Bảo vệ môi trường 2015-08-26 04:02:20

        Tính tới thời điểm hiện tại tỉnh Hải Dương có 861 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh hoạt động thu gom vận chuyển, thu mua phế liệu, xử lý chất thải thông thường và gần 900 tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt cho các xã, thôn, khu dân cư… dưới hình thức hoạt động là tổ, đội, hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt. Ngoài ra còn có rất nhiều các hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể có ngành nghề đăng ký hoạt động thu mua phế liệu, vận chuyển chất thải rắn thông thường.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2014, với số doanh nghiệp đăng ký chủ nguồn thải là 407 doanh nghiệp, chuyển giao xử lý khối lượng chất thải nguy hại đăng ký phát sinh khoảng 12.000 tấn, khối lượng chất thải thông thường đã được chuyển giao xử lý khoảng 11.600 tấn trong đó khối lượng chất thải rắn thông thường đăng ký phát sinh khoảng 1.154.867 tấn, khối lượng chất thải thông thường đã chuyển giao xử lý khoảng 521.060 tấn.
Để đánh giá chung tình hình hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiến hành lựa chọn kiểm tra các nhóm đối tượng tham gia theo danh sách các cơ sở được rà soát kiểm tra gồm 38 cơ sở điển hình cho từng đối tượng hoạt động như 4 cơ sở tham gia hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp;1 cơ sở quản lý vận hành bãi rác của địa phương; 1 cơ sở đốt rác thải sinh hoạt bằng lò đốt công suất nhỏ; 1 cơ sở hoạt động dịch vụ hút bể phốt, hầm cầu và 31 cơ sở tham gia hoạt động thu gom vận chuyển chất thải, thu mua phế liệu. Kết quả kiểm tra sơ bộ được đánh giá như sau:
- Đối với các cơ sở có tham gia hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại được kiểm tra 4 cơ sở: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường An Sinh, Công ty Cổ phần Môi trường Tình Thương. Các cơ sở đều đã thực hiện lập dự án đầu tư trong đó có hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hoạt động xử lý chất thải rắn công nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; lập hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại được Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép hoạt động theo quy định.
Qua quan trắc môi trường khí thải ống khói lò đốt chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh và Công ty Cổ phần Môi trường Tình Thương còn thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép khoảng 2 lần, nguyên nhân một phần do ngày 1/1/2015 việc áp quy chuẩn khí thải lò đốt chất thải công nghiệp Quy chuẩn với nhiều thông số ô nhiễm có giới hạn nồng độ giảm đi rất nhiều. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu cơ sở cần thực hiện nghiêm việc hoàn thiện chứng từ, nhật ký chuyển giao xử lý chất thải theo quy định vì đây là tài liệu cơ sở để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển giao xử lý chất thải giữa chủ nguồn thải và đơn vị xử lý.
 - Đối với Công ty TNHH Một thành viên Quản lý giao thông, Môi trường đô thị Chí Linh được UBND thị xã Chí Linh giao quản lý vận hành bãi rác của thị xã Chí Linh từ tháng 6/2013. Bãi rác của thị xã Chí Linh được hình thành từ năm 2000, rộng khoảng 1,5 ha và nằm trong khu công nghiệp Cộng Hòa. Bãi rác hiện tại cơ bản đã được lấp đầy; lượng rác thu gom có nhiều thành phần rác thải công nghiệp; hình thức xử lý, rác thải được đổ và đốt trực tiếp trong bãi rác; nước rỉ rác chưa có biện pháp xử lý và có dấu hiệu ngấm ra ngoài ô chôn lấp rác vào mương nước bên cạnh, kết quả phân tích mẫu nước mương có nhiều thông số vượt quy chuẩn về chất lượng nước mặt. Đoàn kiểm tra liên ngành đãyêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Quản lý giao thông, Môi trường đô thị Chí Linh quản lý vận hành bãi rác theo đúng quy hoạch và quy trình kỹ thuật chôn lấp rác thải; chỉ được thu gom, chôn lấp rác thải sinh hoạt, nghiêm cấm việc tiếp nhận chôn lấp chất thải công nghiệp trong bãi rác. Công ty cần thực hiện ngay việc báo cáo UBND thị xã Chí Linh về tình hình hiện trạng vận hành bãi rác để xem xét đẩy nhanh việc quy hoạch vị trí xử lý chất thải mới và có phương án đóng cửa, phục hồi môi trường đối với bãi rác hiện tại đã cơ bản được lấp đầy và đặt trong khu công nghiệp Công Hòa.
