Tin Kinh tế, Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường 2016-01-05 00:57:39

      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương vừa tổ chức hội thảo khoa học xác định tiêu chí di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu trong tỉnh.

Tại hội thảo đã có 12 lượt ý kiến của các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tỉnh Hải Dương" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ đề tài, thực hiện trong 2 năm (2015 - 2016). Nhiều ý kiến đề nghị cần xác định rõ mốc thời gian nghiên cứu các di tích, sự kiện lịch sử cách mạng trong giai đoạn 1925 - 1975 hoặc chia làm nhiều giai đoạn như: 1925 - 1954; 1954 - 1975 và 1975 - 2015…Tuy nhiên cần nêu rõ các tiêu chí và căn cứ để xác định di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu. Nhiều ý kiến nêu các tiêu chí cần thiết như di tích, tượng đài, bia kỉ niệm phải gắn với một sự kiện lịch sử cách mạng điển hình, có ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, gắn với sự lãnh đạo của Đảng hoặc nhà lãnh đạo tiêu biểu; di tích, sự kiện lịch sử phải được xác định rõ thời gian và không gian, phải có nguồn tư liệu đáng tin cậy, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...
Bảo Ngọc
Tin đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6/2015

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912