Khoa học quản lý 2015-04-20 03:48:24

      Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đặc biệt quan tâm tăng cường cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến với đông đảo nhân dân.

Với mục tiêu tuyên truyền, nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân.
Từ năm 2008, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Trang thông tin điện tử (website) haiduongdost.gov.vn (hiện nay có thêm tên miền là: sokhoahoccongnghe.haiduong.gov.vn và khoahoccongnghe.haiduong.gov.vn), đây là một trong những Website đầu tiên trong khối các cơ quan nhà nước của tỉnh với mục đích đăng tải, tuyên truyền, phổ biến thông tin về kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến của tỉnh Hải Dương, những thành tựu khoa học tiêu biểu của Việt Nam và thế giới tới công chúng. Cho đến nay Website của Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng tải được hơn 3.500 tin bài với gần 9 triệu lượt người truy cập trên cả nước.
Song song với website chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và giao cho Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học quản lý 3 chuyên trang cung cấp các thông tin chuyên biệt, đăng tải các quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và tuyên truyền quảng bá cho các loại nông sản, đặc sản của Hải Dương. Tính đến tháng 9/2014, Chuyên trang Kiến thức nông nghiệp đăng tải được hơn 4.000 tin, bài, quy trình kỹ thuật; chuyên trang Nếp cái hoa vàng Kinh Môn đăng tải được hơn 100 tin bài; chuyên trang Vải thiều Thanh Hà đăng tải được hơn 200 tin bài tuyên truyền cho các vùng sản xuất nông sản hàng hóa và đặc sản nổi tiếng của Hải Dương. Ngoài hệ thống Website, Sở Khoa học và Công nghệ còn tích cực tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ kỹ thuật mới, các dự báo về tình hình thời tiết, thủy văn và các hoạt động khoa học của tỉnh trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ được xuất bản đều đặn với định kỳ 2 tháng/số; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục: “Sở Hữu trí tuệ và Cuộc sống”.
Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao nhận thức cho người dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao cho Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương”,thuộc Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015” đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Năm 2012, dự án đã triển khai tăng cường thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống mạng Internet và mạng LAN cho 3 xã, bao gồm: xã Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc), xã Cẩm Đoài (huyện Cẩm Giàng) và xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện). Trong đó, mỗi xã đã được trang bị 02 máy vi tính và các thiết bị CNTT phục vụ xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng LAN, bổ sung các nút mạng, kết nối Internet cho toàn bộ máy tính hiện có của xã và các nút mạng dự phòng nâng tổng số nút mạng cho mỗi xã lên 25 nút mạng. Việc tăng cường thiết bị công nghệ thông tin đã tạo ra một sự thay đổi rõ rệt về hiệu quả việc khai thác, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức khoa học, các quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất trên địa bàn xã.
Bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất, trong 3 năm qua, dự án đã hướng dẫn thành lập 9 Tổ truyền thông thông tin khoa học công nghệ tại 9/12 xã điểm được lựa chọn xây dựng mô hình. Bao gồm: xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng), xã Hoàng Diệu (Gia Lộc), xã Tứ Cường (Thanh Miện), xã Đức Chính (Cẩm Giàng), xã Thanh Hải (Thanh Hà), xã Bình Xuyên (Bình Giang), xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ), xã Hồng Thái (huyện Ninh Giang), xã Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng). Sau khi thành lập, các Tổ truyền thông thông tin khoa học công nghệ đã triển khai việc thu thập nhu cầu thông tin và gửi yêu cầu cho Tổ biên tập thuộc Ban chủ nhiệm dự án khai thác, biên tập, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về thông tin khoa học, công nghệ phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù sản xuất tại địa phương phục vụ công tác tuyên truyền của các mô hình. Từ năm 2012 đến nay, Tổ Biên tập đã khai thác và biên tập được hơn 600 quy trình kỹ thuật dạng văn bản, gần 100 quy trình dạng video và trên 30 quy trình kỹ thuật đọc và ghi âm dạng đĩa CD để phát trên Đài truyền thanh các xã.
