Những vấn đề chung 2013-10-28 16:02:54

Tổng kết khuyến học và trao thưởng học sinh giỏi ở khu 20 phường Ngọc Châu (TP Hải Dương. Ảnh Thiện Tín)       Tỉnh Hải Dương từ xưa nổi tiếng với truyền thống hiếu học, với "Lò tiến sỹ xứ Đông", nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên tuổi và sự nghiệp của các danh nhân như: Khúc Thừa Dụ, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Lương Bằng ...

Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đang cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cấp, các ngành luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học được thành lập và hoạt động có nền nếp, hiệu quả ở các thôn, khu dân cư, tất ở cả các xã, phường, thị trấn, ở các huyện, thị xã, thành phố và ở nhiều cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp. Đến tháng 6/2013 toàn tỉnh có 2.853 chi hội thôn, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp,... 4.768 ban khuyến học dòng họ, 3.063 liên gia đình làm khuyến học với tổng số hội viên là 281.157 người, đạt 16,6% dân số toàn tỉnh. Tổng số qũy khuyến học hiện nay là 29 tỷ 229 triệu đồng, trong đó quỹ khuyến học của các dòng họ là 15 tỷ 314 triệu đồng, qũy của các gia đình hiếu học 5 tỷ mười triệu đồng, qũy của các cơ quan, đơn vị là 9 tỷ 225 triệu đồng.
Từ năm 2003 đến nay, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài với các phòng trào:
Xây dựng "Gia đình hiếu học" đã làm chuyển biến nhận thức của các gia đình về mức độ quan tâm đến việc học ngày càng mở rộng. Nếu như trước đây cha mẹ quan niệm cho con "học dăm ba chữ để làm người" thì nay sự học là suốt đời, học để nâng cao trình độ, năng lực, nâng cao hiệu quả lao động, học để sáng tạo. Do đó phong trào "Gia đình hiếu học" ngày càng được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số gia đình khuyến học tiêu biểu được biểu dương khen thưởng ngày càng tăng, năm 2003 toàn tỉnh có 6.000 gia đình, năm 2006 có 28.655 gia đình, năm 2008 có 46.200 gia đình, năm 2010 có 51.473 gia đình và năm 2013 có 58.179 gia đình hiếu học. Đặc biệt những năm gần đây phong trào xây dựng "liên gia đình làm khuyến học" ở các thị tứ, khu, cụm dân cư phát triển ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố với trên 3.000 liên gia làm khuyến học. Đây là mô hình mới phát huy tốt cùng với gia đình hiếu học.
Xây dựng "Dòng họ hiếu học", những năm gần đây cùng với việc quan tâm giúp đỡ nhau giữa các gia đình trong dòng họ đẩy mạnh lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng truyền thống lịch sử, văn hóa của dòng họ, của thôn, khu dân cư, các gia đình đã quan tâm làm tốt công tác khuyến học. Nhiều dòng họ đã quyên góp, xây dựng quỹ khuyến học và chọn một ngày trong năm có ý nghĩa của dòng họ mình để tổ chức gặp mặt, động viên, tuyên dương, khen thưởng con, cháu nhân nhận bằng tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, thi đỗ vào các trường đại học và đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với việc làm này nhiều dòng họ đã khuyến khích, động viên các thành viên trong dòng họ thi đua dành thành tích cao trong học tập góp phần làm rạng danh gia đình, dòng họ và quê hương, đất nước. Nhiều năm qua phòng trào đăng ký và phấn đấu để được công nhận danh hiệu "Dòng họ khuyến học" ở tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Kết qủa năm 2006 toàn tỉnh biểu dương 1.227 dòng họ, năm 2008 có 2.315 dòng họ, năm 2010 có 4.060 dòng họ và tháng 6/2013 có trên 4.200 dòng họ được biểu dương là "Dòng họ hiếu học". Đến nay phong trào xây dựng "Dòng họ hiếu học" đã được phát triển ở tất cả 265 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trong đó có một số dòng họ tiêu biểu cho phong trào xây dựng "Dòng họ hiếu học" như:
Dòng họ Nguyễn Trọng, xã Kim Đính, huyện Kim Thành có 180 hộ gia đình, năm 2000 Ban khuyến học dòng họ được thành lập với quỹ khuyến học ban đầu 20 triệu đồng, đến nay quỹ khuyến học của dòng họ đã có 100 triệu đồng. Dòng họ có nhiều hình thức khuyến khích con, cháu chăm chỉ học tập, 5 năm gần đây nhân ngày giỗ Tổ hàng năm, dòng họ đã biểu dương, khen thưởng cho trên 200 lượt con, cháu của dòng họ là học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học và tốt nghiệp cao học.
