Tin tức thời sự trong tỉnh 2015-11-18 01:02:51

      Trong những năm qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Sản xuất nông nghiệp từ chỗ không đủ ăn đến nay không những đáp ứng nhu cầu nhân dân trong tỉnh mà còn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nông thôn từ nghèo đói, lạc hậu đến nay đã thay đổi toàn diện, bộ mặt bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện.

Ngày 14/11/1945 tại phiên họp Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đã xác định “Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp, 95% dân số Việt Nam sống về đồng ruộng. Muốn giải quyết vấn đề canh nông vừa về phương diện xã hội vừa về phương diện chuyên môn cần phải có một cơ quan tối cao” và Người đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông. Từ cuối năm 1946 cùng với cả nước, Hải Dương bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 1952 giao 28.500 mẫu ruộng vắng chủ, ruộng hiến tặng cho 78.000 hộ nông dân. Chính sách thuế nông nghiệp mới được thực hiện đã giảm nhẹ mức đóng góp đối với các hộ nghèo và đánh nặng vào các hộ địa chủ, phú nông.
Năm 1955, Ty Nông nghiệp Hải Dương được thành lập và bắt tay ngày vào thời kỳ khôi phục sản xuất trong điều kiện kinh tế kiệt quệ, nông cụ bị phá hủy, trâu bò bị giết, bị chết, thiếu sức kéo, thời tiết khô hạn, thiếu nước tưới, ruộng đất bị bỏ hoang hóa nhiều. Tập trung tiến hành cải cách ruộng đất, xây dựng quan hệ sản xuất mới ở nông thôn, làm công tác thủy lợi, phát triển sản xuất đã thu được kết quả hết sức tích cực trên tất cả các mặt và là hậu phương vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng vào thắng lợi hai cuộc kháng chiến đánh thắng giặc Pháp và giặc Mỹ xâm lược.
Sau sửa sai cải cách ruộng đất năm 1957, nông thôn ổn định trở lại, nhân dân hăng say lao động sản xuất và Hợp tác xã Nông nghiệp đầu tiên của Hải Dương được thành lập tại thôn An Bài, xã An Lạc, huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh). Năm 1981, thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư, Tỉnh uỷ Hải Hưng đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc “khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” trong HTXNN gọi tắt là “Khoán 100”. Năm 1957, với khẩu hiệu "vắt đất ra nước, thay trời làm mưa", toàn tỉnh đã huy động 547.059 ngày công chống hạn, nạo vét mương máng, đắp đập, xây cống, v.v. đảm bảo nước tưới cho 127.644 mẫu ruộng. Huy động 167.337 ngày công, đắp 71.942 m3 đê và 25.581 công vận chuyển hơn 10.000 m3 đất, đá xây dựng kè chống lũ lụt.
Một trong những công trình lớn nhất giữ vị trí trọng tâm trong công tác thuỷ lợi của tỉnh là hệ thống đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng bổ nhát cuốc đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 01/10/1958 tại công trình đầu mối cống Xuân Quan. Năm 1962, Hải Dương vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Bác đã cùng với bà con nông dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang guồng nước chống úng và căn dặn mọi người phải tích cực chống úng thắng lợi. Việc cơ giới hóa trong tưới tiêu dần được thực hiện, năm 1963 trạm bơm điện đầu tiên được xây dựng tại xã Phương Hưng, Gia Lộc. Việc tưới, tiêu, chống hạn, úng được chuyển từ dùng gầu, guồng đạp nước sang máy bơm chạy dầu và trạm bơm điện.
Năm 1960, Hải Dương có hai vụ lúa, chiêm và mùa có thêm các giống lúa mới như 314,184, xuân số 2; năng suất lúa chiêm thấp khoảng 20 tạ/ha. Từ 1962, lúa xuân được thí điểm, đến 1975 lúa xuân chiếm trên 82%, đến đầu 1980 vụ xuân đã hoàn toàn thay thế vụ chiêm khắc phục cơ bản lúa chết rét, thiếu nước và ngập úng cuối vụ; thay các giống dài ngày, năng suất thấp bằng các giống ngắn ngày, năng suất cao như Trà trung tử, Chân trâu lùn, Nam ninh, giống NN 8 có năng suất cao, đạt 40 tạ/ha.
