Hoạt động TC-ĐL-CL 2015-08-26 03:53:33

       Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước ở tỉnh ta đã triển khai thực hiện từ 2005 với Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tỉnh đầu tiên triển khai thành công, và sau đó là 44 cơ quan hành chính gồm 32 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, 12 Ủy ban nhân dân cấp huyện được triển khai xây dựng và áp dụng với tổng số 4.060 quy trình được các cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng (trong đó có 258 quy trình bắt buộc theo quy định của TCVN ISO 9001:2008; 3.648 quy trình tác nghiệp bắt buộc phải xây dựng để giải quyết các thủ tục hành chính; 166 quy trình kiểm soát các hoạt động trong nội bộ); 100% các cơ quan này đã thực hiện thủ tục rà soát, đánh giá, xem xét công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo quy định. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan quản lý hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính góp phần vào những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 05/6/2014 về triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các CQHCNN tỉnh Hải Dương. Trong kế hoạch này, từ năm 2015 đến năm 2020, tất cả các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của tỉnh, các UBND cấp xã đều phải thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Theo kế hoạch này, năm 2015, có 26 cơ quan trong đó có 2 Chi cục thuộc Sở, 24 UBND cấp xã được các huyện lựa chọn triển khai. Qua kiểm tra triển khai đợt I của Ban chỉ đạo tỉnh, cho thấy:
- Đã có 24/26 đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình (vẫn còn 02 xã thuộc huyện Bình Giang chưa triển khai nội dung này).
- 22 đơn vị ký hợp đồng tư vấn với các tổ chức tư vấn đủ điều kiện theo quy định (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt - SCT, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao - QMT), 4 đơn vị xác định tự xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với sự hỗ chợ của các chuyên gia tổ công tác, Ban chỉ đạo tỉnh.
- Hầu hết các đơn vị triển khai đã phối hợp với tổ chức tư vấn, tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức các buổi tập huấn nhận thức về HTQLCL, phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu.
- Ban chỉ đạo các đơn vị đã triển khai việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, xác định phạm vi áp dụng của hệ thống đảm bảo bao trùm toàn bộ hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân; một số đơn vị đã triển khai bước đầu xây dựng dự thảo tài liệu trong HTQLCL bao gồm: Sổ tay chất lượng, 6 quy trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình xử lý công việc cho các thủ tục hành chính đã rà soát.
Qua kiểm tra cho thấy,hầu hết các cơ quan đã có ý thức nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 990/KH-UBND ngày 05/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc triển khai tại 2 Chi cục thuộc Sở có nhiều thuận lợi về nhận thức, tác phong làm việc, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và số lượng thủ tục hành chính cần đưa vào hệ thống quản lý chất lượng không nhiều. Trong khi đó, tại Ủy ban nhân dân cấp xã các yếu tổ nêu trên lại là những vấn đề khó khăn, vướng mắc phải khắc phục trong quá trình xây dựng áp dụng tại đây và cùng với sự chủ động, nỗ lực của chính quyền xã, rất cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các ngành, các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, trong đào tạo, hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể, rõ ràng của các đơn vị tư vấn; sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của Ban chỉ đạo tỉnh.
Trịnh Đăng Hoàn
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4/2015
 

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912