Khoa học quản lý 2013-08-26 21:02:02

Sản phẩm cà rốt Đức Chính đã được bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Ảnh Sưu tầm      Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, một trong những khó khăn mà doanh nghiệp đang vấp phải đó là việc nhận thức về vai trò, vị trí và lợi ích của việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), bảo vệ tài sản trí tuệ còn hạn chế và không ít trường hợp vi phạm quyền lợi của doanh nghiệp khác trong lĩnh vực SHCN. Qua khảo sát sơ bộ tại 600 doanh nghiệp thì chỉ có 12,5% doanh nghiệp tiến hành đăng kí bảo hộ quyền SHCN.

Tỉnh Hải Dương rất quan tâm đến vần đề này, ngay từ năm 2004 UBND tỉnh đã phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực SHCN" giai đoạn 2004 - 2006, giai đoạn 2007 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015. Đề án đã góp phần tích cực khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền SHCN của mình. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 2.000 đơn đăng ký bảo hộ quyền SHCN cho nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong đó gần 1.000 đơn đã được cấp văn bằng bảo hộ; đặc biệt việc hỗ trợ xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý Thanh Hà cho sản phẩm vải thiều, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nếp cái hoa vàng Kinh Môn đã thực sự có hiệu quả, góp phần làm tăng giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh.
Ngoài việc hỗ trợ xác lập quyền SHCN, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về SHCN, với nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, trên phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài phát thanh và truyền hình, tạp chí... với cấp độ thường xuyên, liên tục đã góp phần nâng cao nhận thức của công chúng đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, chủ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; tạo được mạng lưới cộng tác viên tuyªn truyÒn về lĩnh vực SHCN tại các sở, ban, ngành liên quan.
Bên cạnh đó Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiêp đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao hơn như: công nghệ sản xuất lúa lai của Công ty TNHH Một thành viên Giống cây trồng Hải Dương, công nghệ sản xuất hoa phong lan bằng phương pháp nuôi cấy mô, công nghệ sản xuất chế phẩm xử lý rơm rạ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia các hội chợ ASEAN, Hội chợ thương hiệu mạnh, Hội chợ khoa học kỹ thuật; triển lãm thành tựu kinh tế nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu nâng cao sức cạnh tranh cho gần 100 doanh nghiệp, nhiều thương hiệu của tỉnh đã được chứng nhận nhận là thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu mạnh ngang tầm khu vực và quốc tế. Tháng 4 năm 2013 UBND tỉnh đã phê duyệt đề án "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020" góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng nhằm góp phần chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ hợp tác chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường tổ chức các đợt thanh tra về Sở hữu công nghiệp; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ giải quyết các tranh chấp về quyền SHCN trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sở hữu công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh, Sở khoa học và công nghệ tiếp tục:
•Đẩy mạnh, đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về SHCN cho công chúng đặc biệt cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước, chủ doanh nghiệp.
•Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xác lập quyền SHCN và phát triển tài sản trí tuệ với nhiều hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá cho các đơn vị đã thực hiện bảo hộ SHCN góp phần khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của mình.
•Triển khai đề án "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020".
•Tạo được mạng lưới cộng tác viên trong lĩnh vực hoạt động SHCN gồm các sở, ban, ngành liên quan và thúc đẩy doanh nghiệp chủ động xác lập quyền SHCN.
•Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong tỉnh như Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật SHTT và xử lý các hành vi xâm phạm, vi phạm.
•Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin SHCN để phục vụ cho công tác quản lý SHCN của địa phương về cung cấp thông tin cho doanh nghiệp...
•Hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan của Trung ương nh­: Cục Sở hữu trí tuệ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ trong việc nâng cao công tác quản lý hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh.

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912