Hoạt động TC-ĐL-CL 2017-11-29 06:40:34

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 06 đợt kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, hàng điện điện tử, vàng trang sức mỹ nghệ, LPG, các cơ sở kinh doanh điện nông thôn ... trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả thực hiện như sau:

+ Đã thực hiện kiểm tra tại 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên 12 huyện, thành phố, thị xã: qua kiểm tra tất cả các cột đo được kiểm tra đều có giấy chứng nhận kiểm định còn thời hạn hiệu lực; Kiểm tra sai số kết quả đo lượng xăng dầu bằng bình chuẩn 10 lít. Kết quả đo lượng xăng dầu đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN  ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong các đợt kiểm tra trên các đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 01 mẫu xăng RON 92, 02 mẫu xăng RON 95-II, 03 mẫu dầu DO 0,05% mang đi thử nghiệm chất lượng tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định, kết quả các mẫu xăng, dầu đạt yêu cầu theo quy định.

+ Đã kiểm tra 15 cơ sở khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG): Qua kiểm tra phát hiện 4 lô hàng LPG không đạt yêu cầu về đo lường, đoàn đã đề nghị các cửa hàng trả lại đơn vị cung cấp theo quy định, đồng thời gửi thông báo tới Chi cục TĐC Hà Nội, Hưng Yên để phối hợp.

+ Kiểm tra tại 14 cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử và cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

+ Đã kiểm tra tại15 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Qua kiểm tra phát hiện 04/15cơ sở sử dụng cân trong mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ chưa đúng quy định;  06/15 cơ sở thiếu hồ sơ chất lượng; 47/301 mặt hàng ghi nhãn chưa đầy đủ... đoàn kiểm tra đã kiến nghị cơ sở thực hiện đúng quy định.

+ Kiểm tra tại 02 cơ sở kinh doanh điện nông thôn và 01 đơn vị hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ. Qua kiểm tra đã lấy 06 công tơ điện một pha, ba pha kiểu cảm ứng, điện tử do Trung tâm Thí nghiệm điện Hải dương (N69) đã kiểm định để kiểm tra tính đúng đắn của PTĐ sau khi kiểm định, qua kiểm tra 06 công tơ đạt yêu cầu đo lường, Chi cục ra thông báo về việc xác định sai số đối với các công tơ điện được kiểm tra; phát hiện 26 công tơ điện ba pha đang sử dụng của Công ty TNHH điện lực Cẩm Đông đã quá hạn kiểm định theo quy định. Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty tạm dừng sử dụng 26 công tơ điện ba pha đã quá hạn kiểm định, thực hiện kiểm định ...

Ngoài ra, Chi cục còn cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra với các đơn vị khác như: Tham gia Đoàn kiểm tra 389 của tỉnh kiểm tra hàng Tết Nguyên đán Đinh Dậu, kiểm tra hàng Tết Trung thu năm 2017;  Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương chủ trì kiểm hoạt động ngoại hối và vàng trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra được 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và 4 cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn;Phối hợp Cục Quản lý chất lượng hàng hóa kiểm tra về đo lường, chất lượng đối với 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu Kết quả kiểm tra về sai số phép đo của các cột đo xăng dầu đạt yêu cầu. Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng đã đã lấy 02 mẫu xăng RON 95 và RON 92 đi thử nghiệm, kết quả thử nghiệm 02 mẫu đạt yêu cầu về chất lượng.

Trong quá trình kiểm tra các Đoàn kiểm tra đã phổ biến, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912