Lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân 2017-08-07 00:29:03

 

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu khai báo, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận Giấy xác nhận khai báo thiết bị X – Quang chẩn đoán trong y tế trực tiếp tại Bộ phận một cửacủa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụbưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế (theo mẫu);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy xác nhận khai báo

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912