Khoa học quản lý 2013-06-28 13:03:06

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh, bền vững. Ảnh Hải Ninh        Hải Dương là một tỉnh thuần nông với trên 80% dân số sống trên địa bàn nông thôn, trong đó có trên 400 nghìn hộ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về nông nghiệp, nông dân và nông thôn", Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hải Dương đã xây dựng Đề án: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương với việc đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2008- 2010 và những năm tiếp theo.

Với nhận thức: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững; các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phải được giải quyết một cách đồng bộ gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong đó công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu.
Với lợi thế của mình về mạng lưới, về con người và những kinh nghiệm trong việc cho vay nông nghiệp, nông thôn, phát huy truyền thống là một chi nhánh của một đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, trong những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương và chỉ đạo của Agribank Việt Nam, xác định mục tiêu hoạt động kinh doanh đó là: Giữ vững và củng cố vị thế chủ đạo và chủ lực trong vai trò cung cấp tài chính, tín dụng khu vực nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho nông nghiệp, nông thôn, cho vay kinh tế hộ đảm bảo mức tăng trưởng một cách hợp lý, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương, đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
Thực hiện chương trình phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các chi nhánh đã phối hợp với tổ chức Hội để triển khai, phổ biến, tuyên truyền Quyết định 67/QĐ-TTg và các quy định về cho vay của Ngân hàng. Tính đến 31/12/2012, toàn tỉnh có 602 tổ vay vốn với 13.262 hộ còn dư nợ 382 tỷ đồng. Trong đó: Hội Nông dân tỉnh: 385 tổ vay vốn với số hộ dư nợ 7.669 hộ, dư nợ 219,8 tỷ đồng, giảm 197 tỷ so với năm 2011. Nợ xấu 2.883 triệu, chiếm tỷ lệ 1,31% tổng dư nợ cho vay qua Hội Nông dân tỉnh. Hội Phụ nữ 210 tổ vay vốn với 5.282hộ, dư nợ 153,7 tỷ đồng, giảm 116,3 tỷ so với năm 2011; nợ xấu 879 triệu, chiếm tỷ lệ 0,57% tổng dư nợ cho vay qua Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh 7 tổ với 311 hộ, dư nợ 9.055 triệu, giảm 3.554 triệu so với 31.12.2011. Nợ xấu 105 triệu, chiếm tỷ lệ 1,16% tổng dư nợ cho vay qua Hội Cựu Chiến binh.
Thông qua chương trình phối hợp đã giúp cho người dân nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ Ngân hàng, hiểu được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, Chính phủ đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn; việc vay vốn của hộ nông dân được thuận lợi hơn do giảm được thời gian giao dịch, tiết kiệm được chi phí trong quá trình vay vốn và trả nợ. Việc cho vay qua tổ nhóm đã nâng cao được trách nhiệm của người vay đối với cộng đồng, thể hiện tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong quá trình vay vốn và trả nợ, giúp nhau về kinh nghiệm làm ăn. Trên cơ sở đó ngân hàng đã thực hiện được mục tiêu "xã hội hoá công tác ngân hàng".
Cho vay hỗ trợ lãi suất: Thực hiện các giải pháp kích cầu đầu tư qua việc hỗ trợ lãi suất tiền vay đối với khách hàng theo các Quyết định Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 2/2009, chi nhánh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đến các đơn vị trực thuộc, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp dân cư, đến khách hàng thông qua hình thức phát tờ rơi, in makét treo tại các điểm giao dịch, tại trụ sở của UBND xã, phường, thị trấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các bản tin nội bộ, tạp chí Hội Nông dân tỉnh v.v.. đồng thời chỉ đạo các chi nhánh thực hiện tốt việc hỗ trợ lãi suất. Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất đến 31/12/2012 được 6415 khách hàng số tiền lãi hỗ trợ 54,433 tỷ đồng
Thực hiện cho vay một số Đề án phục vụ nông nghiệp, nông thôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tính đến 31/12/2012 gồm: Dự án cho vay nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2006- 2010: Số lượng lượng bò đã mua thời điểm cao nhất là 1.276 con, số hộ tham gia 115 hộ, du nợ 3.728 triệu. Dự án đầu tư cơ giới hoá nông nghiệp giai đoạn 2008- 2010 theo Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 03/06/2008 và Quyết định 1161/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND tỉnh Hải Dương thì đã cho vay thời điểm cao nhất là 983 máy, doanh số là 23,672 tỷ đồng dư nợ đến 31/12/2012 là 1.093 triệu đồng, số lãi đã hỗ trợ là 5.185 triệu đồng. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp theo Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 08/05/2012, hỗ trợ cho dân mua được 412 máy phục vụ nông nghiệp, số tiền còn dư nợ đến 31/12/2012 là 37.117 triệu đồng, số lãi tính hỗ trợ đến là 1.215 triệu đồng; Cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh: Số huyện tham gia 9 huyện, số hộ 359, số con lợn cho vay 15.449 con, số dư 26.296 triệu đồng, lãi tính hỗ trợ đến 31.12.2012 là 594 triệu đồng. Đây là những đề án được UBND tỉnh hỗ trợ 100% về lãi suất đối với người vay.
Cho vay xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến 31/12/2012, dư nợ đạt 1.110.550 triệu đồng, số lượt khách hàng vay: 15.881 lượt, số khách hàng còn dư nợ: 14.154 khách hàng.
Việc đầu tư vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương trong những năm qua đã thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. Vốn vay đã thực sự góp phần chuyển đổi hàng ngàn héc ta cây trồng, vật nuôi; mở mang thêm ngành nghề ở nông thôn ... Nhiều gia đình xây dựng kinh tế vững chắc, nuôi con học hành thành đạt, tốc độ đô thị hóa ở nông thôn ngày một tăng.
Đồng Thị Thảnh
Bài đăng trên Tạp chí KHCN số 3/2013

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912