Khoa học và Công nghệ 2011-05-16 08:16:14

Trong thời đại kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng và được coi là một công cụ hữu hiệu để thực hiện các mục tiêu phát triển. Việc xây dựng và thực thi các chính sách sở hữu trí tuệ phù hợp, khả thi và hiệu quả không chỉ khơi nguồn cho các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo trong xã hội; khuyến khích, thúc đẩy việc tạo ra và thương mại hóa các thành quả sáng tạo (các loại tài sản trí tuệ) mà còn là một môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế quốc tế...

Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên của sở hữu trí tuệ, đồng thời nắm bắt được yêu cầu, xu hướng phát triển của sở hữu trí tuệ, trên cơ sở các chủ trương, chính sách khuyến khích chung của nhà nước về lĩnh vực này, năm 2007 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. Chương trình được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các hoạt động tập huấn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân; tổ chức các chương trình mang tính sự kiện để thông tin quảng bá phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp; triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Bám sát nội dung của chương trình đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan được giao chủ trì thực hiện) đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động của chương trình với các kết quả đạt được trên từng lĩnh vực hoạt động như sau:
Về đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức sở hữu trí tuệ
Coi đây là một nhiệm vụ tiên quyết có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ nên ngay từ thời gian đầu triển khai chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của trung ương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về sở hữu trí tuệ. Kết quả từ năm 2007-2010, Sở đã tổ chức được 15 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ cho 1.844 lượt người tham gia. Trong đó:
+ Năm 2007: tổ chức được 4 lớp với 9 chuyên đề;
+ Năm 2008: tổ chức 5 lớp với 11 chuyên đề;
+ Năm 2009: tổ chức 2 lớp với 4 chuyên đề;
+ Năm 2010: tổ chức 4 lớp với 5 chuyên đề.
Về tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ
Trong lĩnh vực tuyên truyền, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh bám sát hoạt động sở hữu trí tuệ của địa phương để đưa ra những định hướng tuyên truyền phù hợp. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền về sở hữu trí tuệ của tỉnh luôn theo sát thực tế, chuyển tải kịp thời các thông tin về hoạt động sở hữu trí tuệ của tỉnh tới đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 4 năm thực hiện chương trình có 133 tin, bài, phóng sự được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, tuyên truyền trên truyền hình chiếm tỷ lệ cao 58/133 tin bài; tuyên truyền trên các báo, tạp chí: 52/133 tin bài; trên Trang tin điện tử của Sở khoa học và Công nghệ: 23/133 tin bài.
Năm 2007, 2008 Sở cũng đã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua việc xuất bản ấn bản phẩm về sở hữu trí tuệ, tổ chức hội thi "Thắp sáng thương hiệu tỉnh Đông" . Việc đổi mới hình thức tuyên truyền nêu trên không chỉ giúp cho việc chuyển tải kiến thức về sở hữu trí tuệ một cách dễ hiểu, dễ nhớ mà tạo ra một sân chơi bổ ích, hấp dẫn để thu hút người dân và doanh nghiệp tỉnh nhà quan tâm hơn đến hoạt động sở hữu trí tuệ.
Tổ chức các hoạt động mang tính sự kiện để quảng bá, phát triển thương hiệu.
Cùng với việc coi trọng công tác tạo lập tài sản trí tuệ, Sở cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động nhằm quảng bá, phát triển giá trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp như tổ chức chương trình "Bình chọn thương hiệu mạnh", tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ. Trong đó, năm 2008 đã tổ chức bình chọn, tôn vinh được 11 doanh nghiệp; năm 2009 bình chọn, tôn vinh được 13 doanh nghiệp và năm 2010 tỉnh tiếp tục triển khai vòng 3 của chương trình bình chọn thương hiệu mạnh. Đối với việc quảng bá, giới thiệu thương hiệu tại các hội chợ, trong 4 năm chương trình đã thực hiện hỗ trợ được cho 37 lượt doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, quảng bá, giới thiệu thương hiệu tại các hội chợ quy mô quốc gia và khu vực.
Tổ chức tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền.
Trong 4 năm triển khai chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tỉnh đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn được cho 320 lượt doanh nghiệp, cá nhân đến tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ; tiến hành cung cấp thông tin, tra cứu sơ bộ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho 310 doanh nghiệp, đơn vị trước khi thực hiện các thủ tục nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.
Đồng thời hàng năm, căn cứ theo tiêu chí đề ra, tỉnh cũng đã tổ chức thông báo rộng rãi về chủ trương hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp để các doanh nghiệp chủ động tham gia. Kết quả, qua 4 năm thực hiện chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, địa phương đã triển khai hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 125 nhãn hiệu và 12 kiểu dáng công nghiệp của 133 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó đối tượng chủ yếu được hỗ trợ vẫn là các loại hình doanh nghiệp, ngoài ra còn có một số các đơn vị khác như: các trường chuyên nghiệp, các trung tâm, các hộ kinh doanh cá thể...
Tổ chức đăng ký bảo hộ, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương
Cùng với việc hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền cho các doanh nghiệp, Sở cũng đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát, lựa chọn được một số sản phẩm trọng điểm, có tiềm năng phát triển để tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể như các sản phẩm: cà rốt Đức Chính, Cẩm Giàng; Nếp cái hoa vàng Kinh Môn; rau sạch Hiệp Hòa, Kinh Môn... Đồng thời, để đảm bảo chất lượng các sản phẩm được gắn thương hiệu, Sở cũng đã hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng, vận hành mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể; xây dựng và thực hiện quy trình kỹ thuật canh tác, tổ chức đăng ký mã số mã vạch để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm; thực hiện công bố chất lượng sản phẩm làm cơ sở cho việc quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm...
Có thể nói, việc triển khai đồng bộ các hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ của tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo động lực mạnh mẽ trong việc khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp; giúp các doanh nghiệp của tỉnh ngày càng nhận thức rõ và quan tâm hơn đến hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu. Từ những kết quả nêu trên cho thấy các hoạt động của dự án đã đi đúng hướng và phù hợp với mục tiêu, nội dung mà chương trình đã đề ra.
                                        Lương Thịnh
                 Bài đăng trên Tạp chí KHCN&MT số 1/2011

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912