Khoa học quản lý 2015-06-29 01:03:45

       Trong giai đoạn từ năm 2001 - 2015, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Hải Dương, các cơ quan chuyên môn khoa học và công nghệ Trung ương và địa phương, Trung tâm Ứng dụng TBKH tỉnh Hải Dương (Trung tâm) đã được giao chủ trì thực hiện 06 dự án thuộc Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi", được triển khai thực hiện trong các năm qua ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Các dự án đã tập trung vào ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ môi trường. Kết quả của các dự án được thể hiện ở quy mô áp dụng, khả năng mở rộng và duy trì mô hình sau khi kết thúc dự án tuy có khác nhau nhưng đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

1. Phát triển vùng sản xuất dâu, tằm, tơ:
Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất trứng giống tằm lai, trồng dâu lai, nuôi tằm giống mới và ươm tơ cơ khí tại các xã ven sông Thái Bình và sông Kinh Thầy tỉnh Hải Dương”, được triển khai thực hiện trong 2 năm 2002 - 2004.
Dự án đã chuyển giao kỹ thuật trồng 3 giống dâu lai mới Tam bội 12, Tam bội 28 và giống dâu VH 9 thay thế giống dâu cũ đưa năng suất lá dâu lên 40 - 50 tấn/ha (cao hơn giống cũ 20 - 25%); chuyển giao kỹ thuật nuôi giống tằm lai lưỡng quảng có chất lượng kén và tơ tốt. Kết quả cho thấy người dân các xã Thượng Vũ, Lai Khê (Kim Thành), Thái Tân, Nam Hưng (Nam Sách) đã tiếp nhận được giống mới, kỹ thuật tiến bộ đưa vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng thu nhập (50 triệu đồng/ha dâu tại thời điểm năm 2004). Kết quả của dự án đã tác động tích cực đến việc duy trì và phát triển vùng trồng dâu, nuôi tằm của tỉnh.
2. Nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác:
Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng để nâng cao chất lượng nông sản, tăng giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích đất canh tác ở một số xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương", được triển khai thực hiện từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2007. Dự án đã đưa vào áp dụng các giống lúa, bí xanh, ớt lai, khoai tây mới kết hợp với biện pháp thâm canh hợp lýtrên địa bàn các xã An Đức, Hoàng Hanh, Hiệp Lực (Ninh Giang), được áp dụng trên 2 công thức luân canh: Lúa xuân - Lúa mùa sớm và trung - Cây vụ đông; Bí xanh (xuân) - Lúa mùa sớm - Cây vụ đông (khoai tây, bí, ớt).
Các mô hình sản xuất thực hiện trong 2 năm 2006 - 2007 đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn tập quán sản xuất của địa phương: Lúa chất lượng tăng 12,1 triệu đồng/ha; bí xanh tăng trên 50 triệu đồng/ha; ớt lai tăng trên 16 triệu đồng/ha; khoai tây tăng trên 20 triệu đồng/ha. Kết quả của dự án là cơ sở để xác định công thức luân canh phù hợp với cơ cấu giống và mùa vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, các mô hình thâm canh giống lúa BT7, P6, bí xanh, khoai tây và ớt theo công thức luân canh của dự án đã được nhân rộng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
3. Sản xuất hoa chất lượng cao phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh:
Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao theo quy mô công nghiệp tại Hải Dương" được triển khai thực hiện trong 2 năm 2009 - 2010. Dự án đã xây dựng thành công mô hình nhân giống cây hoa Cúc, lan Hồ điệp, lan Vũ nữtại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. Thông qua việc thực hiện dự án đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Trung tâm được đào tạo từng bước làm chủ công nghệ nhân một số giống hoa chất lượng bằng cống nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Sau 2 năm thực hiện, Trung tâm đã tạo dựng được cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc để sản xuất giống và hoa thương phẩm chất lượng cao, dần hình thành một địa điểm trình diễn tham quan học tập của đông đảo người dân về hoa, cây cảnh.
Hiện nay, hằng năm Trung tâm vẫn tiếp tục sản xuất một số giống hoa phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh vào dịp tết Nguyên Đán: 3.000 - 5.000 giò phong lan Hồ Điệp, hàng nghìn cây hoa Lily và hoa phong lan đai châu, phi điệp... Ngoài ra nhân giống và sản xuất hoa Lily và hoa Cúc thương phẩm được phát triển ở cơ sở hoa Chiến Thụy, phường Ái Quốc, (TP. Hải Dương) và một số vùng lân cận khác.
 4. Đưa đối tượng thủy sản mới vào sản xuất:
Từ tháng 1/2011 đến hết tháng 8 năm 2013, Trung tâm đã triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học hoàn thiện mô hình nuôi cá Lăng chấm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với quy mô thực hiện 24.000 con giống nuôi trong ao đất và nuôi trong lồng tại 4 huyện Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà. Cá lăng chấm là đối tượng thủy sản mới được đưa vào nuôi ở tỉnh Hải Dương, có chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng dễ tiêu thụ.Thông qua kết quả của dự án đánh giá cá lăng chấm là đối tượng nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên người nuôi đặc biệt lưu ý cá Lăng chấm là loại cá da trơn rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết, đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật, điều kiện ao, lồng nuôi, chế độ chăm sóc, quản trị môi trường nuôi và dịch bệnh.
5. Tiếp nhận, làm chủ công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống:
Từ năm 2012 - 2014, với sự hỗ trợ của cơ quan chuyển giao công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học đã thực hiện dự án cấp Nhà nước “Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm xử lý đáy ao nuôi thủy sản (BIOF) tại tỉnh Hải Dương” và dự án “Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ tại Hải Dương”. Thông qua kết quả của 2 dự án, Trung tâm đã được đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo làm chủ công nghệ, từng bước hình thành Khu sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Trong 3 năm, Trung tâm đã sản xuất được 2.100kg giống vi sinh vật hữu ích để cung cấp cho các hộ nông dân sản xuất được 70 tấn chế phẩm BIOF xử lý 70 ha ao nuôi thủy sản ở 12 xã, phường thuộc 11 huyện, thị xã tham gia dự án; sản xuất 5.000 kg chế phẩm sinh học BIOMIX.RR cung cấp cho 12 huyện, thị xã, thành phố xử lý rơm, rạ dư thừa sau thu hoạch. Kết quả của dự án đã góp phần làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Trong những năm tiếp theo, Trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động Phòng thí nghiệm nhân giống và kiểm tra chất lượng sản phẩm, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nhu cầu của tỉnh.
Các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã đi vào cuộc sống, góp phần không nhỏ phát triển sản xuất, nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người nông dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả dự án đội ngũ cán bộ kỹ thuật, người dân tại các địa phương vùng dự án được tiếp cận với tiến bộ khoa học và công nghệ mới, thay đổi tập quán sản xuất cũ dần dần từng bước thích nghi với nhu cầu của thị trường và quan tâm hơn đến hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp đặc trưng cho từng địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục một số hạn chế của các dự án nông thôn miền núi giai đoạn năm 2001 - 2015, trong giai đoạn tới năm 2016 - 2025, Trung tâm sẽ đề xuất các dự án có tính dài hạn, quy mô lớn hơn hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc trong sản xuất nông nghiệp hiện nay nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
Vũ Văn Tân
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 3/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912