biên tập đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, duyệt tin bài; Ban hành quy trình xuất bản Tạp chí cụ thể ở tất cả các khâu. Ngày 12/8/2013, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn Quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với mã số ISSN 0866 - 7985. Đây là cơ quan báo chí đầu tiên của tỉnh Hải Dương được cấp Mã số chuẩn Quốc tế. Từ năm 2014, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức bằng việc in mầu toàn bộ 40 trang đảm bảo chất lượng.

Tạp chí còn tích cực cung cấp bài, tin, ảnh cho các cơ quan báo, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình của Trung ương và của tỉnh. Sau khi Tạp chí được phát hành, toàn bộ nội dung tin, bài, ảnh được gửi tới Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương để lựa chọn trích đăng đồng thời toàn bộ nội dung tạp chí còn được đăng trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã tích cực tham gia các hoạt động báo chí của tỉnh tiêu biểu như: Hội Báo xuân tỉnh Hải Dương, giải báo chí tỉnh Hải Dương, giải báo chí Nguyễn Lương Bằng, giải báo chí Quốc gia….

Tạp chí luôn bám sát, kịp thời phản ánh các mô hình sản xuất nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của tỉnh, các nội dung hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...và đổi mới cơ chế quản lý trong khoa học và công nghệ. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã coi “Phát triển KHCN cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”. Điều đó cho thấy, Tạp chí KH&CN có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển KH&CN của tỉnh Hải Dương. Tạp chí đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tạp chí là công cụ đắc lực của Tỉnh ủy, HĐND và UBND để chuyển tải chủ trương, chính sách, pháp luật về KH&CN giúp các tổ chức, cá nhân, đơn vị hiểu biết và thực hiện đúng quy định của Đảng và nhà nước về KH&CN. Tạp chí chuyển tải thông tin KH&CN đến với nhân dân, giúp các nhà khoa học được ứng dụng rộng rãi, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống; giúp cho các nhà khoa học biết những gì đang diễn ra và những gì đang bỏ ngỏ để định hướng nghiên cứu cho bản thân; giúp các nhà khoa học công bố được sáng tạo của mình, tạo thêm động lực cống hiến trong khoa học. Nâng cao hơn nữa việc ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tạp chí còn là cầu nối giữa 4 nhà: nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân. Tạp chí giới thiệu, biểu dương, tôn vinh những thành tựu KH&CN của các tập thể, cá nhân, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Để hội nhập quốc tếvề khoa học và công nghệ (KH&CN)thì các sản phẩm của nghiên cứu khoa học - được thể hiện qua các bài báo khoa học - cần phải tuân thủ và được đánh giá theo những chuẩn mực nhất định và được công nhận trên tầm quốc tế. Năm 2013, Tạp chí đã được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) với mã số ISSN 0866 - 7985. Chỉ những bài báo khoa học được đăng ở tạp chí có chỉ số ISSN mới được tính điểm cho những người theo học thạc sỹ, nghiên cứu sinh và xem xét phong học hàm khoa học. Ở Hải Dương hiện nay chỉ có Tạp chí KH&CN là cơ quan báo chí duy nhất có chỉ số ISSN. Từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho những người đang học thạc sỹ, nghiên cứu sinh và xem xét phong học hàm khoa học được tính điểm.

Số lượng và chất lượng các bài báo trên các Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương là một trong các chỉ số quan trọng đánh giá trình độ phát triển KH&CN của tỉnh. Việc công bố các kết quả nghiên cứu trên các Tạp chí KH&CN có chất lượng chuyên môn cao đã trở thành một tiêu chí đánh giá thành tích nghiên cứu khoa học của các cá nhân và tập thể khoa học. Từ đó góp phần hỗ trợ và thúc đẩy KH&CN của tỉnh, vì một mặt đáp ứng nhu cầu công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiếp tục phát triển tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp KH&CN của tỉnh ngày càng phát triển là một việc làm cần thiết và phù hợp với xu hướng cũng như đòi hỏi thực tế của KH&CN hiện nay.

Trong bài viết tôi có sử dụng tài liệu, số liệu … của các đồng nghiệp, BTV, PV. Xin chân thành cảm ơn.

Phạm Ninh Hải

 

 

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912