Khoa học quản lý (số 4-2016) 2016-09-19 09:37:37

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống của người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Đảng và Nhà nước có chủ trương xây dựng bảo hiểm y tế (BHYT) cho toàn dân nhằm quản lý, điều tiết nguồn thu, chi y tế, giúp người nghèo có khả năng được khám chữa bệnh đầy đủ.

Hiện nay việc quản lý BHYT còn nhiều khó khăn và bất cập, gây ra tình trạng bội chi, thất thoát cho nguồn quỹ BHYT.Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám chữa bệnh và thành toán (BHYT) sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong lĩnh vực BHYT góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

 Nếu như trước đây, công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT được làm riêng lẻ, cục bộ, theo định kỳ hàng quý, số liệu không tập trung… dẫn đến hiệu quả không cao, khó phát hiện các sai sót, lạm dụng quỹ BHYT cũng như tốn nhiều thời gian và nhân lực. Trước thực trạng đó, trong những năm gần đây Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương đã luôn quan tâm, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế cũng như các bệnh viện đều sử dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý BHYT.

Đến hết tháng 6/2016 tỉnh Hải Dương đã có hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 80,2% dân số của cả tỉnh, vượt gần 9% so với chỉ tiêu giao. BHXH tỉnh Hải Dương đã triển khai đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng để tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng tiếp cận các thông tin tuyên truyền về BHYT một cách đầy đủ nhất. Các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã, thôn đã cùng chung tay vào cuộc quyết liệt, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT...Ngoài ra, BHXH đã đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giao dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức vủa cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia BHYT và thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT, triển khai thực hiện Luật BHYT.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viettel lắp đặt đường truyền hệ thống thông tin toàn cầu(internet) cũng như những thiết bị đầu cuối, máy tính liên quan đến các cơ sở khám chữa bệnh. Đến nay đã có 279 cơ sở khám chữa bệnh được kết nối và bàn giao máy tính, kích hoạt dịch vụ và nghiệm thu. Việc ứng dụng CNTT từ khâu đón tiếp, hướng dẫn, khám chữa bệnh, thanh toán BHYT theo cơ chế “một cửa”, kịp thời sửa chữa những sai sót, tồn tại trong khám chữa bệnh BHYT, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Qua thực tế triển khai, hệ thống liên kết dữ liệu và phần mềm giám định cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Bước đầu đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về khám chữa bệnh BHYT tập trung, giúp cơ quan quản lý khai thác được các thông tin về tình hình khám chữa bệnh BHYT nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Do có sự hỗ trợ của phần mềm, việc giám định thông tin khám chữa bệnh BHYT của các bệnh nhân được diễn ra liên tục, nhanh chóng, chính xác, các thông tin đảm bảo tính minh bạch, công khai; giảm thời gian cho giám định viên BHXH và chi phí cho cơ sở khám chữa bệnh.

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý BHYT là việc làm hết sức có ý nghĩa, giúp cho bệnh viên, thầy thuốc, bệnh nhân, nhân viên y tế dễ dàng, chính xác và tiện lợi khi thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

Bài và ảnh của Phạm Ninh Hải đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2016

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912