Hoạt động TC-ĐL-CL (số 4-2016) 2016-09-19 09:34:56

Năng suất, chất lượng xác định vị thế, khả năng cạnh tranh của một nền kinh tế, của từng doanh nghiệp, để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” đòi hỏi phải có sự tập trung, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và của cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước trong nâng cao năng suất, chất lượng. Xuất phát từ vai trò NSCL, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Để triển khai thực hiện Chương trình này, với mục tiêu chung là: Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp; Xây dựng phong trào năng suất, chất lượng thông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm góp phần tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình UBND tỉnh ra Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Đề án: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020.

Để triển khai đề án, tỉnh đã thành lập Ban điều hành đề án do phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Ban điều hành là Phó giám đốc Sở KHCN -  cơ quan chủ trì đề án, các thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trong tỉnh. Với sự chỉ đạo của Ban điều hành, sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian qua (2013-2015), Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, đơn vị thực hiện đề án đã phối hợp cùng các ngành, các cấp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước triển khai các nội dung đề án và đạt được một số kết quả ban đầu:

- Về thông tin, tuyên truyền: xác định đây là một trong những nhân tố quan trọng trong thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng, đề án đã tập trung tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò của năng suất, chất lượng đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong hội nhập; tuyên truyền về các nội dung đề án giới thiệu các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến cũng như các điển hình, kinh nghiệm áp dụng thành công…cho các đối tượng là cán bộ quản lý, đại diện doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh. Trong 3 năm qua, đề án đã tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn nâng cao nhận thức về NSCL được11 cuộc với số lượng 450 lượt người tham dự, cung cấp trên 500 bộ tài liệu. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về NSCL trên các phương tiện thông tin đại chúng và tạp chí chuyên ngành với 10phóng sự về năng suất, chất lượng trên Đài Thát thanh - Truyền hình tỉnh, 27 bài viết được đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ, website Sở Khoa học và Công nghệ và báo Hải Dương.

- Về đào tạo: trong những năm qua, đề án tập trung đào tạo cho đối tượng là thành viên Ban điều hành, tổ chuyên viên giúp việc với 31 lượt cán bộ được cử tham gia các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 14000, ISO 22000/HACCP, SA 8000, ISO 27001...; công cụ cải tiến năng suất chất lượng: 5S, Six sigma, TFP, KPI,... các lớp về chuyên gia tư vấn/đánh giá hệ thống ISO 9001:2008, về tiêu chuẩn hóa do Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng tổ chức.

- Đã tổ chức khảo sát, động viên, hỗ trợ tư vấn, đánh giá cho 3 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa trọng điểm của tỉnh (vật liệu xây dựng, chế tạo cơ khí) xây dựng mô hình điểm tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO  9001:2008; TCVN ISO 14001:2010. thông qua các doanh nghiệp này, đề án đã tổ chức 6 buổi hội thảo nâng cao nhận thức và trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý.

Thực hiện nội dung khuyến khích, động viên các doanh nghiệp tham giaxây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp; áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp; đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, đến nay, đề án đã triển khai khảo sát, động viên, lựa chọn hỗ trợ được 63 doanh nghiêp (trong đó có 13 doanh nghiệp được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; 11 doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn; 18 doanh nghiệp xây dựng, công bố áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; 17 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch và 04 doanh nghiệp tham gia và được trao Giải thưởng chất lượng Quốc gia)

Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020”, đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò của năng suất, chất lượng đối với nền kinh tế của tỉnh nói chung, sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng cùng với đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan quản lý, doanh nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng về năng suất chất lượng  đã tạo cơ sở cho những sự quan tâm, chỉ đạo của các nhà lãnh đạo quản lý và sự tập trung các nguồn lực trong xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng của nhiều doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng.

 Tuy nhiên, cần phải thấy rõ những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại cần phải giải quyết như: Việc tuyên truyền còn chưa sâu rộng, chưa đạt hiệu quả như mong muốn; việc đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt cho phong trào, cán bộ chuyên gia còn hạn chế; lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia còn ít; Chưa động viên, lựa chọn được đơn vị đăng ký tổ chức tư vấn, đánh giá; hầu hết các chỉ tiêu đạt thấp chỉ đạt 10 - 30% so với mục tiêu đề ra (trong đó, kinh phí cấp cho đề án chỉ đạt 12%).

Thời gian từ nay đến 2020 không còn dài, khối lượng công việc còn rất nhiều, để hoàn thành mục tiêu đề án đặt ra, ngoài sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, Bản thân Ban chỉ đạo, đơn vị chủ trì và thực hiện đề án cần tích cực, chủ động: Tăng cường phối hợp hoạt động với các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp; Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn của Trung ương; Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức năng suất, chất lượng; Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo đội ngũ cán bộ năng suất, chất lượng, đội ngũ chuyên gia tư vấn, đánh giá; Đi sâu, đi sát động viên, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bài của Trịnh Đăng Hoàn đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2016

Thêm bình luận


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912