Khoa học quản lý 2015-05-05 00:56:49

I. Mục đích cuộc thi Nhằm lựa chọn mẫu biểu tượng (Logo)choTạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương để sử dụng chính thức trong các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giúp cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ hơn về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

II. Yêu cầu
Logo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương phải thể hiện được các nội dung sau:
- Thể hiện một cách khái quátnhững nét đặc trưng riêngvề hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh Hải Dương.
- Phải có tính mỹ thuật, khái quát cao, rõ nét, dễ hiểu, dễ nhận biết, thuận tiện trong các ứng dụng, sử dụng trên mọi chất liệu và đảm bảo chất lượng nghệ thuật.
III. Tác phẩm dự thi
1. Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa đúng sắc độ thực, được thể hiện trên giấy trắng, khổ A4 (21cm x 29,7cm), mẫu có chiều rộng và chiều cao khoảng 15 cm (đặt giữa giấy), màu sắc phải phù hợp, phía dưới góc bên phải tờ giấy là mẫu được thu nhỏ có chiều dài và rộng là 3 cm.
2. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào và đủ điều kiện đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.
3. Mặt trước của Logo không được ký tên và không sử dụng bất kỳ ký hiệu nào. Mặt sau góc phải, phía dưới ghi một mã số gồm 5 ký tự (chữ hoặc số) do người dự thi tự chọn. Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi theo một bản thuyết minh ngắn gọn, xúc tích. Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì sau khi chấm xong vòng sơ khảo để thông báo cho tác giả chỉnh sửa trước khi trưng cầu ý kiến cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương.
4. Số lượng tác phẩm dự thi không quá 5 tác phẩm/tác giả, mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bài thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn.
5. Logo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương không được giống hoặc tương tự với bất kỳ loại biểu tượng nào khác.
6. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.
7. Tác phẩm được chọn Logo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương được đưa vào sử dụng, tác giả được nhận thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban tổ chức không phải trả lại cho tác giả.
8. Ban tổ chức cuộc thi chỉ nhận tác phẩm dự thi hợp lệ gồm:
+ Mẫu tác phẩm;
+ Bản thuyết minh ý tưởng;
+ Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi.
Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ “Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu tượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương”.
9. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của cuộc thi.
VI. Đối tượng dự thi
Mọi công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp đều có thể đăng ký tham gia sáng tác Logo cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương.
V. Thời gian tổ chức cuộc thi và giải thưởng
1. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 02/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2015 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện, để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).
- Thời gian tuyển chọn tác phẩm (Logo): Trong tháng 7/2015
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
- Ông Phạm Ninh Hải, Phòng Thông tin Khoa học công nghệ, Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học
- Địa chỉ: Số 209, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 03203.892.424; DĐ: 0909.469.681
- Email: Haininh2008@gmail.com
3. Giải thưởng
- Ban Giám khảo cuộc thi sẽ tuyển chọn 01 tác phẩm để sử dụng làm Logo của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương và một số giao dịch của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương.
- Tác phẩm được tuyển chọn sẽ được nhận số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).
 - Thời gian dự kiến trao giải thưởng sau khi có kết quả tra cứu khả năng bảo hộ Logo.
Ban tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài tỉnh./.
TM. B AN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
 
 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Văn Vóc
Thông báo đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 2/2105
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912