Những vấn đề chung 2015-04-20 03:40:19

    Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2014 với mật danh HD - 14, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-10,  đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cuộc diễn tập đã vận dụng nghiêm túc, sáng tạo nội dung Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới và Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; với hình thức diễn tập 1 bên 2 cấp trên bản đồ và sa bàn, có sử dụng một phần thực binh. Kết quả đó khẳng định cấp ủy, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị đã tập trung nguồn lực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quân sự để góp phần tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đây là cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, quy mô lớn, diễn ra trên không gian rộng và nhiều thành phần, lực lượng tham gia. 
Để thực hiện tốt cuộc diễn tập, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực làm mọi công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện, thiết bị thao trường. Các địa điểm, khu vực diễn tập được đầu tư nhân lực, vật lực, chuẩn bị công phu, xây dựng phù hợp với địa hình và điều kiện tác chiến. Tỉnh đã huy động gần 3.500 cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên và hàng trăm phương tiện kỹ thuật, các thiết bị thông tin liên lạc, vũ khí, trang bị bảo đảm đồng bộ tham gia diễn tập. Khắc phục những khó khăn về địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sau gần 3 tháng, gần 400 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã xây dựng đường, đào trên 2.000 m hào cơ động liên hoàn và hàng nghìn khối đất, đá để xây dựng sa bàn, công sự trận địa chiến đấu, hầm trú ẩn. Công tác bảo đảm hậu cần, y tế được tiến hành đồng bộ, trong đó có 3.000 m dù ngụy trang, 45 nhà bạt, hầm các loại triển khai ở các khu vực diễn tập. Trên 200 văn kiện đúng quy cách, bảo đảm chất lượng, nội dung đã được xây dựng. Trong đó, một số văn kiện được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầy đủ và có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn. Nhờ đó, nhiều cán bộ lần đầu tham gia nhưng đã nắm, hiểu được chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và cơ quan trong thực hành diễn tập. Nét mới trong chuẩn bị diễn tập lần này là công sự trận địa được xây dựng sát với thực tế và địa hình đã tạo không khí thời chiến ngay từ khi bước vào cuộc diễn tập. Các tình huống giả định trong diễn tập sát với diễn biến tình hình có thể xảy ra, có quy mô toàn diện hơn, bảo đảm thực sự, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các sở, ban, ngành tự chủ động xây dựng văn kiện diễn tập của ngành mình, dưới sự hướng dẫn tập trung, thống nhất của đạo diễn Quân khu 3 và cơ quan quân sự tỉnh. 
Điểm nổi bật, thông qua từng vấn đề huấn luyện, cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt” trong diễn tập đã được khung tập vận dụng và thực hiện nhịp nhàng. Các hội nghị diễn ra theo đúng quy tắc, trình tự, nội dung báo cáo, tham luận ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, linh hoạt sáng tạo, phân tích, dự báo tình hình mang tính khẩn trương, cấp bách, phù hợp với tình huống giả định. Các giai đoạn diễn tập, nhất là chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hành thiết quân luật, chuyển địa phương sang thời chiến, chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và toàn bộ được thể hiện rõ nét. Các lực lượng tham gia diễn tập đều nắm vững nguyên tắc và xử trí tốt các tình huống, thể hiện rõ vai trò theo từng cương vị được giao. Phần diễn tập thực binh, LLVT xử trí tình huống dẹp bạo loạn chính trị, bạo loạn có vũ trang, mặc dù tình huống xảy ra nhanh, phức tạp, song với phương pháp giải quyết linh hoạt, khôn khéo, có sự thống nhất cao giữa hai lực lượng, đã diễn ra đúng kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Nội dung diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế; vận dụng có hiệu quả các tư thế động tác kỹ thuật, chiến thuật, cách đánh truyền thống và hiệp đồng với các lực lượng khác để đánh địch đổ bộ đường không. Người chỉ huy nắm vững nguyên tắc, thời cơ, hạ quyết tâm xử lý chính xác từng tình huống để tiêu diệt hết mục tiêu, bảo đảm an toàn. Cùng với diễn tập cấp tỉnh, các huyện Nam Sách, Kim Thành và Bình Giang động viên quân dự bị bảo đảm đúng quy trình, chỉ tiêu và thời gian quy định, sẵn sàng bước vào chiến đấu. Huyện Bình Giang thành lập Ủy ban Quân sự thực hành thi hành lệnh thiết quân luật. Các trạm kiểm soát, tổ tuần tra cơ động, tuần tra đặc biệt, bảo vệ mục tiêu trọng điểm, tổ chức lực lượng truy quét, tiêu diệt các tổ chức phản động được thực hiện có hiệu quả, thể hiện rõ các biện pháp đặc biệt áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng…
Thông qua cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2014, Bộ CHQS tỉnh rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:
Thứ nhất: Phải phát huy vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân về nhiệm vụ diễn tập KVPT. Trong đó, tăng cường quán triệt nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước và các giải pháp xây dựng KVPT trong tình hình mới; những nội dung, công việc cần phải làm trong các giai đoạn diễn tập của các cơ quan, đơn vị.
Thứ hai: Công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập luôn được coi trọng. Tổ chức quán triệt và triển khai giao nhiệm vụ diễn tập cụ thể cho từng bộ phận, trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt. Cùng với tham mưu, đánh giá đúng thực trạng thế trận quân sự, xây dựng văn kiện phù hợp với đặc điểm và khả năng thực tế của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh còn phát huy vai trò nòng cốt phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.
Thứ ba: Từ kết quả cuộc diễn tập, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần phát huy những vấn đề được rút kinh nghiệm, đặc biệt là các nguyên tắc, phương châm, phương pháp tiến hành xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh. Cơ quan quân sự, công an, tiếp tục nâng cao sức mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Đồng thời thống nhất về tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT cho các huyện, thành phố, thị xã vào những năm tiếp theo…
Có thể khẳng định thành công của cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc lên một bước mới, có chất lượng cao hơn, sát thực hơn; đồng thời góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhân dân trên địa bàn tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, đáp ứng yêu cầu tác chiến của KVPT trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc./. 
Đại tá Đinh Văn Truy
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6/2014
 
 
 
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912