2008-11-27 03:34:48

Hội thảo toàn quốc các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Trong 2 ngày 20 và 21/11/2008, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo toàn quốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có một số cục, vụ, viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo 44 Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo của 52 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và một số Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trong toàn quốc. Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến lộ trình và phương thức tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định 115).

Theo số liệu của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay cả nước có 60/63 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (có 02 địa phương chưa thành lập là Lào Cai, Tuyên Quang, còn Khánh Hoà giải thể năm 2007). Qua 5 năm hoạt động gần đây bên cạnh một số Trung tâm được sự quan tâm hỗ trợ của đại phương, nhất là Sở Khoa học và Công nghệ đã hoạt động có hiệu quả, còn đa số các Trung tâm gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu và yếu. Nguồn nhân lực thiếu cả về số lượng, yêu về chất lượng. Tổng số viên chức theo thống kê của 52/60 Trung tâm là 815 người. Trong đó biên chế 590 người chiếm 72,4%, lao động hợp đồng 225 người chiếm 27,6%; trình độ chuyên môn có 37 người chiếm 4,5% có trình độ trên đại học, 357 người chiến 43,8% có trình độ đại học, 421 người chiếm 51,7% trình độ dưới đại học. Về mô hình tổ chức có 34/60 Trung tâm chiếm 56,6% có tên là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ ở khoa học và công nghệ, có 15/60 Trung tâm chiếm 25% mang tên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ, chuyển giao công nghệ, còn lại 11/60 Trung tâm chiếm 18,4% có tên gọi khác. Về mô hình tổ chức hoạt động có 18 Trung tâm đã chuyển đổi sang thực hiện theo Nghị định 115, 15 Trung tâm đã làm đề án chuyển đổi và 27 Trung tâm chưa xây dựng đề án.
Tại Hội thảo nhiều đại biểu đã nêu những quan điểm mới của Nghị định 115 và những băn khoăn, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện:
- Nhận thức về Nghị định 115 còn khác nhau vẫn còn lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, còn cho rằng các đơn vị chuyển đổi là phải tự lo về kinh phí hoạt động, nhà nước không đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị này.
- Khi thực hiện Nghị định 115 các tổ chức khoa học và công nghệ ở Trung ương (Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học và công nghệ …) thuận lợi và dễ thực hiện hơn ở cấp tỉnh. Nghị định chưa có qui định riêng cho các Trung tâm thuộc tỉnh.
- Trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đề án chuyển đổi ở các Trung tâm vẫn còn một số viên chức và người lao động hoang mang, chưa tin tưởng vào chủ trương mới, sợ sau khi chuyển đổi thu nhập không đảm bảo..., dẫn đến tình trạng có viên chức và một số người lao động xin chuyển công tác khỏi Trung tâm.
- Cơ sở vật chất của một số Trung tâm chưa được đầu tư để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi; đội ngũ viên chức và người lao động chưa được tăng cường về chất lượng, tính năng động trong công việc chưa khác so với trước khi chuyển đổi. Chính sách giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm, chế độ với cán bộ, viên chức thuộc diện giảm biên chế ở các đơn vị chuyển đổi hướng dẫn chưa kịp thời.
- Tự chủ về tổ chức, bộ máy, đề bạt cán bộ, chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên và nâng lương sớm chưa rõ ràng, còn chịu nhiều ràng buộc bởi các quy định của địa phương.
- Đăng ký kinh doanh sau chuyển đổi gặp khó khăn. Việc chỉ đạo thực hiện các dự án về tăng cường cơ sở vật chất phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức khoa học và công nghệ sau chuyển đổi còn hạn chế. Chưa có định mức để tính đúng, tính đủ kinh phí trả cho tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ do cơ quan quản lý nhà nước cấp trên giao.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức và người lao động ở các Trung tâm thiết sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chuyên môn giúp việc cho Bộ.
Nhiều đại biểu đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Chính phủ quyết định chính thức kéo dài thời gian thực hiện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Trung tâm đến sau năm 2011. Đề nghị Bộ có dự án tăng cường tiền lực khoa học và công nghệ cho các Trung tâm. Bộ Khoa học và Công nghệ cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức các Trung tâm hàng năm bình đẳng như công chức của Sở Khoa học và Công nghệ và của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Bộ tạo điều kiện cho lãnh đạo Trung tâm Ứng dựng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học được tham gia các đoàn tham quan, học tập ở nước ngoài cùng với các đoàn do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm.
Tổng kết Hội thảo Thứ trưởng Nguyễn Quân khảng định Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ tiếp tục chuyển đổi theo Nghị định 115 và giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới cho các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Khoa học và Công nghệ và các Trung tâm.

Nguyễn Văn Vóc
Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912