Những vấn đề chung 2015-12-24 09:35:53

     Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo quyết định của Chính phủ, ngày 31/10/1945 các Chiến khu đã được thành lập. Trong phạm vi đồng bằng Bắc Bộ và phụ cận thành lập Chiến khu 2,3 và 11.

Ngày 25/01/1948 Chính phủ quyết định sáp nhập các Chiến khu 2,3,11 thành Liên khu 3. Sau đó trong tiến trình của lịch sử đấu tranh cách mạng qua nhiều lần sáp nhập, chia tách với các tên gọi khác nhau như Liên khu 3, Khu Hữu ngạn, Khu Tả ngạn, Quân khu Hữu ngạn, Quân khu Tả Ngạn và Quân khu 3. Ngày 31/10/1945 được xác định là ngày thành lập, ngày truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3. Sự ra đời và phát triển của Liên khu 3 trước đây, Quân khu 3 ngày nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh vũ trang và xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân trên vùng châu thổ sông Hồng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Quân khu 3 đã tạo thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp ngăn chặn, vây hãm, tiến công tiêu diệt quân thù. Tại vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nhân dân và lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực đánh hơn 78.600 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 nghìn tên địch, phá huỷ và thu hơn 42.000 súng các loại, hàng trăm ngàn phương tiện chiến tranh. Địa bàn Quân khu 3 là nơi diễn ra hình thức “Chiến tranh du kích” điển hình của cả nước. Phong trào“Đắp luỹ, đào hào, xây dựng làng chiến đấu, biến mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ anh dũng, chiến đấu ngay trong lòng địch”phát triển mạnh mẽ ở các địa phương.Quân và dân Quân khu 3 liên tục tiến công làm lên những chiến công hiển hách như: “Sấm đường 5”, “Cát Bi rực lửa”, “Đường 17”, “Đường 10”... đã trở thành biểu tượng của Quân khu 3 và niềm tự hào của cả dân tộc, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nướccủa dân tộc, quân và dân Quân khu 3 vừa khôi phục củng cố chính quyền các cấp,vừa vận động hàng chục nghìn đồng bào trên địa bàn không mắc mưu kẻ thù di cư vào Nam, đón 20 vạn đồng bào từ miền Nam ra miền Bắc tập kết; hoàn thành cải cách ruộng đất, tích cực tham gia chống giặc đói, giặc dốt, phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, LLVT vừa xây dựng, phát triển lực lượng, vừa cùng cả nước giành thắng lợitrong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong cuộc chiến đấu đánh trả máy bay, tàu chiến Mỹ, quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội Hải quân, Phòng không - Không quân tạo nên thế trận hiệp đồng vừa rộng khắp, vừa có trọng điểm, tạo thành lưới lửa đánh địch nhiều tầng, nhiều lớp, đánh địch từ mọi hướng, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã cùng các lực lượng trên địa bàn đánh 39.450 trận, bắn rơi 1.526 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ; bắn chìm, bắn cháy 75 tàu chiến các loại; tiêu diệt nhiều toán biệt kích Mỹ, ngụy; rà phá và tháo gỡ gần 69.000 quả bom, mìn, thuỷ lôi; phá tan chiến dịch phong toả đường biển vào cảng Hải Phòng; lần lượt đập tan các chiến dịch “Biển lửa”, “Mũi lao lửa”, “Rồng biển”... của địch. Đặc biệt lực lượng vũ trang Quân khu đã cùng với quân và dân miền Bắc đánh đòn quyết định, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972 đầy oanh liệt, đánh thắng hoàn toàn 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; góp phần cùng cả nước làm nên “Đại thắng mùa xuân năm 1975”, thực hiện thắng lợi mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì độc lập tự do! Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Quân khu 3 đã có nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng, trở thành niềm tự hào dân tộc như Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Thị Chiên, Đội du kích Hoàng Ngân. Hình ảnh cô du kích Lai Vu “Rắn quấn ngang chân vẫn bắn thù” cùng với những người con đã có mặt ở những thời điểm lịch sử trọng đại nhất của dân tộc.
Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay, trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng uỷ Quân khu, lực lượng vũ trang Quân khu luôn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, lãnh đạotư tưởng, nâng cao bản chất giai cấp công nhân, phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", lực lượng vũ trang Quân khu luôn kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, có nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa; chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống lụt bão  và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ - cháy rừng. Hằng năm chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ từ 1- 2 đơn vị cấp tỉnh, từ 20 - 25 đơn vị cấp huyện; diễn tập chiến đấu trị an trên 300 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; diễn tập bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên 400 đơn vị tự vệ; công tác tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, sự phối hợp hiệp đồng giữa địa phương với đơn vị và khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vữngchắc” sát với thực tiễn chiến đấu, nhiệm vụ đơn vị, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ ở các khâu: khám tuyển sức khoẻ, hiệp đồng tuyển quân, tổ chức giao nhận quân theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao cho các đơn vị, chất lượng ngày càng nâng lên. Kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế tạo tiềm lực và thế trận hậu cần nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới.
Trong các cuộc hai kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, toàn Quân khu có 223.823 liệt sỹ, 95.473 thương binh, 53.696 bệnh binh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Quân khu 3, Quân khu đồng bằng, án ngữ Thủ đô, dựa vào Tây Bắc và Việt Bắc, nối liền đất Thanh, Nghệ miền Trung, lại nhìn ra biển cả, giàu tài nguyên và quan trọng về chiến lược. Thời bình đây là một trong những vùng đất căn bản để xây dựng và phát triển, là cửa ngõ giao lưu quốc tế của đất nước. Thời chiến đây là hậu phương quốc gia, đồng thời là mặt trận chống quân xâm lược, nhiều tên làng, tên đất, tên sông đã trở thành tên gọi của những chiến công hiển hách”. 
Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân và dân Quân khu 3 đã không ngừng lớn mạnh, xây dựng địa bàn Quân khu vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, có đời sống văn hóa xã hội phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những chiến công to lớn và thành tích xuất sắc, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã vinh dự được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập, 1 Huân chương Quân công; 803 tập thể được phong tặng, 292 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 19.139 Bà Mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. LLVT Quân khu nhiều lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng lẵng hoa và gửi thư khen; cùng hàng nghìn lượt tập thể đơn vị, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.
 Cùng với sự phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu 3, Tỉnh đội Hải Dương (nay là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương) được thành lập ngày 27/3/1947, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ trong các thời kỳ các mạng, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt, dựa vào nhân dân để chiến đấu, lập nhiều chiến công oanh liệt, những kỳ tích vang dội, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 anh hùng.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quânvà dân Hải Dương đã chiến đấu 13.681 trận, tiêu diệt và bắt sống, gọi hàng 66.538 tên địch, thu nhiều vũ khí quân dụng, phá hủy 1.820 đầu máy, toa tàu, ca - nô, tàu chiến, và xe cơ giới các loại của địch, làm nên truyền thống“Tiếng sấm đường 5”. Toàn tỉnh có gần 39 nghìn nam, nữ thanh niên nhập ngũ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, hàng vạn người tham gia dân quân, du kích...
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực, tham gia chiến đấu trên 200 trận, bắn rơi 85 máy bay (riêng lực lượng vũ trang tỉnh bắn rơi 13 chiếc). Trong giai đoạn từ năm 1955 - 1975, toàn tỉnh có gần 13 vạn người con quê hương lên đường nhập ngũ; trên 68 nghìn người tham gia thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, bảo đảm giao thông đáp ứng yêu cầu cao nhất cho cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng. Đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung lực lượng chi viện kịp thời cho các tỉnh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng các công trình như: Công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch...
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương luôn chủ động, sáng tạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương luôn được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao; thường xuyên là địa phương ở tốp đầu của Quân khu 3 về kết quả hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hàng năm. Trải qua cáccuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương, nhân dân và lực lượng vũ trang 12 huyện, thành phố, thị xã, 66 xã,phường, thị trấn, 1 đơn vị tự vệ và 37 cá nhân được phong tặng, truy tặngdanh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, toàn tỉnh có3.810 bà mẹ được phong tặng, truy tặngdanh hiệu cao quý"Bà mẹ Việt Nam anh hùng".Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành những năm quan, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương luôn nêu cao truyền thống“Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, hi sinh, chiến thắng” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống vẻ vang của quân và dân Quân khu 3 anh hùng.
 Tự hào về truyền thống 70 năm của lực lượng vũ trang Quân khu 3 anh hùng với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hải Ninh
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6/2015
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912