Bảo vệ môi trường 2015-04-25 00:43:42

      Năm 2014, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại 25 bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Qua đó làm căn cứ để các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý bảo vệ môi trường đảm bảo theo quy định của pháp luật phù hợp đối với từng bệnh viện trong thời gian tới.

Đến thời điểm kiểm tra hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã nghiêm chỉnh thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường và phê duyệt theo quy định bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Trong số 25 bệnh viện trên địa bàn tỉnh, chỉ có Bệnh viện Phụ sản Hải Dương và Bệnh viện Mắt và Da Liễu chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định do mới đi vào hoạt động riêng. Mặc dù vậy, việc thực hiện các thủ tục hành chính khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa thực sự được chú trọng. Trong tổng số 23 bệnh viện đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường, chỉ có 4 đơn vị (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà; Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn; Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ; Bệnh viện Tâm Thần) đã liên hệ với đơn vị tư vấn để lập hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung Đề án bảo vệ môi trường. Trong khi có tới 17 đơn vị chưa lập hồ sơ để cấp Giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án hoặc Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung Đề án bảo vệ môi trường. Việc kiểm soát môi trường định kỳ theo quy định mới được thực hiện ở 9/23 bệnh viện, còn lại 14/23 bệnh viện vẫn chưa thực hiện kiểm soát môi trường định kỳ theo quy định. Đặc biệt là tất cả các bệnh viện đều chưa được cấp Giấy phép xả thải nước thải vào nguồn nước.
Trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, các bệnh viện đã làm tốtviệc thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định. Riêng chất thải rắn y tế đã được các Bệnh viện phân loại, thu gom, có biện pháp xử lý và đạt được kết quả nhất định. Đã có 20/25 bệnh viện được trang bị lò đốt chất thải rắn y tế đồng bộ - lò Chuwastar của Nhật Bản; một số bệnh viện đã chủ động thuê đơn vị có chức năng để xử lý (Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc và Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Giàng; Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Bệnh viện Y học cổ truyền...). Tuy vậy, đến nay một số lò đốt đã xuống cấp, hiệu quả xử lý không cao, xử lý không triệt để, gồm: Lò đốt Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang thủng vỏ lò đốt; Lò đốt Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện hỏng bơm dầu; Lò đốt của Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ hỏng ống khói; Lò dốt Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách hỏng ống khói và bục đường dẫn khí từ buồng sơ cấp sang thứ cấp; Lò đốt Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn ống khói sập, hỏng buồng thứ cấp). Ngoài ra việc xử lý chất thải rắn y tế của các bệnh viện còn một số tồn tại khác như: Vị trí lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế nguy hại của hầu hết các bệnh viện đều chưa đảm bảo quy định chưa có biển báo, dấu hiệu cảnh báo; thời gian lưu giữ qua 48 giờ hoặc 72 giờ nhưng không có nhà bảo quản lạnh theo quy định để lưu giữ rác thải y tế. Các bệnh viện chưa có sự thống nhất về cách thức xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. Cùng xử lý một loại chất thải là mô, cơ thể người, nhau thai...thì Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, huyện Thanh Miện, huyện Gia Lộc đã xử lý bằng hầm sinh học, nước thải phân hủy được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung; còn lại hầu hết các bệnh viện đều thu gom để đốt bằng lò đốt Chuwastar phải đốt lại nhiều lần hoặc sau khi đốt chôn trực tiếp trong khuôn viên bệnh viện. Kết quả phân tích khí thải sau ống khói của lò đốt tại một số bệnh viện thì có 11/16 lò đốt khí thải có thông số vượt Quy chuẩn cho phép QCVN 02:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải y tế, cột B.
Trong tổng số 25 bệnh viện, đã có 16/25 bệnh viện đã lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng mới chỉ có Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Sách thực hiện báo cáo định kỳ theo qui định về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. Một số Bệnh viện có thực hiện xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cho các các Cơ sơ y tế khác nhưng không làm thủ tục hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo quy định như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Y học cổ truyền. Thực tế, các Bệnh viện này rất khó đáp ứng điều kiện cần thiết theo quy định như xe chuyên dùng và điều kiện khác ...mà chất thải cần được xử lý.
Công tác thu gom, xử lý xử lý nước thải tại các bệnh viện cũng đã được ngành y tế quan tâm. Đến nay 19/25 bệnh viện đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo công nghệ JOHKASO (Nhật). Tuy nhiên, quá trình hoạt động của hệ thống tại các bệnh viện chưa phát huy được hiệu quả của hệ thống xử lý. Cụ thể là: có8/19 Bệnh viện chưa thu gom triệt để nước thải vào hệ thống hoặc thu về ít; 9/18 kết quả phân tích nước thải sau hệ thống xử lý tại các bệnh viện chưa đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế - QCVN 28:2010/BTNMT áp mức B. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được đầu tư tại các Bệnh viện đều chưa được đánh giá hiệu quả xử lý, hướng dẫn vận hành, chuyển giao, nghiệm thu, do vậy các bệnh viện gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, theo dõi, vận hành…dẫn đến tình trạng vận hành không đúng, không đạt hiệu quả, một số bệnh viện hệ thống gặp sự cố nhưng không biết hoặc vận hành không liên tục (Bệnh viện Đa khoa huyện Nam sách, máy bơm nước từ bể chứa vào hệ thống xử lý không bị hỏng; Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà chỉ không vận hành hệ thống bơm sục khí; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng vận hành không liên tục). Nguyên nhân là do chưa có biên chế chuyên môn phụ trách về công tác bảo vệ môi trường, hầu hết là người làm kiêm nhiệm, không có chuyên môn, không được đào tạo, tập huấn nên kết quả công việc còn hạn chế; các công trình, hệ thống xử lý môi trường đã được đầu tư tuy nhiên về kinh phí cho việc vận hành (dầu đốt, điện), kinh phí phục vụ công tác kiểm soát môi trường, hoàn thiện các thủ tục hành chính về môi trường theo qui định... còn gặp nhiều khó khăn.
Để công tác bảo vệ môi trường tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định, Chi cục Bảo vệ môi trường đã yêu cầu các bệnh viện tiến hành kiểm tra thực hiện ngay các biện pháp, giải pháp để giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép; nghiêm cấm việc chôn chất thải, tro sau khi đốt trong khuôn viên của bệnh viện; thông tin các nội quy, quy định về Quản lý và Bảo vệ môi trường theo quy định tại Bệnh viện đến tất cả mọi người tham gia hoạt động tại bệnh viện biết và có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý không để việc chôn lấp chất thải trong khuôn viên bệnh viên như Bệnh viện Đa khoa Bình Giang và Bệnh viện Tâm thần... Rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động, mức độ cấp hư hỏng, đầu tư sửa chữa của lò đốt rác thải y tế Chuwastar tại các Bệnh viện, và phương án thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý tập trung hoặc quy hoạch xử rác thải y tế theo cụm Bệnh viện tránh tình trạng vận hành lò đốt không hiệu quả đối với những bệnh viện quy mô nhỏ phát sinh ít rác thải, lò đặt tại vị trí không đảm bảo khoảng cách an toàn tới khu dân cư…trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý rác thải y tết phù hợp với điều kiện hiện nay về hiệu quả kinh tế,  môi trường cho các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Vũ Đình Hiền - Anh Nguyên
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2/2015
 
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912