Khoa học quản lý (số 4-2016) 2016-09-19 09:38:23

Trong những năm gần đây, mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ (KHCN) đã được nhiều địa phương trên cả nước triển khai và đạt được hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cho người dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Từ năm 2012, Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương” thuộc Chương trình: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015. Qua 4 năm triển khai thực hiện, Dự án đã đạt được những kết quả như sau:

Dự án đã phân tích các yếu tố liên quan, từ hoạt động cung cấp, tiếp nhận thông tin tới khâu tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân và đưa ra cấu trúc hoạt động của mô hình cung cấp thông tin đơn giản, dễ triển khai nhân rộng. Cấu thành của mô hình gồm 3 phần chính: Nguồn cung cấp thông tin KHCN; bộ phận tiếp nhận, khai thác thông tin và tổ chức tuyên truyền là Tổ Truyền thông thông tin; đối tượng tuyên truyền là cộng đồng dân cư vùng nông thôn tại các xã tham gia Dự án. Các hình thức tuyên truyền chủ yếu được lựa chọn là tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thông qua các buổi hội thảo tập huấn kỹ thuật.

Để triển khai các hoạt động tuyên truyền thông tin KHCN tại cơ sở, Ban chủ nhiệm dự án đã hướng dẫn các xã thành lập Tổ truyền thông thông tin KHCN gồm từ 3 đến 5 thành viên là lãnh đạo, cán bộ phụ trách nông nghiệp, đài truyền thanh, chủ nhiệm hợp tác xã… Đến năm 2015, Dự án đã hỗ trợ được 12 xã xây dựng mô hình cung cấp thông tin KHCN thành lập Tổ truyền thông thông tin KHCN. Thông qua Tổ truyền thông, các thông tin về hoạt động KHCN, các kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN trên địa bàn tỉnh, các tiến bộ khoa học của Trung ương và các tỉnh lân cận đã được tuyên truyền một cách kịp thời. Tính đến hết năm 2015, Dự án đã cung cấp cho các mô hình 1.040 thông tin KHCN phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó có: 900 tài liệu ở dạng bản giấy in và dạng tài liệu điện tử, 140 tài liệu dạng Video clip và dạng bản ghi âm lời đọc các quy trình kỹ thuật phục vụ cho công tác phát thanh trên Đài truyền thanh xã.

Qua quá trình thực hiện, hình thức tuyên truyền thông tin KHCN trên hệ thống loa truyền thanh đã được đánh giá là hiệu quả và có chi phí thấp nhất, được Ban chủ nhiệm dự án tập trung đẩy mạnh. Việc duy trì chuyên mục phát thanh thông tin KHCN với tần suất từ 2-3 lần trên tuần, thời lượng phát từ 10 đến 15 phút đã thu hút được đông đảo người dân theo dõi chương trình phát thanh của xã. Mỗi năm Dự án đã truyền tải được từ 150 đến 200 tin, bài, các quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên Đài truyền thanh xã.

Để nâng cao trình độ tin học cho cán bộ cấp xã góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chia sẻ thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, Dự án đã tổ chức đào tạo và tập huấn kiến thức tin học với 352 cán bộ của các xã tham gia Dự án, trong đó cấp Chứng chỉ Tin học trình độ B cho 47 cán bộ, sử dụng Internet và thư điện tử cho 305 cán bộ. Những cán bộ này sau khi được đào tạo và tập huấn về kiến thức tin học đã áp dụng các kiến thức vào công việc hàng ngày góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở các địa phương.

Từ nguồn kinh phí Dự án, năm 2012 đã thiết kế và hỗ trợ thiết bị, thi công lắp đặt, hoàn thiện hệ thống mạng LAN và trang bị cho các xã: Tứ Cường (Thanh Miện), xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng), xã Hoàng Diệu (Gia Lộc), mỗi xã 2 bộ máy tính cấu hình cao để phục vụ công tác tuyên truyền thông tin KHCN. Từ năm 2013, do kinh phí được duyệt còn hạn chế, Dự án không tiếp tục hỗ trợ thiết bị công nghệ thông tin cho các mô hình. Tuy nhiên với sự tâm huyết, nhiệt tình các thành viên Tổ truyền thông một số xã đã đóng góp phần tiền công nhận được từ Dự án để mua trang thiết bị dùng chung phục vụ công tác tuyên truyền như máy in, máy vi tính. Đây là việc làm chứng tỏ rằng mô hình cung cấp thông tin KHCN đã được lãnh đạo và cán bộ các xã có sự quan tâm hưởng ứng cao.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện trong 4 năm, Dự án đã đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các xã và nhân dân về tầm quan trọng của KHCN, nhận thức đúng hơn về xây dựng nông thôn mới, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu quy hoạch sang sản xuất hàng hóa tập trung với mô hình mẫu lớn; cán bộ, nhân dân được tiếp cận với một số giống mới có năng suất, chất lượng, quy trình thâm canh mới đảm bảo sản xuất bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Dự án: “Xây dựng mô hình tăng cường cung cấp thông tin khoa học, công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương” đã được UBND tỉnh đánh giá thực hiện có hiệu quả, đồng ý cho tiếp tục triển khai và xác định là một trong những nhiệm vụ KHCN thường xuyên hàng năm.

Bài của Xuân Dương đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2016

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912