Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015

08:34 | 30/06/2015

Giai đoạn 2011 - 2015 có 151 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) được thực hiện; số nhiệm vụ KH&CN phát huy tác dụng ở mức độ khác nhau là 147 nhiệm vụ, chiếm 97,3%. Có 4 nhiệm vụ không ứng dụng được trong thực tế thuộc lĩnh...

Ban Tỉnh ủy lâm thời, sản phẩm của sự phát triển  chủ nghĩa Mác - Lênin trên địa bàn Hải Dương

Ban Tỉnh ủy lâm thời, sản phẩm của sự phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên địa bàn Hải Dương

08:20 | 30/06/2015

       Ngày 04/12/1873, thực dân Pháp đưa quân đánh chiếm Hải Dương lần thứ nhất nhưng với việc triều đình Huế ký Hòa ước năm 1874 với thực dân Pháp, quân Pháp đã tự động rút...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912