Thông tin ứng dụng chuyển giao 2008-11-18 02:59:36

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã trải qua 22 tháng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 10 tháng đầu năm 2008 Trung tâm đã thực hiện 01 dự án, 01 đề tài Trung ương, 02 đề tài cấp tỉnh và 04 đề tài nghiệp vụ. Sau đây là tóm tắt kết quả bước đầu.

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ - UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về việc "Phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008", Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương được giao thực hiện 04 nhiệm vụ nghiệp vụ ứng dụng tiến bộ khoa học (TBKH) trong lĩnh vực nông nghiệp, 02 đề tài cấp tỉnh; đồng thời tiếp tục thực hiện Dự án nông thôn miền núi "Xây dựng mô hình ứng dụng TBKH về giống cây trồng để nâng cao chất lượng nông sản, tăng giá trị sản xuất trên mỗi đơn vị diện tích đất canh tác ở một số xã thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương" và đề tài hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Thuỵ Điển "Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật để nhân nhanh giống cây dược liệu nhằm đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh tại địa phương". Kết quả đã thực hiện như sau:

1. Thực hiện nghiệp vụ hoạt động ứng dụng TBKH trong lĩnh vực nông nghiệp.

1.1. Đề tài "Xây dựng mô hình thâm canh các giống lúa mới SH 14, X26 và khảo nghiệm 2 giống lúa Đại Dương 1, Đại Dương 8 trên địa bàn Hải Dương".

Triển khai tại xã Nam Hư­ng huyện Nam Sách, xã Cộng Hoà huyện Kim Thành. Qui mô triển khai: 02 vụ, vụ xuân và vụ mùa, mỗi vụ 10 ha/điểm giống cho SH14, X26 và 1.000m2 giống lúa lai Đại Dương 1 khảo nghiệm 1.000m2/vụ tại xã Nam Hưng.

1.2. Đề tài "Xây dựng mô hình trồng dưa hấu An Tiêm 109 góp phần bổ sung giống dưa hấu chất lượng vào các địa bàn trồng dưa tại tỉnh Hải Dương"

Mô hình được triển khai ở xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc quy mô 2,5 ha, xã Kim Đính, huyện Kim Thành quy mô 2,5 ha.

1.3. Đề tài "Hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống cây hoa và cây dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật".

Đề tài được thực hiện tại Phòng Nuôi cấy mô của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học.

1.4. Đề tài "Áp dụng thử nghiệm phân bón hóa sinh amin, thuốc sâu sinh học Vimetarzimm cho cây rau màu để góp phần sản xuất nông sản sạch phục vụ đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái tại một số huyện trong tỉnh Hải Dương".

Mô hình được triển khai tại 3 xã: An Đức, huyện Ninh Giang, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện và thị trấn Thanh Miện với qui mô mỗi xã là 2 ha bí xanh, ớt và cải bắp. Kết quả thực hiện các đề tài là đảm bảo mục tiêu, nội dung đã xây dựng.

Qua thực hiện các đề tài nghiệp vụ đã tập huấn được cho trên 700 lượt hộ nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật trong việc thâm canh các giống cây trồng mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được sử dụng trong nông nghiệp, chọn lọc và bổ sung giống cây trồng mới có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp nông thôn.

2. Thực hiện đề tài cấp tỉnh

2.1. Đề tài "Xây dựng mô hình thâm canh lúa lai theo qui trình kỹ thuật của Trung Quốc để đạt năng suất tối đa".

Địa điểm triển khai xã Đồng Lạc, xã Nam Hư­ng, huyện Nam Sách và xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh.

- Vụ xuân: qui mô mỗi điểm 3 ha, trong đó 2,5 ha làm theo h­ướng dẫn quy trình kỹ thuật của đề tài; 0,5 ha nông dân làm theo kỹ thuật cũ để đối chứng. Giống lúa triển khai là Thục H­ưng 6, riêng xã Đồng Lạc huyện Nam Sách cấy 360m2 theo kỹ thuật do chuyên gia Trung Quốc hư­ớng dẫn.

- Vụ mùa: quy mô 3,0 ha cấy mật độ 25- 30 khóm/m2 và 30- 35 khóm/ m2, có đối chứng với tập quán địa phương

Chủ nhiệm đề tài đã tập huấn và cấp phát tài liệu h­ướng dẫn kỹ thuật cho hơn 200 l­ượt hộ nông dân ở những xã triển khai, thông qua tập huấn đã giúp bà con nông dân nâng cao kiến thức về thâm canh lúa lai.

