Bảo vệ môi trường (số 4-2016) 2016-09-19 09:37:47

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41ngày 15/11/2004của Bộ Chính trịvề bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướccông tác bảo vệ môi trường (BVMT)của tỉnh đã đạt được kết quả như: UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác BVMT Hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch BVMT của tỉnh và Quyết định phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng yêu cầu các cơ sở phải xử lý triệt để ô nhiễm.

Tỉnh đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như tổ chức mít tinh,thi tìm hiểu về môi trường, treo băng rôn,panô, áp phích,trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm…nhân các sự kiện về môi trường như: Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Đất ngập nước,...đã tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, qua đó nhận thức về BVMTcủa các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư  trong tỉnh đã được nâng cao; công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được duy trì.

Để phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tỉnh Hải Dương đã ưu tiên phát triển các ngành kinh tế theo hướng ít ô nhiễm môi trường, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên; ngăn ngừa công nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trong các dự án đầu tư phát triển. Thực hiện lộ trình chuyển đổi các làng nghề sang mô hình khu, cụm công nghiệp làng nghề hợp lý có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Đưa công nghệ mới, tiên tiến vào các làng nghề, đặc biệt là công nghệ thân thiện với môi trường; hình thành các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý môi trường trong các làng nghề. Tập trung xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn như: thu gom, xử lý rác thải; hệ thống tiêu thoát nước; nghĩa trang; ao hồ sinh thái; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào trồng cây xanh; lồng ghép có hiệu quả tiêu chí BVMTvào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra đột xuất, quan trắc chất lượng môi trường định kỳ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khắc phục, phòng tránh các sự cố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Giai đoạn năm 2005 đến 2015 tỉnh đã đầu tư gần 683,7 tỷ đồng cho sự nghiệp BVMT,tỷ lệ kinh phí đầu tư tăng từ 0,15% lên 2,07% nguồn kinh phí giải quyết các vấn đề môi trường ở các bệnh viện, cơ sở y tế và khu vực nông thôn như: mua lò đốt rác và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện; hỗ trợ cho xử lý rác thải khu vực đô thị; hỗ trợ các xã mua dụng cụ thu gom rác thải, xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh khu vực nông thôn; xây dựng và vận hành hệ thống bể chứa rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ kế hoạch khung tổ chức xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ bằng chế phẩm sinh học…Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của 637 cơ sở với tổng số tiền thu được trên 12,5 tỷ đồng, đã có 10 cơ sở khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ BVMTtheo quy định với tổng số tiền hơn 36,8 tỷ đồng.Để giải quyết xử lý chất thải rắn nông nghiệp, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 1.160 bể chứa rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn 58 xã (20 bể/xã) để thu gom, lưu giữ bao bì thuốc BVTV, tuy nhiên từ năm 2013 đến nay lượng bao bì được thu gom về các bể chứa bao bì thuốc BVTV tại các xã vẫn chưa được đưa đi xử lý. Đến nay có khoảng 4.000 hộ và nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm sử dụng bằng năng lượng từ hầm khí Biogas.

Hiện tại tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 1.008 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 65 - 85%. Lượng chất thải rắn y tế thông thường phát sinh trên địa bàn tỉnh năm 2014là 2,8 tấn/ngày; chất thải rắn y tế nguy hại là 0,49 tấn/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Hải Dương được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý rác tại xã Việt Hồng (Thanh Hà); chất thải rắn của các thị trấn và khu vực nông thôn của 11 huyện, thị xã được thu gom và đổ trực tiếp vào các ô chôn lấp của thôn, xã.Chất thải rắn thông thường được các bệnh viện thu gom và thuê HTX môi trường của địa phương thu gom và đem chôn lấp tại bãi rác của địa phương; Chất thải rắn y tế nguy hại được phân loại, thu gom và xử lý bằng lò đốt chuyên dùng do ngành y tế trang bị, lắp đặt trong khuôn viên của mỗi Bệnh viện.

Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Soi Nam, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, UBND tỉnh đã xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phân Compost tại xã Việt Hồng (Thanh Hà) với công suất thiết kế là 175 tấn/ngày đêm sử dụng nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha. Từ tháng 6/2011 rác thải của TP.Hải Dương đã được chuyển về Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Việt Hồng (Thanh Hà). Năm 2012, UBND tỉnh đã cấp 1,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương để lập và thực hiện dự án “Xây dựng quy trình, phương án đóng cửa bãi rác Soi Nam”. Tỉnh đã hỗ trợ 111 xã xây dựng 131 bãi chôn lấp hợp vệ sinh với kinh phí hỗ trợ là 500 triệu đồng/xã. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt chất thải rắn y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. Cải tạo, nâng cấp một phần hệ thống tiêu thoát nước và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực phía Đông thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) cho 443 cơ sở với khoảng 18.600 tấn/năm, năm 2015 chuyển giao xử lý là 12.720 tấn CTNH/năm. Tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ cho phép quy hoạch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 có 18 KCN với tổng diện tích khoảng 3.710 ha. Trong đó 10 KCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 6KCN có trạm xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động.

Đến hết năm 2015 tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%, trong đó 85%  được sử dụng nước sạch theo QCVN 02 của Bộ Y tế; 100% trường học và trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; Tỷ lệ hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 76%. Đã thanh tra, kiểm tra khoảng 900 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 550 cơ sở với tiền 9,069 tỷ đồng.

Tuy đạt được kết quả trên, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh vẫn còn hạn chế như: tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số sông thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải đang diễn ra phổ biến do ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, công nghiệp và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra một số sông còn chịu ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm của các tỉnh khác chảy qua như sông Kim Sơn, thị trấn Sặt còn tiếp nhận nước sông Cầu Bây đã bị ô nhiễm của TP.Hà Nội chảy qua tỉnh Hưng Yên về tỉnh Hải Dương; sông Cửu An (Thanh Miện) tiếp nhận nước sông Cầu Lường đang có dấu hiệu ô nhiễm của tỉnh Hưng Yên.Tỉnh Hải Dương hiện có tổng số 35 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.543,9 ha. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được các doanh nghiệp tự ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển và xử lý. Đối với các cơ sở có nguồn xả thải lớn mặc dù đã đầu tư các công trình, biện pháp xử lý môi trường nhưng một số cơ sở công tác kiểm tra giám sát, duy tu bảo dưỡng dây chuyền sản xuất, thiết bị xử lý môi trường chưa thực hiện thường xuyên nên quá trình vận hành không ổn định dẫn đến hiệu quả xử lý môi trường chưa đảm bảo, vẫn để xảy ra sự cố môi trường gây bức xúc trong nhân dân.

Nhằm cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái, trong thời gian tới tỉnh Hải Dương tiếp tục đầu tư cải tạo, phục hồi hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông trong các đô thị, khu dân cư; bố trí đất cho công viên, cây xanh, không gian thoáng trong việc thực hiện quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu này đối với các dự án xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, chú trọng kiểm soát ô nhiễm trên lưu vực sông Cầu, hệ thống thủy nông Bắc - Hưng - Hải, hệ thống sông Thái Bình. Khai thác các giá trị của khu bảo tồn, kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường để tạo nguồn thu đầu tư nhằm phục hồi và phát triển đa dạng sinh học trong các khu bảo tồn thiên nhiên.

Bài của Phạm Ninh Hải đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2016


 

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912