Các biểu mẫu 2013-03-26 18:27:41

Biểu Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và các Biểu mẫu báo cáo khoa học

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 25/02/2013 và số 11/QĐ-SKHCN ngày 05/3/2013 ban hành kèm theo: Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật tiến bộ, hướng dẫn viết báo cáo kết quả thực hiện công trình khoa học và công nghệ, Mẫu viết báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học, Mẫu viết báo cáo tổng thuật tài liệu, Mẫu viết báo cáo tiến độ áp dụng cho các công trình khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách của Nhà nước trong Kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh Hải Dương.

Vũ Ngọc Dương

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912