Khả năng đẻ nhánh cao với tỷ lệ hữu hiệu tối đa, cây cứng lá có màu xanh bền, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ cao hơn với tập quán địa phương bông to hạt nhiều, tỷ lệ hạt chắc cao hơn. Nhất là khả năng nhiễm bạc lá hạn chế rõ trong vụ mùa. Năng suất cao hơn đối chứng 15- 25%. Tính ưu việt của kỹ thuật mới của Trung Quốc được khẳng định. Đề tài sẽ được nhân rộng trong năm 2009 ở 11 huyện trong tỉnh.

2.2. Đề tài "Xây dựng mô hình nuôi cá Lăng Chấm thương phẩm qui mô hộ gia đình tại một số hộ nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương".

Được thực hiện ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ và xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc với qui mô 5.000m2; thời gian thực hiện là 2 năm (2008 - 2009). Bước cho thấy khả năng sinh trưởng của cá khá tốt , thích nghi với địa phương.

3. Thực hiện dự án nông thôn miền núi

Qua hơn 2 năm triển khai dự án tại 3 xã An Đức, Hoàng Hanh, Hiệp Lực huyện Ninh Giang đã thực hiện 160 ha lúa chất lượng cao là giống P6, HT1, Bắc thơm số 7; 64,2 ha bí xanh số 1; 27,63 ha ớt cay lai 20; 21,42 ha khoai tây Diamant đạt 100% so với kế hoạch. Năng suất đạt và vượt mục tiêu đề ra, giá trị sản phẩm cao hơn so với sản xuất đại trà trong huyện và tỉnh.

Đào tạo được 35 kỹ thuật viên từ tỉnh, huyện, xã, 150 kỹ thuật sản xuất giống lúa xá nhận, giống khoai tây sạch bệnh, tập huấn cho 3060 lượt hộ nông dân, in ấn và cung cấp 25.000 trang tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, hoàn chỉnh qui trình kỹ thuật cấp phát cho các hộ sản xuất; xác định được công thức luân canh phù hợp với điều kiện canh tác trong vùng triển khai thực hiện dự án.

4. Thực hiện đề tài Việt Nam - Thuỵ Điển "Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật để nhân nhanh giống cây dược liệu nhằm đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh tại địa phương".

Đề tài đã nhân giống được 2 giống cây dược liệu quí đưa vào sản xuất, hoàn thiện được các qui trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp cấy mô, qui trình trồng cây ngoài vườn sản xuất, xác định được hàm lượng các hoạt chất có giá trị dược liệu trong lá cây Trinh nữ hoàng cung và cây Lô hội, tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc chữa bệnh và bước đầu đã sản xuất được 30.000 viên nang cứng Hacrilas, 9.000 viên nang mềm Alovera từ lá cây Trinh nữ hoàng cung và cây Lô hội đưa vào phục vụ điều trị bệnh nhân u sơ tuyến tiền liệt tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương đã đem lại kết quả khả quan.

5. Công tác khác

- Cử cán bộ tham gia Dự án gia cầm chỉ đạo theo dõi tại Ninh Giang. Đồng thời thực hiện phối hợp tích cực với Trung tâm gia cầm Thuỵ phương xúc tiến xây dựng nhà máy giết mổ ra cầm sạch tập trung.

- Tiếp tục sản xuất chế phẩm EM thứ cấp để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho 35 cơ sở sản xuất gạch nung liên tục kiểu đứng. Thực hiện hợp đồng kiểm toán cho 2 Doanh nghiệp sản xuất giấy với dự án PECSME. Nhân giống một số giống cây dược liệu và cây hoa quí có giá trị phục vụ sản xuất và tiêu dùng như giống cây Trinh nữ hoàng cung, cây Lô hội, các giống hoa Lan, hoa Ly, hoa đồng tiền, hoa cúc...

- Trung tâm đã cử trên 15 lượt cán bộ viên chức đi dự các lớp đào tạo ngắn hạn trong năm.

- Thực hiện Xây dựng thuyết minh đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, đề tài nghiệp vụ để đưa vào kế hoạch năm 2009 trong đó có một đề tài tham gia vào chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2009-2010.

- Được sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đã trình dự án xây dựng trụ sở làm việc và công trình phụ trợ được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận. Tham mưu xây dựng 01 đề án sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn Hải Dương.

- Tiếp tục thực hiện tiến độ chuyển đổi Trung tâm theo Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Hải Dương, từng bước chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và bước đầu tăng thu để trang trải hoạt động của Trung tâm.

Vũ Đình Xuân, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng TBKH

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912