Từ những năm 1960 đến 1985, hình thành 3 trà mùa sớm, mùa trung, mùa muộn, cơ cấu tăng dần các giống ngắn ngày, năng suất cao, thích ứng rộng cho cả vụ xuân và trà sớm, trà trung như giống Nông nghiệp 1A, Cần thơ 2, CR203 thay thế dần các giống dài ngày có nguồn gốc Trung Quốc như Mộc tuyền, Mộc khâm, Bao thai lùn và giảm dần trà muộn; diện tích lúa mùa khoảng 70.000 ha, sản lượng lúa mùa giai đoạn 1958-1970 chiếm 55-70% cả năm.
Từ năm 1968 - 1970, Hải Dương bắt đầu áp dụng phương thức gieo thẳng lúa, “Gieo thẳng ở Hải Dương đã trở thành một nghệ thuật trong canh tác lúa”, góp phần nâng cao năng suất hơn lúa cấy từ 10 - 20%. Đến cuối những năm 1980, toàn tỉnh có gần 700 chiếc máy kéo, đảm nhiệm 55% khâu làm đất. Trước những năm 1960 nông dân gặt tay và gánh về đập bằng cối đá, từ sau 1980 đã sử dụng máy tuốt lúa.
 Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nông nghiệp và nông thôn đã giành được những thành tựu to lớn và toàn diện, giải quyết cơ bản vấn đề an ninh lương thực, bước đầu chuyển sang sản xuất hàng hóa. Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 10-NQ/TW (Khoán 10), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng ra Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 22/5/1988 về một số vấn đề đổi mới quản lý kinh tế hợp tác xã nông nghiệp. Ngày 28/4/1992 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Hưng ra Nghị quyết số 03-NQ/TU về tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý hợp tác xã nông nghiệp.
Năm 1997, Luật Hợp tác xã có hiệu lực, tỉnh Hải Dương tiến hành chuyển đổi hợp tác xã theo Luật và thành lập mới nhiều hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp theo mô hình mới. Đến năm 2004, trên địa bàn tỉnh có 370 Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp. Thực hiện Luật đất đai (1993) đã giao đất nông nghiệp và giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài tạo tiền đề quan trọng cho kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang trại phát triển. Đến năm 2005, trên địa bàn tỉnh có 619 trang trại, vốn bình quân 230 triệu đồng/trang trại, thu nhập bình quân 51,7 triệu đồng/ha/năm. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt giảm, chăn nuôi và dịch vụ ngày càng tăng; tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt - chăn nuôi - dịch vụ năm 1995 là 75,7% - 23,1% - 1,2%; năm 2005 là 65% - 30,9% - 4,1%. Giá trị sản xuất/1 ha đất nông nghiệp năm 1995 là 25,4 triệu đồng, năm 2005 là 37,4 triệu đồng. Cùng với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là các giống lúa, rau màu, gia súc, gia cầm, giống thủy sản năng suất cao vào sản xuất đã làm sản lượng lương thực, thực phẩm tăng vọt, nông nghiệp chuyển dần sang sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Diện tích gieo trồng lúa năm 2005 là 133.263 ha (giảm khoảng 5.500 ha so với năm 1985), tuy nhiên do áp dụng các giống có năng suất cao nên sản lượng vẫn tăng, năm 2005 đạt 774.108 tấn (năm 1985 đạt gần 700.000 tấn). Diện tích cây vụ đông có xu hướng giảm (năm 2005 diện tích cây vụ đông giảm còn 29.656 ha). Diện tích cây ăn quả năm 2005 là 21.410 ha, tăng trên 7.000 ha so với những năm 1990, chủ yếu tăng diện tích cây vải (khoảng 6.000 ha). Đến năm 2005 tỷ lệ làm đất bằng máy đạt 67,8%. Ngoài ra, việc áp dụng máy trong khâu thu hoạch, gieo cấy (xạ hàng), vận chuyển cũng được triển khai áp dụng nhưng quy mô chưa lớn.
