Hải Dương với công tác bảo vệ môi trường

Hải Dương với công tác bảo vệ môi trường

09:37 | 19/09/2016

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41ngày 15/11/2004của Bộ Chính trịvề bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912