Danh các mục thủ tục hành chính 2017-10-26 08:51:58

(Ban hành theo quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương)


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

I- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
6 Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

9 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ
11 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ

12

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ

II- LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

1

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

 2

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sunggiấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

An toàn bức xạ và hạt nhân

Sở Khoa học và Công nghệ

6 Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
7 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) An toàn bức xạ và hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ

III- LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

2

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

3

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

4

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

5

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

6

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

7

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

8

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

9

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

10

Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

11

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

 

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912