-Về hoạt động của Hợp tác xã (HTX) Môi trường cây xanh đô thị Kinh Môn, tháng 6/2013 được UBND huyện Kinh Môn chấp thuận tạm bàn giao cho HTX Quản lý vận hành bãi rác của thị trấn Kinh Môn để lắp đặt thí điểm lò đốt chất thải sinh hoạt. HTX đã triển khai lắp đặt lò đốt NFI (lò đốt bằng khí tự nhiên) công suất 500 kg/giờ, triển khai vận hành từ tháng 8/2013. Lò đốt có nguyên lý đốt 1 cấp, không có hệ thống xử lý khí thải. Với quy trình, nguyên lý hoạt động nêu trên của lò đốt tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh do lò đốt hoàn toàn không có hệ thống xử lý khí thải. Từ tháng 8/2013,  HTX đã thực hiện thu gom và vận hành lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt khoảng 10 m3/ngày, góp phần giải quyết xử lý lượng rác thải sinh hoạt của thị trấn Kinh Môn khi ô chôn lấp rác rác sinh hoạt theo quy hoạch đã được lấp đầy.Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai và Bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu HTX Môi trường cây xanh đô thị Kinh Môn thực hiện việc đánh giá hiệu quả phương án hoạt động thí điểm, báo cáo UBND huyện Kinh Môn làm cơ sở xây dựng quy hoạch lập dự án khu vực xử lý rác thải sinh hoạt cho thị trấn Kinh Môn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
- Công ty Cổ phần Môi trường Đức Giang (TP.Hải Dương) hoạt động dịch vụ hút bể phốt, hầm cầu từ năm 2008, Công ty hoạt động dịch vụ hút bể phốt cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các nhà dân có nhu cầu, khối lượng bùn thải bể phốt bơm hút khoảng 400 m3/năm. Lượng bùn thải bể phốt sau khi bơm hút được Công ty vận chuyển cho các cơ sở hoặc các hộ gia đình có nhu cầu để ủ làm phân bón hoặc để chăn nuôi cá. Tuy nhiên theo các văn bản quy định về bảo vệ môi trường hiện này chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể công tác quản lý đối với loại chất thải này nên các cơ quan quản lý vẫn chưa theo dõi, quản lý được.
- Đối với 31 cơ sở có tham gia hoạt động thu gom vận chuyển chất thải, thu mua phế liệu cho thấy nhiều cơ sở có tham gia hoạt động thu gom vận chuyển chất thải rắn thông thường nhưng không liên tục do một phần hoạt động này không phải là ngành nghề kinh doanh chính của cơ sở, một phần do cơ sở không ký được hợp đồng dịch vụ với các doanh nghiệp. Đặc điểm hoạt động của các cơ sở này là không chủ động đầu tư phương tiện thu gom vận chuyển chất thải mà thường ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải cho các doanh nghiệp sau đó chỉ thu gom các loại phế liệu còn thành phần chất thải tiếp tục thuê lại đơn vị khác đến vận chuyển đi xử lý cho doanh nghiệp. Có 15 cơ sở đang tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường. Các cơ sở này đều đã đầu tư phương tiện thu gom vận chuyển chất thải, có 9 cơ sở có kho tập kết để phân loại các thành phần chất thải có thể tái chế thu hồi tuy nhiên mới có 3 cơ sở đã làm thủ tục hành chính về môi trường cho hoạt động phân loại, tái chế chất thải.
Như vậy qua kết quả kiểm tra hoạt động của 38 cơ sở tham gia vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh cho thấy các cơ sở còn tồn tại  cần phải khắc phục ngay như thực hiện kê khai, báo cáo tình hình hoạt động về cơ quan quản lý môi trường, thực hiện ký Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải thông thường với các doanh nghiệp theo đúng năng lực hoạt động của cơ sở mình; Trong nội dung Hợp đồng phải nêu rõ phương án bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển, đơn vị tiếp nhận xử lý, biện pháp xử lý các loại chất thải được chuyển giao theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường cho phép./.
Vũ Đình Hiền - Ninh Hải
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4/2015

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912