Khoa học quản lý 2013-02-21 13:08:50

Hội viên nông dân huyện Cẩm Giàng sử dụng máy gặt đập liên hợp khâu thu hoạch lúa. Ảnh Hoàng Kế Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng hiện nay có 144 chi hội với 30.326 hội viên. Từ năm 2007đến năm 2012, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi của huyện phát triển ngày càng rộng khắp, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

      Kết quả phong trào đã đạt được những thành tựu khá vững chắc, tiềm năng từ đất đai, vốn, lao động trí tuệ của nông dân, thế mạnh của từng địa phương, nguồn lực đầu tư của Nhà nước được khai thác tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. Trong nông thôn, sản xuất tự cung tự cấp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và bộ mặt kinh tế nông thôn phát triển toàn diện. Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã tạo ra một khối lượng sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong huyện mà còn đáp ứng xuất khẩu ra thị trường.
      Để khẳng định vai trò nòng cốt của mình, các cơ sở Hội Nông dân luôn bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của Đảng bộ huyện, vào tiêu chuẩn, tiêu chí của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi để vận động hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hội luôn khuyến khích tạo điều kiện cho các trang trại, các hộ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, hộ sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển. Bình quân hàng năm toàn huyện có trên 9.000 hộ nông dân đạt danh hiệu "hộ SXKD giỏi" các cấp, chiếm 34,6 % tổng số hộ nông nghiệp, số hộ đạt SXKD giỏi cấp Trung ương có 97 hộ, tăng 67 hộ so với nhiệm kỳ trước; cấp tỉnh có 862 hộ tăng 162 hộ so với nhiệm kỳ trước.
      Hội Nông dân huyện đã phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh, huyện mở lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học cho nông dân. Có 127 chi hội và 18 cơ sở hội tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật thâm canh cây con giống, kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học được 844 buổi cho 55.730 lượt người. Hội Nông dân huyện phối hợp với trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức 15 lớp dạy nghề cho nông dân về chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, may công nghiệp...cho 685 lượt người. Trong đó 8 lớp trồng trọt chăn nuôi, thú y, 6 lớp nuôi trồng thủy sản, 1 lớp may công nghiệp và mở 8 lớp VietGAP cho 320 người về sản xuất nông sản sạch, an toàn. Hội cũng giúp cung ứng 25 tấn phân bón nông dân nghèo.
      Các cấp Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giúp tiếp cận các loại máy nông nghiệp theo đề án "Hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp" của huyện giai đoạn 2008-2012 và giai đoạn 2012-2015" kết quả đã giới thiệu nông dân có nhu cầu mua 35 máy các loại. Trong đó 11 ô tô, 5 máy gặt đập liên hợp còn lại là máy tuốt lúa và máy làm đất.
       Hiện nay, Cẩm Giàng đang trong quá trình chuyển nhanh, mạnh từ một huyện nông nghiệp sang huyện công nghiệp và dịch. Trong cơ cấu nông nghiệp trồng trọt chiếm 46%; chăn nuôi chiếm 50,4%, dịch vụ nông nghiêp chiếm 3,6%. Năng suất lúa bình quân đạt 128 tạ/ha/năm, sản lượng lương thực đạt trên 50.000 tấn/năm các loại rau màu cho giá trị cao, chăn nuôi phát triển khá mạnh. Toàn huyện có 80 trang trại và hộ chăn nuôi quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.250 ha sử dụng có hiệu quả. Sản lượng thực phẩm bình quân đạt 15.500 tấn/năm. Trong nông thôn, các ngành nghề: tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ phát triển khá mạnh, thu nhập đầu người đạt 18 triệu đồng/năm. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 10%/năm. Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn chỉnh. Phần lớn kênh mương tưới tiêu được kiên cố và tu sửa, giao thông nông thôn phát triển. 100%, đường liên thôn xã, 95% trong thôn xóm được bê tông hóa hoặc được làm bằng vật liệu cứng. Các xã đều có trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn, gần 100% các khu dân cư có nhà văn hóa, có điểm vui chơi. Trên 100% dân số được dùng nước hợp vệ sinh. Đời sống vật chất tinh thần của nông dân được cải thiện, hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm xuống dưới 7%, hộ quá nghèo được giúp đỡ vật chất và nhà ở, gần 100% nhà ở của nông dân được kiên cố hóa, các gia đình thuộc diện chính sách được quan tâm. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa thể thao được tăng cường. Các Câu lạc bộ trong nông thôn hoạt động tốt, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao sôi nổi. Tình làng, nghĩa xóm, truyền thống đoàn kết nhân ái, hiếu học được nông dân nhiều nơi được giữ gìn và phát huy, các đoàn thể trong nông thôn hoạt động khá tốt. Dân chủ được mở rộng, ý thức chính trị của nông dân được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự xã hội ở nông thôn được ổn định. Các tệ nạn xã hội như: cờ bạc; nghiện hút; trộm cắp từng bước được ngăn chặn. Vệ sinh môi trường được quan tâm.
       Sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được cơ giới hóa, điện khí hóa, năng suất lao động được tăng lên. Các phương tiện phục vụ đời sống trong gia đình ngày càng đầy đủ. Chính vì có sự cải thiện căn bản về vật chất và tinh thần nên đại đa số nông dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tin vào sự quản lý của các cấp chính quyền, tin vào tổ chức Hội Nông dân. Ngoài ra các cấp hội còn tích cực vận động nông dân giúp nhau giảm nghèo được triển khai rộng rãi, động viên hộ SXKD giỏi, cán bộ hội các cấp có điều kiện giúp đỡ 544 hộ thoát nghèo. Cán bộ hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt... do MTTQ phát động hàng trăm triệu đồng.
     Trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp huyện Cẩm Giàng tiếp tục tăng cường đoàn kết nông dân đẩy mạnh và phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đạt chất lượng và hiệu quả cao, gắn với xây dựng nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân; Khuyến khích tạo điều kiện cho nông dân phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề và làng nghề đi đôi với bảo vệ môi trường; Động viên mọi gia đình đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư vốn, kiến thức vào sản xuất kinh doanh để mọi gia đình nông dân được cải thiện cơ bản về vật chất và tinh thần, mọi người đều có việc làm, có thu nhập, khuyến khích mọi người, mọi gia đình bằng nhiều hình thức, nhiều nghề thi đua làm giàu trên cơ sở đúng pháp luật; tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế trang trại, tích tụ ruộng đất để sản xuất với quy mô lớn.
Các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bằng nhiều hình thức, như: phối hợp với ngành nông nghiệp, cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật, trung tâm dạy nghề... để tập huấn chuyển giao khoa học, dạy nghề cho nông dân; Tăng cường phối hợp với ngân hàng, khai thác nguồn vốn, khai thác các dự án để mang nguồn lực của Nhà nước đến với hội viên nông dân. Khuyến khích các cơ sở hội có điều kiện làm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ khoa học kỹ thuật để tạo điều kiện giúp nông dân sản xuất; Giúp nông dân có nhu cầu tiếp cận với các dự án mua máy cơ khí, chế biến nông sản và các công cụ sản xuất khác để đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp; Phấn đấu đến năm 2017, toàn huyện có 40% hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình điểm trong các năm tiếp theo.
Hoàng Kế
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 1/2013

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912