Khoa học công nghệ 0000-00-00 00:00:00

Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập 04 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN và tổ chức tuyển chọn nhiệm vụ đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 để trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương.

- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp họp từ ngày 24-28/7/2017 gồm 20 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, có 19 nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, 01 nhiệm vụ không tham gia tuyển chọn. Kết quả có 12 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 07 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2018.

- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ họp ngày 07/8/2017 gồm 03 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn. Kết quả có 01 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 02 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2018.

- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học y, dược họp từ ngày 08/8/2017 gồm 03 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn. Kết quả có 03 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2018.

- Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn họp ngày 10-11/8/2017 đã có 10 nhiệm vụ đưa ra tuyển chọn, 09 nhiệm vụ tham gia tuyển chọn, 01 nhiệm vụ không tham gia tuyển chọn. Kết quả có 06 nhiệm vụ đạt từ 50% trở lên số thành viên Hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ KHCN đồng ý và 03 nhiệm vụ đạt dưới 50% thành viên Hội đồng đồng ý đưa vào Kế hoạch KH&CN năm 2018.

Căn cứ kết quả tuyển chọnnhiệm vụ KHCN năm 2018 của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCNtính toán kinh phí và viết thuyết minh chi tiết đồng thời thành lập Tổ thẩm định nội dung thuyết minh và kinh phí nhiệm vụ KHCN năm 2017 theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành “Quyết định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương bao gồm: 23 nhiệm vụ, trong đó: khoa học nông nghiệp 13 nhiệm vụ, khoa học y, dược 03 nhiệm vụ, khoa học xã hội 04 nhiệm vụ, khoa học nhân văn 02 nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật và công nghệ 01 nhiệm vụ./.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thêm bình luận


Tin khác

Đề xuất sửa đổi xử phạt VPHC trong hoạt động KH&CN (13/03/2018)

Nguyên liệu từ ngô, khoai - Bước đột phá trong công nghệ in 3D (13/03/2018)

1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm (09/03/2018)

Phiên bản Windows 10 tiếp theo sẽ bổ sung nền tảng trí tuệ nhân tạo Windows ML (09/03/2018)

Sản xuất giống cá Nheo mỹ tại Hải Dương (05/03/2018)

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (09/02/2018)

Hiệu quả dự án sản xuất cây rau màu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu năm 2017 (05/02/2018)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 (31/01/2018)

Một số loài trai nước ngọt được tìm thấy ở phía Bắc (29/01/2018)

Hội sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương: Đẩy mạnh các hoạt động khoa học, kỹ thuật và giao lưu văn hóa sinh vật cảnh. (29/01/2018)

Giới thiệu quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa CNC11 (29/01/2018)

Hải Dương: Đại hội Hội Tin học và Điện tử lần thứ IV (26/01/2018)

Thái Lan sẽ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho me, nhãn ở Việt Nam (15/01/2018)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (12/01/2018)

Phương pháp giúp cây sinh trưởng ‘thần tốc’ (12/01/2018)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912