Khoa học quản lý 2013-05-21 12:46:28

Đồng chí Phạm Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2013. Ảnh Ninh  Hải       Ngày 23 tháng 01 năm 2013 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013 gồm 34 đề tài, 04 đề án, 12 dự án (trong đó 04 dự án đối ứng Trung ương và đối tác), 01 kế hoạch khung và 01 nhiệm vụ nghiệp vụ, tăng cường tiềm lực với tổng kinh phí là 23.214,0 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí triển khai nghiên cứu: 18.443,3 triệu đồng.
+ Kinh phí nghiệp vụ: 1.478,0 triệu đồng.
+ Kinh phí chi hoạt động quản lý, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ 3.292,7 triệu đồng. Sau đây là danh mục các dự án, đề tài khoa học và công nghệ:
I. CÁC NHIỆM VỤ KHCN THỰC HIỆN NĂM 2012 CHUYỂN SANG NĂM 2013
Gồm: 13 đề tài, 02 dự án (đối ứng Trung ương và đối tác), 03 đề án, 01 kế hoạch khung, 01 nhiệm vụ nghiệp vụ. Tổng kinh phí 7.585,3 triệu đồng
*Lĩnh vực khoa học nông nghiệp
1. Đề tài: Nghiên cứu phát triển sản xuất giống lúa lai hai dòng năng suất, chất lượng TH7-2 tại tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng -Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
2. Đề tài: Nghiên cứu, phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất trên một số địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
3. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn một số dòng cây ăn quả mới quýt không hạt NNH - 52, bưởi ngọt NNH - VN53 và bưởi NNH - VN52 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
4. Đề tài: Xây dựng mô hình thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất sắn dây trên địa bàn huyện Kinh Môn
Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn
5. Đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển một số giống chè mới thay thế diện tích vải, chè cũ kém hiệu quả trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương
6. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn chăn nuôi gà lông màu hướng thịt TP trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
7. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi lợn thương phẩm từ lợn đực giống Piétrain RéHal với lợn nái lai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương
*Lĩnh vực khoa học y, dược
1. Đề tài: Nghiên cứu dược lý thực nghiệm và lâm sàng của bài thuốc gồm ba dược liệu: Ý dĩ, Bồ đề và Xấu hổ để ứng dụng trong điều trị bệnh sỏi tiết niệu
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao Đẳng Dược Trung ương- Hải Dương
2. Đề tài: Áp dụng tiến bộ kỹ thuật thay máu để điều trị vàng da tăng Billirubin tự do nặng ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương
*Lĩnh vực khoa học xã hội
1. Đề án: Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
2. Đề tài: Đánh giá hiện trạng thực hiện Pháp lệnh và Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2006 – 2011 và đề xuất giải pháp tăng cường trong thời gian tới
Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Dân vận Tỉnh ủy
3. Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy lịch sử và địa lý địa phương phục vụ trong các trường phổ thông tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
4. Đề tài: Nghiên cứu phát triển năng lực đào tạo nhân lực khoa học công nghệ giai đoạn 2012 - 2020 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương
Lĩnh vực khoa học nhân văn
Đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu, khôi phục, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải Di sản Hán-Nôm tại các di tích lịch sử - văn hoá tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Sử học tỉnh Hải Dương.
*Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
1. Đề án: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp giai đoạn 2011 – 2015.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.
2. Đề án: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009 – 2013.
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
3. Kế hoạch khung: Tổ chức xử lý rơm, rạ dư thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ bằng chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
*Dự án đối ứng Trung ương và đối tác
1. Dự án: Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm xử lý đáy ao nuôi thủy sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương. Thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011- 2015".
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
2. Dự án: Ứng dụng công nghệ SAIBON của Nhật Bản xử lý ô nhiễm môi trường sau chăn nuôi lợn quy mô trang trại.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.
II. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HOÁ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012-2015.
Gồm: 03 đề tài, 06 dự án, tổng kinh phí thực hiện 3.731 triệu đồng.
1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
2. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây rau màu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
3. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa chuột Nếp 1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
4. Dự án: Ứng dụng kỹ thuật thâm canh một số giống cây ăn quả năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
5. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
6. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
7. Dự án: Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin Khoa học - công nghệ và Tin học.
8. Đề tài: Xây dựng mô hình vùng sản xuất giống lúa nhân dân và sản xuất lúa hàng hóa giống lúa thơm RVT trên địa bàn huyện Thanh Miện.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trạm Khuyến nông huyện Thanh Miện.
2. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống dưa bở vàng thơm số 1 theo hướng sản xuất hàng hóa tại Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
III. CÁC NHIỆM VỤ KHCN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013
Gồm: 18 đề tài, 4 dự án, 01 đề án. Tổng kinh phí 7.072,0 triệu đồng.
*Lĩnh vực khoa học nông nghiệp
1. Đề tài: Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm, chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu để bổ sung vào cơ cấu mùa vụ của tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng tỉnh Hải Dương
2. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
3. Dự án: Nhân rộng mô hình trồng cà chua ghép trên gốc cà tím trong điều kiện trái vụ trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố Hải Dương.
4. Đề tài: Nghiên cứu, phòng trừ dịch hại gây hiện tượng mất rễ (củ) trên cây cà rốt tại huyện Cẩm Giàng.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hải Dương.
5. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa lay ơn đỏ 09 và thược dược lùn trồng chậu trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
6. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học.
7. Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa quy mô hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Giống cây trồng tỉnh Hải Dương.
8. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Chiên quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản nước gọt miền Bắc.
*Lĩnh vực khoa học y, dược
1. Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình xã hội hóa dịch vụ y tế tại các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Hải Dương.
2. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất viên nang an thần từ bài thuốc "An thần hoàn" đang sử dụng tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương.
*Lĩnh vực khoa học xã hội
1. Đề tài: Nghiên cứu cơ chế phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương.
2. Đề tài: Xác định vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương.
3. Đề tài: Nghiên cứu định hướng và đề xuất giải pháp phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương.
4. Đề án: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 - 2020
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.
Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
5. Đề tài: Nghiên cứu lưu trữ nguồn nước và duy trì dòng chảy cho Suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương
Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan thực hiện: theo chào hàng trên phương tiện thông tin đại chúng
6. Đề tài: Nghiên cứu áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ bậc đại học cho khối ngành kinh tế, kỹ thuật ở tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
7. Đề tài: Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tích hợp môn Ngữ văn và Lịch sử ở cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Hải Dương.
*Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
1. Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên giáo tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương.
2. Đề tài: Đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả của các hồ chứa nước thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
3. Đề tài: Điều tra đánh giá các yếu tố gây sự suy thoái ô nhiễm tài nguyên nước dưới đất, đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Địa chất tỉnh Hải Dương.
4. Đề tài: Ứng dụng công nghệ Jet Grouting để gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
*Dự án đối ứng Trung ương
1. Dự án: Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình tỉnh
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin Khoa học – Công nghệ và Tin học Hải Dương.
2. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX RR xử lý rơm, rạ thành phân bón hữu cơ tại Hải Dương. Thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011- 2015"
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học
Trần Thị Hương
bài đăng trên Tạp chí KHCN số 2/2013

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912