Xác định được ưu điểm của hình thức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, Ban chủ nhiệm dự án đã chỉ đạo khai thác triệt để phương tiện truyền thông này, thông qua việc ký hợp đồng với các xã xây dựng chuyên mục thông tin khoa học công nghệ, tuyên truyền đều đặn trên Đài truyền thanh của các xã với thời lượng 10 - 15 phút/lần. Đến nay, dự án đã chuyển tải được hơn 500 tin, bài và các quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên hệ thống Đài truyền thanh của các xã tham gia dự án. Bên cạnh đó, tổ truyền thông thông tin các xã còn tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Phát tờ rơi, tuyên truyền qua các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ và thông qua việc tuyên truyền trao đổi trực tiếp với bà con nông dân trong các giai đoạn của thời vụ... Từ khi thành lập đến nay, các Tổ truyền thông thông tin được duy trì, hoạt động đều đặn, kỹ năng khai thác, chọn lọc thông tin từ Internet cũng như từ các nguồn thông tin do dự án cung cấp được nâng lên rõ rệt.
Thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình, dự án đã tập trung vào việc đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ tin học cho cán bộ các xã tham gia, nhằm nâng cao nghiệp vụ khai thác thông tin phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Trong 3 năm 2012-2014, dự án đã phối hợp với 9 xã tham gia dự án, tổ chức được 9 đợt tập huấn sử dụng Internet và thư điện tử với số lượng là 220 học viên. Sau khi được tập huấn các học viên đã nắm được kỹ năng khai thác, chia sẻ thông tin trên hệ thống mạng LAN, biết sử dụng thư điện tử để trao đổi tài liệu và sử dụng thành thạo Internet, truy cập vào một số chuyên trang về nông nghiệp để tra cứu và tải các tài liệu về quy trình kỹ thuật, các tiến bộ khoa học phù hợp với đặc thù canh tác của địa phương phục vụ công tác tuyên truyền và chỉ đạo sản xuất.
Theo đánh giá của các xã tham gia Dự án từ năm 2012 đến nay, người dân tại các địa phương đã dần khôi phục lại được thói quen nghe Đài truyền thanh của xã nhờ có chuyên mục khoa học, công nghệ được phát thường xuyên, có nhiều nội dung phong phú và bổ ích. Việc phổ biến tuyên truyền thông tin khoa học, công nghệ từ các mô hình đã được sự quan tâm theo dõi của người dân vì bấy lâu nay họ còn đói thông tin, nhất là những nguồn thông tin tin cậy phù hợp với tình hình sản xuất tại địa phương. Có nhiều nơi, nhân dân đã đến liên hệ trực tiếp với Tổ truyền thông thông tin để xin các tài liệu khoa học, các quy trình kỹ thuật phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
 Qua thực tế cũng cho thấy mô hình cung cấp thông tin khoa học, công nghệ xuống các xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, bước đầu nâng cao nhận thức cho bà con nông dân, nhất là việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thay đổi tập tục canh tác góp phần nâng cao năng suất và chất lượng các nông sản, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Tại một số xã tham gia dự án, sau khi được phổ biến kiến thức khoa học, bà con nông dân đã đưa các giống lúa mới, năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, như: Bio 404, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, QR1… Theo số liệu thống kê tại các xã tham gia dự án năng suất lúa năm 2013 và vụ chiêm năm 2014 tăng và đạt 125 đến 130 tạ/ha (năm 2012 năng suất đạt trung bình khoảng 107,4 tạ/ha).
Để góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm... thì việc tuyên truyền, phổ biến áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, gián tiếp hỗ trợ cho các xã đạt được các chỉ tiêu về kinh tế xã hội để sớm được công nhận là “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.
Trong những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục quan tâm tới việc tuyên truyền các thông tin khoa học, công nghệ với nhiều hình thức và đặc biệt quan tâm đánh giá hiệu quả việc xây dựng mô hình cung cấp thông tin tại các xã để xen xét tiếp tục nhân rộng mô hình trong giai đoạn II của Chương trình “Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương”.
Nguyễn Xuân Dương
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6/2014
 
 
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912