Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 2017-09-05 08:13:14

1- Mục tiêu: - Tiếp thu giống lúa kháng bạc lá và chất lượng Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá được chuyển gen kháng bạc lá của Viện nghiên cứu lúa Trường Đại học Nông nghiệp hà Nội đã sản xuất thử trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009 để xây dựng mô hình trình diễn để mọi người học tập, áp dụng ra diện rộng.

- Tiếp thu và hoàn thiện công nghệ duy trì, lai tạo, chọn thuần nhân các giống lúa chất lượng được chuyển gen bạc lá tại Hải Dương.

- Bước đầu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh 2 giống lúa Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 kháng bạc lá.

- Xác lập quyền sở hữu công nghiệp giống lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá và Bắc ưu 253.

2- Kết quả:

- Duy trì và nhân thành công dòng bố, mẹ lúa lai 3 dòng Bắc ưu 253 kháng bạc lá (duy trì mẹ BoA, bố R253KBL) và chất lượng để chủ động sản xuất hạt giống lúa F1 3 dòng Bắc ưu 253 kháng bạc lá.

- Duy trì và nhân dòng lúa Bắc thơm số 7 kháng bạc lá với qui mô là 2,0 ha/năm. Năng suất thực thu vụ xuân đạt 50,4 tạ/ha và vụ mùa đạt 49,5 tạ/ha.

- Sản xuất hạt giống lúa F1 3 dòng bắc ưu 253 kháng bạc lá từ dòng bố R253 kháng bạc lá, mẹ BoA với qui mô 3,0 ha/năm. Năng suất thực thu vụ xuân đạt 18,3 tậ/ha và vụ mùa đạt 15,5 tạ/ha.

- Sản xuất và nhân hạt giống Bắc thơm số 7 kháng bạc lá với qui mô 1,0 ha/năm. Năng suất vụ xuân đạt 56,0 tạ/ha và vụ màu đạt 49,9 tạ/ha.

- Đưa đi khảo nghiệm Quốc gia (DUS, VCU) 2 giống lúa Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 chất lượng, kháng bạc lá tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia.

- Xây dựng mô hình trình diễn 2 giống lúa Bắc thơm số 7 và Bắc ưu 253 kháng bạc lá do đề tài tạo ra đều có chất lượng gạo tốt và có khả năng kháng bạc lá. Năng suất thực thu Bắc thơm số 7 tại HTX Quang Phục đạt 50,9 tạ/ha, cao hơn so với Bắc thơm số 7 đối chứng (46,8 tạ/ha) là 8,05% và tại HTX An Đức đạt 54,0 tạ/ha, cao hơn so với Bắc thơm số 7 đối chứng (47,9 tạ/ha) là 11,1%.

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại tỉnh Hải Dương.

 

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hữu Dương  - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương  

Thời gian thực hiện: 2010-2012

 

Thêm bình luận


Tin khác

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Hải Dương (31/07/2017)

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm (31/07/2017)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng kinh môn” cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn tỉnh hải Dương (31/07/2017)

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn về sinh thực phẩm của dịch vụ thực ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn hóa học thông qua dạy bài tập hóa học cấp THCS tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp của lực lượng công an tham gia giải quyết góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình hiện nay (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng giống cà chua lai F1 HT152, HT160 trên địa bàn huyện Nam Sách (03/07/2017)

Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao đối với giống Sinora và Marabel trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt Super M3 đảm bảo an toàn sinh học ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương (29/05/2017)

Trồng thử nghiệm cây hoa loa kén chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng tại một số địa phương trên tỉnh Hải Dương (29/05/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912