Những vấn đề chung 2013-08-26 20:58:49

Trụ sở trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ). Ảnh Ninh Hải     Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thời gian qua Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề ra các Nghị quyết, Chương trình hành động nhằm đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh không ngừng được đổi mới và đã có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hệ thống quản lý khoa học và công nghệ từng bước được kiện toàn, tiềm lực khoa học công nghệ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2008-2013 cùng với việc tăng cường đầu tư cho các hoạt động khoa học và công nghệ, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống từ nhiều nguồn vốn.
Kết quả đầu tư tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh Hải Dương và Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống cây trồng Hải Dương giai đoạn 2008-2013 được thể hiện qua các dự án sau:
1. Đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học
- Dự án "Xây dựng trụ sở và phòng thí nghiệm sinh học của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương", với tổng số vốn đầu tư là: 9.352,272 triệu đồng từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh.
- Dự án "Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất sản phẩm xử lý đáy ao nuôi thủy sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương" thuộc Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015" với tổng mức kinh phí đầu tư tiềm lực (bao gồm thiết bị máy móc, dụng cụ phòng thí nghiệm, thiết bị văn phòng) của dự án là 771,1 triệu đồng, trong đó: kinh phí trung ương 700 triệu đồng, kinh phí địa phương đối ứng 71,1 triệu đồng.
- Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học FITO-BIOMIX RR xử lý rơm, rạ thành phân hữu cơ tại Hải Dương" thuộc Chương trình " Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015" với tổng kinh phí đầu tư tiềm lực (bao gồm thiết bị máy móc, xây dựng, sửa chữa nhỏ) của dự án là 860 triệu đồng, trong đó: kinh phí Trung ương 470 triệu đồng, kinh phí địa phương đối ứng 390 triệu đồng.
2. Đối với Công ty TNHH Một thành viên Giống cây trồng Hải Dương
- Dự án " Xây dựng mô hình trồng và thâm canh các giống chè xanh chất lượng cao để khôi phục thương hiệu chè Thanh Mai tại huyện Chí Linh Hải Dương" thuộc Chương trình " Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ 2008- 2010" với tổng kinh phí đầu tư tiềm lực ( bao gồm thiết bị máy móc, nhà xưởng chế biến chè và xây dựng hệ thống cấp nước tưới vườn ươm) của dự án là 780,161 triệu đồng, trong đó: kinh phí Trung ương 237,4 triệu đồng, kinh phí địa phương 542,761 triệu đồng.
- Dự án "Đầu tư tiềm lực khoa học công nghệ để năng cao hiệu quả sản xuất giống cá rô phi đơn tính của Xí nghiệp giống cây trồng thủy sản Tứ Kỳ", với tổng số vốn đầu tư là: 2.315,860 triệu đồng, từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh.
- Dự án " Đầu tư mở rộng khu sản xuất giống cá rô phi đơn tính tại Xí nghiệp giống cây trồng thủy sản Tứ Kỳ (giai đoạn 2)", với tổng số vốn đầu tư là: 8.132,139 triệu đồng, từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh.
- Dự án "Đầu tư tiềm lực khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng giống cây ăn quả của Xí nghiệp giống cây ăn quả, cây dược liệu Cầu Xe", với tổng số vốn đầu tư là: 1.356, 516 triệu đồng, từ nguồn kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của tỉnh.
Do được đầu tư tăng cường tiềm lực kịp thời nên năng lực nghiên cứu triển khai và năng lực chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên giống cây trồng Hải Dương đã được nâng lên. Cơ sở vật chất của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học được đầu tư nâng cấp đáp ứng yêu cầu nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhất là công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật; chế phẩm sinh học BIOF do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học sản xuất đạt chất lượng và đã được đưa vào áp dụng xử lý môi trường đáy ao nuôi thủy sản cho các hộ nông dân đạt hiệu quả; chế phẩm FITO-BIOMIX RR xử lý rơm, rạ thành phân hữu cơ đang tiến hành sản xuất phục vụ cho xử lý rơm, rạ vụ mùa năm 2013. Nhiều loại cây ăn quả đầu dòng, cây dược liệu quí đã được Xí nghiệp giống cây ăn quả, cây dược liệu Cầu Xe bảo tồn và phát triển. Xí nghiệp giống cây trồng thủy sản Tứ Kỳ đã sản xuất được giống cá rô phi đơn tính theo phương pháp lai xa đạt chất lượng tốt, đảm bảo cung cấp giống cho nhân dân phát triển nuôi thủy sản. Các giống chè xanh được phát triển sản xuất ra diện rộng ở Chí Linh, sản phẩm chè Thanh Mai đạt chất lượng tốt và thương hiệu đang dần được khôi phục.
Có thể khẳng định rằng, việc đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh trong giai đoạn 2008-2013 là có hiệu quả, đây là cơ sở để tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ trong thời gian tới cho các đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Duy Hưng
Bài đăng trên Tạp chí KHCN số 4/2013

 

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912