Sở hữu trí tuệ 2017-12-26 03:09:01

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung, bảo hộ nhãn hiệu nói riêng là vấn đề đang được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn khá nhiều các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh chưa nắm bắt được các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu.