Khoa học quản lý 2013-05-21 15:35:29

Thi công lắp đặt hệ thống thoát nước tại thành phố Hải Dương. Ảnh Bảo Ngọc * TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THỦY VĂN VỤ ĐÔNG XUÂN (Từ tháng 11/2012 đến 15/03/2013)* Khí tượng:Đặc điểm nổi bật của thời tiết 4 tháng đầu vụ Đông Xuân 2012 - 2013 như sau:

Mùa bão và áp thấp nhiệt đới năm 2012 kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong tháng 11 và tháng 12/2012 còn có 1 ATNĐ hoạt động trên vùng biển phía Nam biển Đông không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ngay đầu tháng 1 và cuối tháng 2/2013 trên vùng biển phía nam Biển Đông đã xuất hiện cơn bão số 1 (có tên quốc tế là SONAMU) và 1 ATNĐ, tuy nhiên cơn bão số 1 và ATNĐ này cũng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
- Không khí lạnh: Mùa đông năm nay đến sớm. Từ giữa tháng 9 đã xuất hiện một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, các đợt kế tiếp sau có cường độ yếu đến trung bình chỉ gây gió mạnh trên biển Đông và thời gian tác động không kéo dài. Rét đậm, rét hại và rét cực hại tập trung chủ yếu vào nửa đầu tháng 1/2013. Tính đến ngày 10/3 có 4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường có cường độ khá mạnh ảnh hưởng đến Hải Dương và một số đợt tăng cường yếu được bổ sung. Đã xuất hiện 22 ngày rét đậm, rét hại và rét cực hại (trong đó có 12 ngày rét đậm, 09 ngày rét hại và 01 ngày rét cực hại). Đợt rét đậm, rét hại và cực hại kéo dài nhất (16 ngày) từ ngày 30/12/2012 đến 14/01/2013.
- Về nhiệt độ: Nền nhiệt độ trung bình tháng 11/2012 cao hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm trước (CKNT). Tháng 12/2012 và tháng 02/2013 đều cao hơn TBNN và cao hơn CKNT. Tháng 1/2013 thấp hơn TBNN nhưng lại cao hơn CKNT.
Tổng tích nhiệt từ ngày 01/11/2012 đến ngày 10/3/2013 tại thành phố Hải Dương là: 2491,3oC cao hơn TBNN: 125,3 oc và cao hơn CKNT: 157,9 oC; nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 31,7 oC (ngày 22/11/2012). Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 8,5 oc (ngày 05/01/2013).
- Về mưa: Mưa tập trung chủ yếu vào thời kỳ đầu vụ, đặc biệt vào cuối tháng 11/2012 đã xuất hiện mưa phùn, thời tiết nồm, ẩm ướt.
Tổng lượng mưa tháng 11 và tháng 12/2012 đều nhiều hơn TBNN và CKNT. Tháng 1/2013, ít hơn TBNN và CKNT. Tháng 02/2013 ít hơn TBNN nhưng lại nhiều hơn CKNT.
Tổng lượng mưa từ ngày 01/11/2012 đến ngày 10/3/2013 tại TP Hải Dương là 141,3mm, nhiều hơn TBNN: 10,1mm, nhiều hơn CKNT: 16,8mm
* Thủy văn
Do mùa mưa, lũ kết thúc sớm, không xuất hiện lũ lớn, lượng trữ nước trong sông ở mức thấp nên hầu hết các sông, mực nước trung bình tháng 11, 12/2012 đều thấp hơn TBNN, nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Sang tháng 1, tháng 2 năm 2013 do các hồ xả nước phục vụ đổ ải và ảnh hưởng của thủy triều khá mạnh nên mực nước trung bình các tháng đều xấp xỉ TBNN. Đầu tháng 3, mực nước các sông xuống khá nhanh do các hồ ngừng xả nước và thủy triều ảnh hưởng kém. Tại Phả Lại mực nước thấp nhất đã xuống ở mức - 23cm (ngày 04/03) tương tự như mùa khô năm 2010. Hạ lưu sông Hồng, mực nước dao động theo sự điều tiết từ các hồ và luôn thiếu hụt so với TBNN. Tại Hà Nội các tháng 10, tháng 11 nhỏ hơn so với TBNN từ 9 -11%, mực nước thấp nhất xuống mức 0,34m (ngày 16/2/2013). Tại cống Xuân Quan, mực nước trung bình các tháng 11, tháng 12/2012, tháng 01, tháng 02/2013 đều thấp hơn TBNN từ 0m73 đến 2m96, mực nước thấp nhất đo được tại cống là 0m30, thấp hơn mực nước thiết kế là 1m50. Nhìn chung tình trạng hạn hán thiếu nước vụ Đông Xuân 2012 - 2013 ở Hải Dương sẽ xảy ra trong tháng 3, nhưng không gay gắt.
NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ XU THẾ THỜI TIẾT, THỦY VĂN THÁNG CUỐI MÙA ĐÔNG XUÂN VÀ TOÀN MÙA MƯA, BÃO, LŨ NĂM 2013
* Khí tượng.
Bão và ATNĐ: Năm 2013, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông khoảng 11 - 13 cơn, ở mức cao hơn một ít so vói TBNN, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 5 - 6 cơn ở mức xấp xỉ TBNN và xuất hiện sớm hơn. Khu vực Hải Dương có thể chịu ảnh hưởng từ 1 - 2 cơn bão hoặc ATNĐ, tập trung vào tháng 8, tháng 9. Cần đề phòng có bão mạnh.
* Nhiệt độ:
+ Nền nhiệt độ tháng 4/2013 ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ.
+ Trong mùa mưa lũ, bão, lũ năm 2013 nền nhiệt toàn mùa ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn TBNN một ít (TBNN ở Hải Dương là 27,5oC). Cụ thể:
• Tháng 5 xấp xỉ TBNN (TBNN: 26,9oC)
• Tháng 6 cao hơn TBNN một ít (TBNN: 28,8oC)
• Tháng 7 cao hơn TBNN một ít (TBNN: 29,2oC)
• Tháng 8 xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN một ít (TBNN: 28,4oC)
• Tháng 9 xấp xỉ TBNN (TBNN: 27,2oC)
• Tháng 10 xấp xỉ hoặc cao hơn TBNN (TBNN: 24,7oC)
• Nắng nóng ít gay gắt và không kéo dài, xuất hiện sớm, khả năng có từ 4 đến 6 đợt nắng nóng, tập trung chủ yếu vào tháng 6, tháng 7. Nhiệt độ cao nhất ở mức: 36,5oC đến 38,5oC.
- Tình hình mưa:
Mùa mưa bão: có khả năng mùa mưa năm nay đến sớm hơn bình thường, mưa tập trung chủ yếu vào các tháng đầu và giữa vụ. Tổng lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN một ít (TBNN: 1263.2mm), khả năng dao động ở mức: 1.200mm đến 1.300mm. Cần đề phòng có mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng cục bộ. Cụ thể:
• Tháng 5 lượng mưa xấp xỉ TBNN (TBNN: 170.0mm)
• Tháng 6 lượng mưa xấp xỉ và ít hơn TBNN (TBNN: 235.7mm)
• Tháng 7 lượng mưa nhiều hơn TBNN (TBNN: 243.0mm)
• Tháng 8 lượng mưa ở mức xấp xỉ hoặc ít hơn TBNN (TBNN: 282.0mm)
• Tháng 9 lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN (TBNN: 203.2mm)
• Tháng 10 lượng mưa ít hơn TBNN (TBNN: 129.3 mm)
* Thủy văn:
Trong tháng 4 tháng cuối vụ Đông Xuân, dòng chảy trên các sông ở Hải Dương tiếp tục ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN.
- Tình hình lũ:
Lũ tiểu mãn trên các sông khả năng xuất hiện sớm hơn TBNN (vào trung tuần tháng 5 từ 15 đến 20 tháng 5) TBNN là (22/5). Đỉnh lũ tiểu mãn trên sông Thái Bình tại Phả Lại ở mức 2m00 ÷ 2m10.
- Đỉnh lũ cao nhất năm 2013 trên sông Hồng tại Hà Nội ở mức xấp xỉ TBNN và xấp xỉ báo động 2 từ 10m00 ÷ 10m50 (TBNN: 10m98).
- Trên sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh lũ ở mức thấp hơn TBNN và ở mức báo động II (độ cao từ 5m00 ÷ 5m50).
- Trên sông Luộc tại Bến Trại đỉnh lũ năm ở mức cao hơn TBNN, dao động từ 4m40 ÷ 4m60 (đỉnh lũ cao nhất TBNN là 4m10).
- Sông Gùa tại Bá Nha, đỉnh triều cao nhất ở mức: 2m60 ÷ 2m70 (đỉnh lũ cao nhất TBNN là 2m47).
* Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm sớm hơn TBNN vào khoảng cuối tháng 7 và giữa tháng 8.
- Ảnh hưởng của thủy triều:
Trong mùa mưa, lũ, bão các sông khu vực hạ lưu của tỉnh như sông Kinh Môn, sông Gùa, sông Rạng cần đề phòng nước dâng khi có ảnh hưởng của bão, kết hợp với triều cường. Độ cao nước dâng trung bình từ 0m40 đến 0m60 khi có bão đổ bộ vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng.
Đánh giá chung: Tình hình thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2013 tới đây ở Hải Dương nhìn chung sẽ có diễn biến không quá khắc nghiệt so với TBNN. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên các điều kiện khí quyển và tại Hải Dương có khả năng vẫn dịch chuyển về trạng thái trung gian. Vì vậy, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, gió mạnh sẽ xảy ra xen kẽ nhau. Cần đề phòng dông, tố lốc, mưa đá xảy ra vào các thời kỳ giao mùa và những trận mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện vào thời kỳ đầu và giữa vụ gây ngập úng cục bộ. Cần đề phòng có bão muộn di chuyển nhanh, phức tạp.
Nguyễn Văn Hoạch
Trung tâm Khí tượng thủy văn Hải Dương
Bài đăng trên Tạp chí KHCN số 2/2013

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912