Từ những năm 1990, chăn nuôi nông hộ và trang trại với quy mô lớn phát triển, tổng đàn lợn năm 2005 là 855.493 con (tăng 517.526 con so với năm 1985). Đàn trâu giảm dần do cơ giới hóa ngày càng phổ biến, năm 2005 còn 18.657 con (giảm 19.986 con so với năm 1985). Chăn nuôi bò và gia cầm liên tục phát triển; năm 1985 đàn bò 1.950 con, đàn gia cầm 4 triệu con, đến năm 2005 đàn bò 47.403 con, đàn gia cầm trên 8 triệu con. Các giống lợn chủ yếu là lợn Landrace, Yorkshie, Duroc; giống bò chủ yếu là bò Brahman, Redsind, Sind; giống gà chủ yếu là Lương Phượng, Tam Hoàng, Ri, Kabir, Sasso, Ai Cập; các giống ngan như Ngan Sen, ngan Pháp R71, R51, R71, các giống vịt cỏ, vịt bầu, CV Super M2, M3. Đến năm 2005, toàn tỉnh có 8.626 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng 30.594 tấn. Nổi bật nhất là phong trào xây dựng “Điện, đường, trường, trạm” và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Từ năm 2006 đến năm 2015 cơ cấu nội ngành đã có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản. Năm 2005, tỷ trọng trồng trọt, lâm nghiệp - chăn nuôi, thủy sản - dịch vụ là 59,8% - 34,4% - 5,8%, ước năm 2015 là 52,8% - 41,7% - 5,5%; giá trị sản xuất/ha đất nông nghiệp năm 2015 đạt 130 triệu đồng/ha.
Năm 2015, diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 164.000 ha, giảm 8.000 ha so với năm 2006, chủ yếu là giảm diện tích cây vụ đông và cấy lúa. Diện tích cây vụ đông đến 2015 đạt xấp xỉ 22.000 ha, trong đó cây rau trên 80% (18.00ha). Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính đều tăng cao so với năm 2006, cụ thể: năng suất lúa cả năm đạt bình quân 61 tạ/ha/vụ (năm 2006 là 58,89 tạ/ha/vụ); sản lượng cây rau đạt 650.000 tấn, (năm 2006 là 562.066 tấn); sản lượng cây ăn quả 160.000 tấn (năm 2006 là 120.402 tấn), trong đó vải quả trên 45.000 tấn (năm 2006 là 17.110 tấn).
Năm 2005, tỷ lệ lúa chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao đạt 10,7%, năm 2015 đạt 56%, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng tập trung tại các huyện như Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang. Thực hiện Dự án phát triển giống lúa và vùng lúa hàng hóa tập trung, toàn tỉnh xây dựng được 155 mô hình sản xuất lúa chất lượng hàng hóa tập trung quy mô 50 ha trở lên theo hướng cánh đồng mẫu lớn. Các vùng sản xuất rau tập trung duy trì và phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt tại những vùng tập trung đạt từ 150 - 300 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có những vùng cây trồng đạt trên 500 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, Hải Dương đã hình thành và mở rộng được diện tích rau sản xuất an toàn theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP. Thực hiện Dự án nâng cao hiệu quả kinh tế vùng sản xuất vải, na, ổi tỉnh Hải Dương và các dự án về sản xuất rau màu an toàn, đến 2015 diện tích vải được sản xuất theo quy trình VietGAP là 2.000 ha, diện tích được chứng nhận VietGAP là 250 ha; rau màu được chứng nhận VietGAP là 137 ha.
Đến nay, tỷ lệ làm đất bằng máy đạt trên 90%; gặt lúa bằng máy đạt trên 60%, cấy bằng máy bắt đầu thực hiện từ 2013, đến 2015 diện tích cấy máy đạt khoảng 1.000ha và sẽ tăng trong thời gian tới. Về cơ cấu trà lúa chuyển biến tích cực, đến 2015, tỷ lệ trà xuân muộn chiếm 90%, trà xuân sớm 10%; trà mùa sớm, mùa trung 96% và trà mùa muộn 4% đảm bảo né tránh bất thuận của thời tiết, cho năng suất và đảm bảo quỹ đất cho trồng cây vụ đông. Phương thức gieo cấy cũng chuyển biến tích cực, năm 2015 diện tích cấy mạ dược 23,5%, sân 46,5%, gieo vãi 30%. Công tác thủy lợi được đảm bảo, tưới, tiêu chủ động cho 100% diện tích.
