Khoa học quản lý 2015-04-20 04:00:20

      Ngày 12/8/2013, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với mã số ISSN 0866 - 7985.

Vậy mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm là gì?
Từ ngày 11/3/2005, Việt Nam chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) chấp nhận là quốc gia thành viên của mạng lưới ISSN quốc tế. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được chỉ định là Trung tâm ISSN Việt Nam, trực tiếp tổ chức và thực hiện việc đăng ký và cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm trên lãnh thổ Việt Nam. Trung tâm ISSN Việt Nam đã triển khai việc đăng ký và cấp mã số ISSN là một dãy số gồm tám chữ số, được dùng để nhận dạng một ấn phẩm xuất bản định kỳ dạng giấy hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, ấn phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các ấn phẩm xuất bản định kỳ. Mã số ISSN cũng là một thành phần mô tả thư mục của xuất bản phẩm. Từ năm 2012, chỉ những bài báo khoa học được đăng ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được tính điểm cho những người theo học thạc sỹ, nghiên cứu sinh và xem xét phong học hàm khoa học. Tuy nhiên ISSN không liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu, bản quyền hoặc bảo vệ nhan đề của xuất bản phẩm nhiều kỳ với các nhà xuất bản khác. Các tác giả có bài công bố trên tạp chí có chỉ số ISSN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Các xuất bản phẩm nói trên khi được cấp ISSN có thể coi là đã có "thẻ căn cước" để đi lại trong "làng" thông tin toàn cầu.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương tiền thân là tờ "Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng", xuất bản số đầu tiên vào tháng 12 năm 1977 theo Giấy phép số 96/CBC ngày 19/12/1977 của Cục Báo chí (Bộ Văn hoá và Thông tin). Hiện nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 1641/GP-BTTTT ngày 10/9/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí được in khổ giấy 19 x 27 cm, dầy 40 trang, xuất bản 2 tháng/kỳ, số lượng 2.000 bản/số.
Tạp chí đã xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên mục: những vấn đề chung, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, khoa học quản lý và tin kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường. Các bài, tin đã tập trung phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ và các biện pháp, giải pháp lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ; giới thiệu trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng  các thành tựu khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương đề nghị các nhà khoa học, các nhà quản lý và các cộng tác viên tiếp tục gửi bài, tin về Tòa soạn để Tạp chí phục vụ ngày càng tốt hơn bạn đọc gần xa.
Phạm Ninh Hải
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 5/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912