Những vấn đề chung 2015-02-13 01:54:43

     Năm Giáp Ngọ 2014 đã đi qua, năm Ất Mùi 2015 đã đến, trong không khí tưng bừng chào đón năm mới. Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương xin gửi tới toàn thể độc giả những lời chúc tốt đẹp nhất.

Với gần 40 năm xây dựng và phát triển, trong những năm qua, Tạp chí đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng; tích cực tuyên truyền phổ biến áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất, đời sống đến với các tầng lớp nhân dân; tôn vinh những cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ, đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Báo chí, thực hiện tốt tôn chỉ mục đích là phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ; các biện pháp, giải pháp lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ. Giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chuyển tải những thông tin phong phú, đa dạng, kịp thời và đáng tin cậy, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2014, Tạp chí đã được in 4 màu tất cả các trang in, hình thức trang trí có nhiều đổi mới, ảnh minh họa đẹp và phù hợp với nội dung các bài, tin.
Năm 2015, Tạp chí tiếp tục tuyên truyền về những thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Hải Dương đạt được giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 và những giải pháp về khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu cơ bản đưa tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ và nhân dân ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống
Nhân dịp đầu năm mới Ất Mùi 2015, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương xin gửi tới các nhà quản lý, nhà khoa học, các cộng tác viên và độc giả của Tạp chí lời chúc mừng năm mới với nhiều thắng lợi mới, tràn đầy sức khỏe và thành công.
Tổng biên tập
(Đã ký)
Nguyễn Văn Vóc
Bài đã đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 1/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912