Năm 2006 là năm chăn nuôi đạt ngưỡng cao cả về tổng đàn lẫn sản lượng với 883.000 con lợn, trên 73.800 con trâu bò, tổng sản lượng thịt hơi là 104.000 tấn. Hiện nay, có 14% lợn nái là lợn ngoại, 50% là lợn nái lai và 36% là lợn nái Móng Cái; 100% lợn thịt có 50% máu ngoại trở lên, tỷ lệ thịt nạc đạt 40 - 55%, trọng lượng xuất chuồng đạt trung bình 70kg/con; các giống lợn chủ yếu là Landrace, Yorkshie, Duroc, Pietrain, Maxter16, PiDu. Tỷ lệ gia cầm giống mới ngày một nhiều, chiếm tỷ lệ 30 - 35% so với tổng đàn như: gà Kabir, Sasso, Isbrow, Lương phượng, ngan Pháp, vịt siêu thịt, siêu trứng. Đã xây dựng được 8 khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung với quy mô từ 3 ha trở lên/khu, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, tổng đàn lợn 580.000 con, trâu bò 25.000 con, đàn gia cầm 11 triệu con, tổng sản lượng thịt hơi các loại gần 120.000 tấn. Công tác xử lý môi trường được chú trọng trong phát triển chăn nuôi tập trung, hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 25.000 hầm khí sinh học Biogas.
Diện tích, năng suất và sản lượng thủy sản liên tục tăng qua các năm và hình thành được 15 vùng NTTS tập trung quy mô trên 10 ha. Diện tích nuôi cá bán thâm canh, thâm canh được mở rộng, các giống cá tiến bộ kỹ thuật như rô phi đơn tính, sô đan, diêu hồng, chép lai 3 máu, chim trắng có năng suất, chất lượng cao thay thế dần các giống cá truyền thống. Năm 2015, tổng diện tích NTTS đạt 10.100 ha (tăng 1.302 ha so với năm 2006), sản lượng đạt 66.000 tấn (tăng 33.452 tấn so với năm 2006). Đến nay, toàn tỉnh có 87 hộ tham gia nuôi cá lồng trên sông, với 1.358 lồng nuôi, sản lượng đạt trên 4.000 tấn/năm. Trên cơ sở kết quả rà soát giao đất, giao rừng năm 2014, hiện toàn tỉnh có 11.264 ha rừng các loại, trong đó rừng đặc dụng là 1.543 ha, rừng phòng hộ là 4.684 ha và rừng sản xuất là 5.037 ha; độ che phủ rừng đạt trên 6% so với tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh và đạt 92,3% trên tổng diện tích đất rừng. Các hợp tác xã phát triển đa dạng về hình thức, phù hợp đối với từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, thủy sản. Hiện, toàn tỉnh có 351 HTX DVNN và 2 liên hiệp HTX, doanh thu bình quân 1 HTX là 570 triệu đồng/năm, có trên 60% HTX hoạt động có lãi. Đến nay đã có gần 700 trang trại, trong đó 311 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới, doanh thu bình quân của 01 trang trại/năm khoảng 4,4 tỷ đồng, tỷ lệ sản phẩm hàng hoá của các trang trại đạt 98%. Toàn tỉnh có 1.236 trạm bơm với 2.303 máy bơm các loại; 68 hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; 10.465 km kênh mương; 19 tuyến đê với tổng chiều dài 375 km; 66 tuyến kè, 5 bờ lở, 279 cống dưới đê… Công tác tưới, tiêu được chủ động, kịp thời, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Chủ động thực hiện các biện pháp tổng hợp quản lý đê điều, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trong hơn 4 năm qua, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến 30/9/2015 toàn tỉnh đã đạt 3.019 tiêu chí, bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, bình quân tăng 6,8 tiêu chí/xã so với trước khi triển khai chương trình, toàn tỉnh đã có 20 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 15 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận. Dự kiến đến hết năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 28,3% số xã trong tỉnh), hoàn thành vượt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (mục tiêu 25%). Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trong tỉnh năm 2011 là 18 triệu đồng/người, năm 2014 đạt 28,6 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm còn 4,27%. Từ năm 1999 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng thêm 74 công trình cấp nước sạch nông thôn, với kết quả trên, Hải Dương là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu cấp nước sạch đến 100% số xã trong tỉnh vào năm 2015. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%. Toàn tỉnh sẽ thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa (hơn 55.000ha), với số thửa bình quân còn từ 1-2 thửa/hộ (trước khi dồn là 4 - 5 thửa/hộ) là tiền đề đưa tiến bộ kỹ thuật đồng bộ, cơ giới hóa vào sản xuất thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung, hiệu quả.
