Bảo vệ môi trường 2013-10-29 14:07:04

Hội nghị chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Ảnh Văn Quang        Lưu vực sông Cầu là lưu vực quan trọng nhất trong hệ thống sông Thái Bình, với diện tích 6.030 km2, bao gồm gần như toàn bộ các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên và một phần các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương cùng 2 huyện Sóc Sơn, Đông Anh (thành phố Hà Nội).

Lưu vực sông Cầu tiếp nhận nước thải của 6 tỉnh nằm trong lưu vực và một phần nước thải của thành phố Hà Nội (huyện Sóc Sơn, Đông Anh). Tại địa phận tỉnh Hải Dương, sông Cầu chảy vào sông Thái Bình ở Phả Lại (thị xã Chí Linh). Mặc dù diện tích ít nhưng do nằm ở cuối lưu vực sông nên tỉnh Hải Dương chịu ảnh hưởng rất lớn từ nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở khu vực thượng lưu và trung lưu. Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), nước đã bị ô nhiễm bởi chất gây ô nhiễm hữu cơ, cặn lơ lửng (TSS) và ni tơ (NO2-N) tại một số đoạn sông. Nguồn nước sông đào và kênh mương nội đồng cũng bị ô nhiễm do tốc độ dòng chảy nhỏ và phải tiếp nhận nước thải phát sinh từ các quá trình sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
Trước thực trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu nói chung, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đã được thành lập và triển khai "Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái cảnh quan lưu vực sông Cầu". Thực hiện Đề án trên, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua hàng trăm cuộc mít tinh, tập huấn cho cán bộ chuyên môn, hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu, biên soạn và phát hành tờ rơi nhân dịp Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày Đa dạng sinh học, v.v... Tổ chức hoạt động xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ trường học phương pháp và điều kiện phân loại rác tại nguồn cho đối tượng là học sinh phổ thông, điển hình là các doanh nghiệp như Công ty Ford Việt Nam, Công ty Sumidenso, Công ty TNHH công nghiệp Brother, Công ty TNHH Valqua Việt Nam, Công ty TNHH Uniden,.... Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện gần 30 chuyên mục "Môi trường với cuộc sống" được phát định kỳ hàng tháng, nhằm cập nhật thông tin về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường tại các địa phương, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời thiết lập kênh tương tác giữa doanh nghiệp và người dân với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
Qua 5 năm triển khai Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu; chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường hướng dẫn và tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 300 dự án đầu tư, 35 đề án bảo vệ môi trường chi tiết và 21 dự án ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với các hoạt động khai thác khoáng sản. Hướng dẫn 358 cơ sở lập sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. Kiểm tra 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án bảo vệ môi trường. Phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường (đất, nước, không khí, chất thải rắn sinh hoạt) tần suất 4 lần/năm. Công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được tăng cường; trong 5 năm qua tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 173 cơ sở với tổng số tiền là 3.527,9 triệu đồng; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ hoạt động sản xuất gây ô nhiễm 02 cơ sở. Từ năm 2008 đến 2012, Công an tỉnh đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 194 cơ sở với tổng số tiền là 1.707,55 triệu đồng. Nhờ có các biện pháp xử lý quyết liệt, triệt để nên đến nay, 3/11 cơ cở đã được chứng nhận đưa ra khỏi danh sách cơ sở phải xử lý triệt để ô nhiễm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.
Các chương trình, dự án đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên sông Cầu đã được triển khai, như: Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại xã Việt Hồng (Thanh Hà) và xã Tuấn Hưng (Kim Thành) đang vận hành lò đốt rác với công suất 72 tấn/ngày; Nhà máy xử lý chất thải rắn thành nhiên liệu theo công nghệ MBT-CD.08 hiện đang xử lý rác thải cho khu vực Thị trấn Sặt (20 - 30 tấn/ngày); hệ thống xử lý nước thải bệnh viện và lò đốt chất thải y tế của một số bệnh viện được đầu tư với số tiền gần 45 tỷ đồng; hỗ trợ 20 tỷ đồng công tác thu gom rác thải sinh hoạt hàng năm cho các huyện, thành phố, thị xã; đầu tư 3,6 tỷ xây dựng kênh thoát nước huyện Kinh Môn. Đối với môi trường nông thôn, làng nghề, tỉnh cũng triển khai xây dựng thí điểm các điểm chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; hỗ trợ cho 104 xã xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh (với kinh phí là 500 triệu đồng/xã); triển khai dự án xử lý rơm, rạ làm phân hữu cơ vi sinh góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn; Hỗ trợ cho các xã, thôn mua xe chở rác và dụng cụ thu gom rác...
Song song với các hoạt động trên, UBND tỉnh Hải Dương đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường nói chung, chính sách về bảo vệ môi trường lưu vực sông nói riêng. Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép việc thực hiện đề án; vận dụng cơ chế chính sách khuyến khích huy động các nguồn lực về kinh phí, kỹ thuật trong công tác bảo vệ môi trường. Đầu tư nhiều dự án về phòng ngừa, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường; dự án nâng cao năng lực quan trắc, phân tích môi trường và nhiều dự án bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vê đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh...
Những giải pháp bảo vệ môi trường bước đầu được triển khai có hệ thống và thực hiện tương đối triệt để đã góp phần xử lý những vấn đề ô nhiễm môi trường còn tồn tại, cải tạo môi trường trên địa bàn tỉnh. Kết quả xử lý môi trường lưu vực sông Cầu địa phận tỉnh Hải Dương được thể hiện qua một số chỉ tiêu như: 72,7% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% các cơ sở lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, 50% cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc chứng chỉ ISO 14001; tỷ lệ khu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt 65%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải bệnh viện đạt 100%...
Mặc dù vậy, nhận thức bảo vệ môi trường của dân cư và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Một số mô hình sau khi đầu tư xây dựng đã không vận hành hoặc vận hành mang tính hình thức. Địa phương chưa có đủ nguồn ngân sách dành riêng cho việc xử lý môi trường các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. Việc sử dụng nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp về bảo vệ môi trường thường dồn vào thời điểm cuối năm nên hiệu quả sử dụng chưa sát...
Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện đề án đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương năm 2014; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về bảo vệ môi trường; tăng cường nguồn lực và đẩy mạnh hoạt động Tổ chức Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương để chủ động thực hiện các nội dung về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương; xây dựng cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, xử lý môi trường nông thôn, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đầu tư trang bị thiết bị, phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường ở khu vực đông dân cư, các khu, điểm du lịch, các đội vệ sinh môi trường của các huyện; tăng cường kiểm tra đột xuất, quan trắc chất lượng môi trường định kỳ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục phòng tránh các sự cố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Vũ Đình Hiền - Anh Nguyên
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 7/2013

 

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912