Khoa học quản lý 2014-12-27 00:59:33

      Dân tộc ta từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và soi đường đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, song hành cùng với những thắng lợi đó là hệ thống các di tích lịch sử cách mạng - những chứng tích của phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc.

Qua đó góp phần tô điểm, làm sáng thêm truyền thống yêu nước, đồng thời thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình tự do của người dân Việt Nam. Ngày nay, việc phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đấu tranh cách mạng, những giá trị nhân văn sâu sắc. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của tỉnh ta thông qua các di tích lịch sử cách mạng đã và đang nhận được sự quan tâm lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền,  các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh có 116 di tích lịch sử cách mạng, nơi đây gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng, kháng chiến của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ tỉnh; các sự kiện lịch sử trọng đại của tỉnh; nhiều địa danh là những địa điểm tổ chức các kỳ Đại hội, các căn cứ hoạt động của các chiến sỹ cách mạng thời kỳ đầu kháng chiến...Trong nhiều năm qua, các di tích lịch sử cách mạng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm đầu tư, tôn tạo. Nhiều di tích đã được công nhận xếp hạng như: Đình Đông, xã Thanh Tùng, (Thanh Miện), đền Từ Hạ, xã Thanh Bính (Thanh Hà), chùa Trâm Khê (Bình Giang)... Một số di tích, địa điểm được xây dựng, gắn biển, dựng bia ghi nhớ như: Năm 2009, thị xã Chí Linh đã khôi phục và tôn tạo Đình Đọ Xá; năm 2010, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà tu bổ di tích Đền Từ Hạ; năm 2011, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn An Rặc, xã Hồng Thái (Ninh Giang) được xây dựng trên diện tích trên 1,5 ha... Tuy nhiên, một tỷ lệ không nhỏ trong số các di tích lịch sử cách mạng của tỉnh đã và đang bị xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích hay đã được phê duyệt nhưng chưa được xây dựng như ở Ấp Dọn (Bình Giang), Tượng đài Tiếng sấm đường 5 (Kim Thành); di tích có bia nhưng chưa có nội dung như di tích kỷ niệm nơi Bác Hồ về thăm ở xã Hồng Thái (Ninh Giang)... và hầu hết các di tích lịch sử cách mạng nếu không gắn với di tích lịch sử văn hóa thì chưa được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Đứng trước thực trạng này, nhiều di tích lịch sử cách mạng hiện nay rất cần phải bảo tồn, để phát huy những giá trị lịch sử cách mạng quý đó. Công tác  bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các di tích lịch sử cách mạng cần có sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, các cấp các ngành, không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa thể thao và du lịch. Trong đó tập trung bảo tồn, gìn giữ hiện trạng các di tích lịch sử cách mạng vốn có; có chính sách đầu tư, tôn tạo, xây dựng các di tích đã bị xuống cấp hoặc mai một; có các biện pháp quy hoạch phát triển lâu dài hệ thống các di tích lịch sử cách mạng tỉnh Hải Dương; tăng cường các chính sách tuyên truyền, giáo dục giá trị, ý nghĩa lịch sử cách mạng của các di tích đến với quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên nhằm giúp các em có thêm hiểu biết thực tế và sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử của dân tộc, của tỉnh; biên tập, phát hành các loại tài liệu nhằm tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử cách mạng tỉnh Hải Dương đến đông đảo bạn đọc và nhân dân; xây dựng đội ngũ quản lý, trông coi có khả năng thuyết minh, giới thiệu về di tích để thu hút khách đến thăm quan...Qua đó góp phần làm tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp  “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta.
Di tích lịch sử cách mạng tỉnh Hải Dương là “bằng chứng sống” phản ánh các sự kiện lịch sử quan trọng, các phong trào đấu tranh của nhân dân Hải Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong quá trình đầu tranh giải phóng quê hương, đất nước và các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn là tiềm năng du lịch độc đáo nên việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị của tiềm năng này là gìn giữ cho tương lai những giá trị vĩnh cửu của quá khứ, vừa là yếu tố quan trọng để đưa du lịch Hải Dương khai thác được lợi thế vốn có của riêng mình. Để cho khách trong nước và quốc tế khi đến Hải Dương không chỉ tự hào về quá khứ, cảm phục về truyền thống, đánh giặc giữ nước, về văn hoá quân sự của người Hải Dương mà còn là thông điệp khát vọng hoà bình cho nhân loại. Do đó rất cần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; tổ chức rà soát, nghiên cứu khoa học; đồng thời cần có giải pháp phù hợp và sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm tôn tạo, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các điểm di tích này.
Phạm Xuân Thăng
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 6/2014

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912