Trong những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh giao đoạn 2016 - 2020 đạt từ 1,7 - 2%; Cơ cấu kinh tế nông nghiệp Trồng trọt, lâm nghiệp -  Chăn nuôi, thủy sản - Dịch vụ là 49% - 45% - 6%; Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng; Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 60% trở lên. Quản lý và sử dụng linh hoạt, hiệu quả đất trồng lúa theo hướng từng bước chuyển đổi 3.000 - 5.000 ha đất trồng lúa sang trồng cây rau màu, cây hàng năm khác có hiệu quả cao hơn (nhưng vẫn bảo đảm trồng lúa trở lại khi cần thiết). Phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng giảm dần từ quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, phân tán sang quy mô tập trung công nghiệp, trang trại. Phát triển mạnh mô hình liên kết bốn nhà “Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông” và mô hình liên kết hai nhà “Nhà doanh nghiệp - Nhà nông”. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó tập trung xây dựng bộ giống cây trồng, vật nuôi chủ lực đặc trưng của tỉnh có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mở rộng diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP, Asean GAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ và sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân vào phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và quản lý chất lượng sản phẩm nâng cao giá trị gia tăng. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần quan tâm đến phát triển sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo nông thôn phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thông (14/11/1945 -14/11/2015) và đón bằng khen của Chính phủ.
Hải Ninh

Thêm bình luận


Tin khác

Phát động Cuộc thi “Viết về du lịch Hải Dương” (19/03/2018)

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (07/12/2017)

Báo cáo ngay Ủy ban Bầu cử tỉnh khi có sự cố đột xuất (17/05/2016)

Một giống lúa hiệu quả và phù hợp với tỉnh Hải Dương (26/01/2016)

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường: Góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương (13/01/2016)

Sở KHCN Hải Dương hỗ trợ10 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Nông nghiệp quốc tế lần thứ 15 - Agroviet 2015 (04/11/2015)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ IX (2014 - 2015) có 37 giải pháp đoạt giải (02/11/2015)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp (29/10/2015)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy (29/10/2015)

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (29/10/2015)

Tân Bí thư Tỉnh ủy động viên các cơ quan báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (28/10/2015)

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (28/10/2015)

Hải Dương: Khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và mỹ thuật, nhiếp ảnh (22/10/2015)

Mô hình sản xuất giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao (15/10/2015)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển: Kiểm tra các mô hình ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp (14/10/2015)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912