Những vấn đề chung 2015-02-02 00:55:42

I. Thành tựu năm 2014: * Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,7%, (kế hoạch tăng 7% - 7,5%). * Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ 16,5% - 51,2% - 32,3% (kế hoạch 16,5% - 48,5% - 35%).

* Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 15,7% (kế hoạch tăng 15%).
* Thu ngân sách nội địa đạt 6.400 tỷ đồng, tăng 15,8% (kế hoạch 5.460 tỷ đồng).
* Tạo thêm việc làm mới cho 33.552 lao động (kế hoạch 32.000 lao động).
* Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,62% (kế hoạch 4,82%).
* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 12,5% (kế hoạch 13%).
* Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,7% (kế hoạch 95%)
II. Mục tiêu chủ yếu năm 2015:
1. Chỉ tiêu kinh tế:
* Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ  7,5% trở lên.
* Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ: 15,6% - 52,3% - 32,1%.
* Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng.
* Thu ngân sách nội địa đạt 5.575 tỷ đồng (Không kể thu sử dụng đất).
* Huy động 25.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.
* Giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2014.
* Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 130,5 triệu đồng.
* Cơ cấu lao động trong các khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ đạt 36,5% - 35% - 28,5%
* Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015: 20 xã
2. Chỉ tiêu xã hội:
* Mức giảm tỷ lệ sinh xuống 0,12%0
* Giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo.  
* Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 12%.
* Giải quyết việclàm mới cho 32.000 lao động.
* Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.
* Có thêm 45 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới.
* Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 78%, gia đình văn hóa đạt 85%.
* Đầu tư mạng lưới cấp nước sạch về các xã còn lại trong tỉnh, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 90%
 
(Trích Nghị quyết số 84/2014/NQ-HĐND  ra ngày 11/12/2014
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912