Dòng họ Phan Nhật, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, năm 2005 Hội đồng gia tộc của dòng họ lập Ban khuyến học và xây dựng Quy chế hoạt động. Trong 8 năm hoạt động dòng họ đã xây dựng quỹ khuyến học được gần 70 triệu đồng và chi 37 triệu đồng khen thưởng cho trên 100 lượt con, cháu có thành tích trong học tập. Dòng họ tổ chức vinh danh con, cháu trong dòng họ khi nhận bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ.
Chi Nhì dòng họ Nguyễn, thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, trong 10 năm xây dựng quỹ khuyến học và chi 54 triệu đồng khen thưởng con cháu trong dòng họ có thành tích trong học tập. Chi họ tiến hành in sách tuyên truyền về truyền thống hiếu học của dòng họ để giáo dục con, cháu.
Trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn nhiều dòng họ làm tốt công tác khuyến học, hàng năm tổ chức gặp mặt, động viên, khen thưởng, vinh danh con, cháu trong dòng họ về việc học góp phần tạo sự thành công của phong trào khuyến học, khuyến tài ở tỉnh Hải Dương
Cùng với phòng trào xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, trong những năm qua tỉnh Hải Dương đẩy mạnh hoạt động khuyến học ở các thôn, khu dân cư, xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia khuyến học, khuyến tài. Hàng năm các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đều tổ chức gặp mặt, động viên, tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, trao học bổng cho những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức. Những phần thưởng của các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dành cho học sinh có thành tích trong học tập tuy không lớn về vật chất nhưng nó là nguồn động viên, khích lệ các thế hệ con, em trong tỉnh luôn phấn đấu vươn lên trong rèn đức, luyện tài xây dựng nền tảng tri thức và chinh phục đỉnh cao của khoa học và công nghệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.
Tại Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tỉnh Hải Dương lần thứ V được tổ chức vào trung tuần tháng 8/2013 đã rút ra một số bài học kinh nghiệm của công tác khuyến học, khuyến tài ở tỉnh trong thời gian qua:
Thứ nhất: Ở đâu có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao. tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Khuyến học với các ban, ngành, đoàn thể thì nơi đó phong trào thi đua khuyến học phát triển mạnh mẽ.
Thứ hai: Cần quan tâm xây dựng tổ chức Hội Khuyến học các cấp vững mạnh làm nền tảng cho phong trào thi đua xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Đơn vị khuyến học".
Thứ ba: Có đội ngũ cán bộ khuyến học nhiệt tình, tâm huyết, năng động, sáng tạo, có khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và vận động quần chúng trong công tác khuyến học, khuyến tài.
Thứ tư: Coi trọng công tác tuyên truyền, động viên khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Phát huy truyền thống của một tỉnh văn hiến, khuyến học, khuyến tài ở Hải Dương đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Chúng ta tin tưởng công tác khuyến học sẽ góp phần xứng đáng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương, đưa tỉnh ta sớm trở thành một tỉnh văn minh, giàu đẹp của vùng châu thổ sông Hồng.
Nguyễn Văn Vóc
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912