Khoa học quản lý 2015-08-06 03:48:01

       Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (gọi chung là Thông tư 30) ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư gồm 4 chương, 20 điều nhằm giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. Giúp cha mẹ học sinh tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.
Để các trường tiểu học thực hiện tốt Thông tư 30 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tập huấn cho lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo và 100% hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Các trường tiểu học đã tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tập trung vào đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư. Cán bộ quản lý cùng giáo viên trải nghiệm qua thực tế dạy học trên lớp để chia sẻ về cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét học sinh trong quá trình dạy học; thống nhất cách vận dụng, triển khai cho phù hợp với điều kiện thực tế ở trường. Tuyên truyền giải thích cho cha mẹ học sinh về quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh học tập, tham gia đánh giá học sinh, phối hợp với giáo viên, nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
Sau hai học kỳ của năm học 2014 - 2015, áp dụng vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì hầu hết cán bộ giáo viên đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Thông tư 30, nắm vững nội dung, nguyên tắc và cách thức đánh giá học sinh. Giáo viên đã nhận thức được tính ưu việt, tính nhân văn theo cách đánh giá mới và ý thức được cần chu đáo tận tình hơn trong việc gần gũi, quan tâm đến từng học sinh, nhất là những học sinh chậm, yếu. Thực hiện tốt việc đánh giá nhận xét trong quá trình giảng dạy, kịp thời nắm bắt, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên quan tâm, theo dõi quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện hơn, nhận xét cụ thể đối với từng học sinh,phân tích lỗi sai và chỉ hướng khắc phục cụ thể, hỗ trợ học sinh làm bài tốt hơn. Giáo viên gần gũi, sâu sát với học sinh hơn, không có sự so sánh, phân biệt kỳ thị học sinh với nhau, mang lại hứng thú, niềm vui cho học sinh trong học tập. Giáo viên đã kịp thời điều chỉnh về phương pháp soạn bài; tổ chức giảng dạy phù hợp với nguyên tắc đánh giá học sinh. Việc đánh giá nhận xét của giáo viên ngoài đánh giá về kiến thức, kỹ năng còn bao quát đến sự hình thành, phát triển một số năng lực và phẩm chất của học sinh vì thế đánh giá học sinh toàn diện hơn.
Đánh giá học sinh theo Thông tư số 30 có tác dụng tốt đến quá trình học tập và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Học sinh đã phát huy tốt các năng lực, phẩm chất, biết tự đánh giá, tham gia đánh giá, tự điều chỉnh cách học, giao tiếp hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. Đối với học sinh chưa thực sự tiến bộ, qua lời nhận xét và chỉ ra cách sửa chữa cụ thể  đã có tác dụng trực tiếp tới các em giúp các em tự tin hơn, hứng thú học tập hơn. 
Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được thì việc thực hiệnThông tư 30 vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phúc trong những năm học tới đó là: Kỹ năng đánh giá học sinh thông qua lời nhận xét của giáo viên còn hạn chế, lúng túng khi lựa chọn câu từ để nhận xét học sinh. Lời nhận xét với học sinh còn chung chung, chưa chỉ ra cho học sinh được biện pháp khắc phục khi học sinh làm bài chưa tốt, còn sai sót...Trong vở của học sinh và sổ theo dõi chất lượng có nhiều học sinh có nhận xét giống nhau, như vậy kỹ năng cá nhân hoá đối với từng học sinh của giáo viên còn hạn chế. Đặc biệt là phần nhận xét về năng lực phẩm chất của học sinh, nhận xét nhiều em giống nhau. Việc nhận xét vào vở và vào sổ theo dõi chất lượng mất quá nhiều thời gian của giáo viên. Hầu như phải viết nhận xét ngoài tiết dạy, vì nếu nhận xét tại lớp, không phải giáo viên nào cũng viết nhanh, viết đẹp. Giáo viên dạy các môn chuyên với trường có từ 300 học sinh trở lên thì việc tái hiện lại từng em để ghi nhận xét là rất khó khăn, do đó dẫn đến việc ghi nhận xét đôi khi còn hình thức, thiếu chính xác. Thời lượng ghi nhận xét của giáo viên tiểu học, nhất là giáo viên chuyên còn nặng, do đó việc quan tâm, uốn nắn, giúp đỡ cho từng em sẽ bị giảm đáng kể.
Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải thích cho cha mẹ học sinh về quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh học tập, tham gia đánh giá học sinh, phối hợp với giáo viên, nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện.Tăng cường trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đánh giá.Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm nhẹ công việc, thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách … để dành thời gian cho giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hoàn thành nội dung học tập.Tăng cường nhận xét học sinh bằng lời của giáo viên để giảm bớt hồ sơ sổ sách cho giáo viên.
Ninh Hải
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 3/2015
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912