Tin KT-KH, CN và MT 2010-12-06 00:51:40

Thực hiện kế haọch khoa học, công nghệ tỉnh Hải Dương năm 2010, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì việc sưu tầm, biên soạn và phối hợp với nhà Xuất bản chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách "Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930-2009".

Cuốn sách dày gần 1000 trang, tập hợp và giới thiệu gần 2.500 sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra trong 80 năm qua trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến hết năm 2009, được trình bày khoa học. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính: Hải Dương trong giai đoạn Đảng mới thành lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930-1954); Hải Dương bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-1975); Hải Dương cùng cả nước xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cả nước thống nhất (1976-1985); Hải Dương cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2009). Mỗi sự kiện được ghi trong cuốn sách, là nguồn tư liệu quí thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Bác Hồ, Chính phủ, và các ban ngành Trung ương; của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân tỉnh Hải Dương cùng cả nước tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám thành công và thực hiện công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Sách "Những sự kiện lịch sử tỉnh Hải Dương giai đoạn 1930-2009",có số lượng in 1000 cuốn, được phát hành đúng vào dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV.
Nguyễn Thị Thuận
Tin đăng trên Tạp chí KHCN&Mt số 5/2010

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912